Офіційний веб сайт

Наукові засади збереження наземних молюсків України

м34

Представлено Інститутом зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України.

Автор: к.б.н. Балашов І.О.

 Автором  виконано комплексну таксономічну ревізію 231 виду цієї групи тварин України та суміжних регіонів, упорядковано їх систему, складено детальні оригінальні описи всіх видів і ключі для визначення. Відкрито і описано один новий вид, два підвиди, встановлено один рід і три підроди. Виявлено, що 15 форм, які вважалися окремими видами в фауні України, є внутрішньовидовими варіаціями інших видів, тому їх зведено до синонімії. Проведено комплексну оцінку природоохоронного статусу всіх видів наземних молюсків фауни України за критеріями Червоної книги України та Червоного списку Міжнародного союзу охорону природи (IUCN).

Це зроблено як для країни загалом, так і окремо для кожної з її 27 адміністративних частин, що є необхідним для створення і ведення як Червоної книги України, так і регіональних червоних списків. Виконана робота створює основу для подальших досліджень наземних молюсків України і дозволить проводити їх на більш сучасному науковому рівні. Зокрема, її результати  можуть бути використані при укладанні наступного видання Червоної книги України, при створені та оновленні червоних списків окремих адміністративних частин України, а також при формуванні мережі природно-заповідного фонду України.

Кількість публікацій: 61, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 24 статті (16 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: WebofScience– 60/4; Scopus–44/4; Google Scholar – 216/9.

Коментарі

Радченко Володимир Григорович

Представлена робота має значну наукову та наукову-прикладну цінність, оскільки молюски є унікальними біоіндикаторами стану навколишнього природного середовища. Результати досліджень І.О.Балашова опубліковані у провідних наукових журналах та у вигляді двох великих узагальнюючих монографій. Крім того, наскільки я знаю, отримані в цій роботі дані будуть значною мірою використані при створенні наступного видання Червоної книги України, яка має вийти у 2019 році.
Вважаю, що робота Ігоря Балашова без сумніву заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених.

Радченко Володимир Григорович, академік НАН України, професор, директор Інституту еволюційної екології НАН України

Акімов Ігор Андрійович

Ігор Балашов – цілеспрямований, талановитий молодий вчений, що вільно володіє багатим фактичним і теоретичним матеріалом щодо наземних молюсків. Він – адепт збереження вразливих видів цих тварин наданням їм статусу видів, які занесені до Червоної книги України, і багато робить у цьому напрямку. В роботі – наполегливий, ерудований і плідний щодо наукових публікацій.

Директор Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, голова секції з питань охорони тваринного світу Національної комісії з питань Червоної книги України, д.б.н., проф. чл.-кор. НАН України І. А. Акімов

Dr. Robert H. Cowie

I have known Dr. Balashov's research for some years and have been highly impressed by not only the amount he has produced but also its rigour and thoroughness. Overall it is the first comprehensive documentation of the land snail fauna of Ukraine. Such documentation is important simply from the perspective of the knowledge of this major component of biodiversity. But his work is especially important as it goes beyond mere documentation and addresses the conservation status of each of the species. It is because of this aspect of his work that I have come to know Dr. Balashov, in my capacity as editor of the Newsletter of the IUCN Mollusc Specialist Group (known as "Tentacle"). I wholeheartedly support the nomination of Dr. Balashov for this prize as his research is of profound importance for the understanding and conservation of biodiversity of Ukraine.
Prof. Robert H. Cowie, Pacific Biosciences Research Center, University of Hawaii, Honolulu, Hawaii, USA.

Король Е.М.

Цикл наукових праць "Наукові засади збереження наземних молюсків України" та її автор Балашов І.О. безумовно заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених. Це комплексне дослідження має як теоретичне, так й практичне значення, воно стосується узагальнення даних з систематики, поширення та природоохоронного статусу наземних молюсків України. Результати досліджень надруковані в рейтингових виданнях та 2 монографічних роботах, зокрема в виданні "Фауна України".
Король Елеонора Миколаївна, к.б.н., учений секретар Національного науково-природничого музею НАН України

Юлія Андріївна Красиленко, к.б.н.

Наукові публікації малаколога I.О.Балашова відомі фахівцям в Україні та за кордоном. Автор провів ретельну таксономічну ревізію, оцінив природоохороний статус та якісно сфотографував види наземних молюсків фауни України, упорядкував зручний, зрозумілий та наочний атлас, підтриманий Rufford Fund. Згадане видання дозволяє поглибити знання в цій галузі навіть аматорові.
На мою думку, дослідницька робота І.О. Балашова, присвячена екології та охороні наземних молюсків фауни України, є грунтовною та актуальною, важливою для розробки природоохоронних підходів щодо збереження рідкісних видів, повністю відповідає вимогам для здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Юлія Андріївна Красиленко, к.б.н., науковий співробітник відділу молекулярної біотехнології та біотехнології ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

Сергій Утєвський

Ігор Олександрович Балашов - відомий знавець фауни молюсків України, автор багатьох публікацій про біологічне різноманіття і збереження наземних равликів. Його роботи суттєво розширюють наші знання про географічне поширення, екологію і таксономію цих тварин, які є важливим компонентом наземних екосистем, мають велике естетичне, економічне і природоохоронне значення. Ігор Олександрович - справжній зоолог, ентузіаст своєї справи, який докладає великих зусиль для збереження фауни молюсків України. Крім того, він зробив суттєвий внесок у загальну малакологію, отримав визнання міжнародної наукової спільноти. Вважаю, що Ігор Олександрович Балашов заслуговує на отримання премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Сергій Юрійович Утєвський, доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології тварин, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Дмитро Лукашов, д.б.н., проф.

І.О.Балашов є провідним фахівцем по наземних молюсках України. Його серія наукових праць являє собою цілісну роботу, яка вперше за історію вивчення фауни Східної Європи, дозволила оцінити її походження, виявити особливості поширення окремих видів, узгодити їх систематичне положенні відповідно загально прийнятій класифікації. Але автор не зупинився на цьому і розпочав окремий напрямок досліджень - формування наукових засад охорони та збереження наземних молюсків. Грунтуючись на великому фактичному матеріалі здійснено аналіз природоохоронного статусу всіх видів, які є відомі для території України. Тому, вважаю, що представлена робота має велику прикладну та високу наукові цінність.

Дмитро Шабанов

Вивчення різноманіття - основа інших біологічних досліджень, біотехнології, охорони природи тощо. Спеціалісти по систематиці окремих груп - штучний "товар", який треба готувати протягом багатьох років. Класний таксономіст з'являється після багатьох років досліджень, а втратити його дуже легко, оскільки він у будь-який може втратити терпець та перейти у іншу галузь діяльності. На жаль, у сучасних умовах таксономіст має бути безсеребреніком...
І.О.Балашов - молодий вчений, що досяг значних успіхів у вивченні біорізноманіття такої важливої і складної групи, як молюски. Його робота, виконана на сучасному рівні, охоплює усю нашу країну. Я впевнений, зо такі досягнення мають усіляко пітримуватися і сподіваюся, що Ігор Олександрович буде підтриманий стипендією для молодих вчених.
Шабанов Д.А., професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, д.б.н.

Яковенко Володимир Миколайович

Представлена робота є комплексним науковим дослідженням яке охоплює питання таксономії, морфології, поширення, екології та охорони наземних молюсків фауни України. Досліджувана група тварин є важливим і водночас вразливим компонентом наземних екосистем тому висвітлення питань їх охорони стосується збереження біорізноманіття наземних екоситсем України в цілому. Результати досліджень опубліковані у двох монографіях та низці статей в авторитетних виданнях і безперечно мають значний практичний потенціал. Тому вважаю, що конкурсна робота І.О. Балашова заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Яковенко Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Dr. Barna Páll-Gergely

I know the work of Igor Balashov for approximately 8 years, and I am very happy that I could be his coauthor in some joint research. I am convinced that his knowledge on the Ukrainian molluscan fauna is superb, and he has great potentials to make further steps in understanding taxonomic/systematic/evolutionary questions regarding the rich mollusc fauna of Ukraine. The summary of the molluscan fauna in the form of a large monograph is urgently needed. Therefore, I largely support the proposal of Igor Balashov.

--
Barna Páll-Gergely, PhD
MTA Premium Post Doctorate Researcher
Plant Protection Institute
Centre for Agricultural Research
Hungarian Academy of Sciences (MTA)
Herman Ottó Street 15,
Budapest, H-1022, Hungary

Robert Cameron

I have followed Dr. Balashov's work for a decade, with increasing admiration for its originality and importance. As a reviewer for his successful grant applications, I have been delighted that his work funded by such grants has gone far beyond what was required to fulfill the commitments he made as to outcome. His work has relevance to all who are studying the molluscan fauna of Europe, for whom, until his work had been published, the Ukrainian fauna remained mostly unexplored.
Honorary (retired) Professor of Evolutionary Biology, Robert A. D. Cameron, PhD, D.U, Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, Sheffield, UK.

Шквиря Марина Геннадіївна

Повністю підтримую висунення циклу робіт "Наукові засади збереження наземних молюсків України" на Премію Президента України для молодих вчених. Адже Ігор Балашов вже має репутацію та доробки, що цілком відповідають вимогам до номінантів. А динаміка його розвитку, як науковця, надихає. Обрана І. Балашовим група є надзвичайно вразливою і критичною для біорізноманіття
Шквиря Марина Геннадіївна, к.б.н., зав. Відділом наукової роботи та міжнародного співробітництва Київського зоологічного парку загальнодержавного значення

Андрій Бабицький

Ігор Олександрович Балашов - є не лише знаменитим спеціалістом по наземних молюсках України, а й самовідданим дослідником, "продуцентом" нових знань про біологію та хорологію обраної групи. Таких науковців, на жаль, сьогодні дуже мало в нашій країні, тому особливо важливим є визнання їхнього доробку та всебічна їх підтримка. Наукова праця і публікації Ігора Олександровича яскраво ілюструють його рівень як молодого науковця, котрий за відносно короткий термін своєї наукової діяльності зробив такий значний внесок у вітчизняну малакологію. Безумовно, Ігор Балашов не лише повністю відповідає вимогам до номінантів на здобуття премії Президента України для молодих учених, а й беззаперечно заслуговує її присудження!

Андрій Бабицький

Бабицький Андрій Ігорович, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

Безсмертна Олеся

На жаль, сьогодні Україна є білим п'ятном з точки зору вивченості і водночас
збереження біорізноманіття. Робота спеціалістів високого рангу, яким є Ігор Балашов, дозволяє розширити і популяризувати цей напрямок досліджень. Праці Ігоря Олександровича Балашова дають поняття про таксономію і систематику, хорологію наземних молюсків України. Ці дослідження є актуальними (оскільки відомості щодо цієї групи є вкрай недостатніми), відомі не тільки на теренах України, але й за кордоном.
Вважаю, що Ігор Балашов, з огляду на високий професіоналізм, значні досягнення в області досліджень, цілком заслуговує на присудження премії Президента України.

Безсмертна Олеся Олексіївна, провідний біолог, Ботанічний сад імені академіка. О.В. Фоміна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Харченко Віталій Олександрович, д.б.н.

Людині вже давно слід задуматись над майбутнім нашої планети і, хоч це може звучати дивно, але дослідження різноманіття, екології, поширення саме таких дрібних малорухливих тварин, як наземні молюски дає набагато більше, і в більш економний спосіб, інформації щодо стану біорізноманіття оточуючого людину середовища ніж вивчення великих ссавців чи птахів. Ігорем Олександровичем зроблена велика красива робота. Проведена ревізія групи є основою для подальших екологічних досліджень та планів щодо збереження навколишнього середовища і присудження Премії Президента України для молодих вчених буде цілком заслуженою оцінкою доробку цього дослідника.

Харченко Віталій Олександрович, д.б.н., Інститут зоології ім І.І. Шмальгаузена НАН України.

Michal Horsak

Over the last few years dr. Igor Balashov published several highly significant works on Ukrainian land snails that have pushed our knowledge on this important animal group a huge step forward. Thanks to his comprehensive books, Ukraine has joint countries with precise and up-to-date knowledge on land snails. There are many highly endangered species and species being used as indicators of habitat quality, therefore detailed knowledge on these species taxonomy, ecology and distribution is the first mandatory step that has to be done if these species are used in nature conservation planning and other field of zoological sciences. Igor's outstanding work is worth to be awarded and I am fully supporting his nomination for the State prize of Ukraine in science and technology.
Prof. RNDr. Michal Horsák, PhD.
Institute of Botany and Zoology, Masaryk University, Czech Republic

Анна Куземко, д.б.н.

Вивчення та збереження біорізноманіття на всіх рівнях його організації є одним з пріоритетних напрямків сучасної біологічної науки. Це стосується і представників малакофауни - невід'ємного компонента екосистем, що відіграє важливу роль у їхньому функціонуванні. Більшість наземних молюсків є високоспеціалізованими організмами, що робить їх чутливими індикаторами стану біотопів. Саме це обумовило включення ряду представників малакофауни до охоронних списків національного і міжнародого рівня - додатків Оселищної Директиви, Резолюції 6 Бернської конвенції, Червоної книги України. Усі ці та інші особливості наземних молюсків визначають актуальність їх дослідження та збереження.
Ігор Олександрович Балашов сьогодні є, вочевидь, найвідомішим малакологом України. Його роботи відомі як в Україні, так і за її межами, про це свідчить високі індекси їх цитування. Я особисто знаю Ігоря Олександровича не лише як талановитого молодого вченого, але і як популяризатора науки.
Вважаю, що фундаментальні дослідження з вивчення та збереження наземних молюсків України, здійснені І.О. Балашовим, заслуговують найвищої оцінки, а їх автор - присудження йому премії Президента України для молодих вчених.
Куземко Анна Аркадіївна, д.б.н., пров. наук. співр. відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Мельниченко Руслана Костянтинівна

Робота "Наукові засади збереження наземних молюсків України" Ігоря Балашова є фундаментальним науковим дослідженям, що має вагоме як теоретичне, так і практичне значення. Це результат досить кропіткої праці, що базується на великому експедиційному, польовому матеріалі. Результати досліджень Ігоря Балашова представлено у провідних міжнародних та вітчизняних періодичних виданнях, монографіях. Вони мають практичну цінність при формуванні мережі природоохоронних територій України, поповненні списку червонокнижних видів безхребетними, зокрема, молюсками. Можу також додати, що знаю Ігоря Балашова ще з часів, коли, будучи студентом Київського національного університету, він вперше взяв участь у Міжнародній малакологічній науково-практичній конференції, організованій нашим навчальним закладом в м. Житомирі. З того часу завдяки наполегливій кропіткій, праці, ентузіазму і допитливості Ігор Балашов став кваліфікованим фахівцем Інституту зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАНУ. Вважаю, що робота І. О. Балашова є заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Мельниченко Руслана Костянтинівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, біомоніторингу і охорони природи Житомирського державного університету імені Івана Франка

Йоркіна Н.В., к.б.н.

Балашовим І. О. проведено ретельну оцінку природоохоронного статусу всіх видів наземної малакофауни України за критеріями МСОП. Визначено їх біотопічний розподіл та стан популяцій. Проаналізовано фактори, які загрожують рідкісним видам наземних молюсків та запропоновано заходи щодо їх охорони. Рекомендовано внести до Червоної книги України види, що віднесені до категорій «CR», «EN», «VU», «NT».
Результати даної роботи доцільно використовувати при формуванні мережі ПЗФ України, в процесі проведення сучасних наукових досліджень наземних молюсків. Вважаю, що Ігор Олександрович Балашов заслуговує на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

Яцюк Єгор Олександрович, к.б.н.

Ігор Олександрович Балашов – один з тих зоологів України, що працюють найбільш активно. Результати його фундаментальних досліджень представлені в публікаціях у провідних міжнародних виданнях та монографіях. Також результати досліджень І.О. Балашова мають практичну цінність при оцінці стану природних оселищ, при плануванні практичних дій з охорони природи. Видані матеріали можна використовувати у просвітницькій роботі. Можу також додати, що І.О. Балашову властивий високий рівень працездатності, він дуже мотивований та має широкий спектр наукових інтересів.
Я вважаю, що Ігор Балашов є гідним кандидатом на присудження Премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.
Є.О. Яцюк, к.б.н., старший науковий співробітник музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Дзеверін Ігор Ігорович

Ігор Олександрович Балашов є висококваліфікованим спеціалістом-малакологом, що активно займається як теоретичними дослідженнями в галузі фауни, екології та систематики молюсків, так і розробкою природоохоронних програм, які є актуальними в сфері виконання міжнародних зобов'язань, взятих на себе нашою державою. Результати досліджень І. О. Балашова одержали схвальну оцінку науковців, вони надруковані в знаних фахових виданнях. І. О. Балашов є автором одного з випусків престижного видання "Фауна України".
Добре знаючи роботи І. О. Балашова, повністю підтримую висунення циклу цих робіт "Наукові засади збереження наземних молюсків України" на Премію Президента України для молодих вчених.
І. І. Дзеверін, д. б. н., завідувач відділу еволюційної морфології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Куцоконь Юлія Костянтинівна, к.б.н.

Ігор Балашов - відомий малаколог, а також популяризатор науки. Високі індекси цитувань вказують на надзвичайну актуальність робіт автора. З іншого боку, охорона наземних молюсків дуже важлива на сьогодні, оскільки змінюється клімат, відбувається трансформація біотопів тощо. З суто формальної точки зору дані Ігоря Балашова є важливими для виконання законів України і міжнародних зобов'язань, підписаних нашою державою, в царині охорони природи, зокрема написання чергового видання "Червоної книги України", побудови Смарагдової мережі тощо. До особистої характеристики Ігоря Балашова можна додати, що його поважають не лише колеги-малакологи, але й з різних напрямків зоології та інших природничих наук. Він прекрасний "польовик", самостійно збирає більшість своїх матеріалів, проводить аналіз даних. Автор тому багатотомного видання "Фауна України".
Я вважаю, що Ігор Балашов заслуговує на Премію Президента України для молодих вчених.
Юлія Куцоконь, к.б.н., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2012)

Губанова Надія Леонідівна

Збереження та відновлення біологічного різноманіття є найважливішим питанням сьогодення в біології та екології, тому ревізія видів тварин необхідна. Автором особисто зібрано та опрацьовано величезний об'єм матеріалу. Результати проведеної роботи викладені в наукових працях вітчизняних та закордонних видань, відповідають міжнародним стандартам, є актуальними та важливими в різних напрямках науково-практичної діяльності. Вважаю, що І.О. Балашов заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Губанова Надія Леонідівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Рудишин Сергій Дмитрович, к.б.н., д.п.н., професор

Роботи І.О. Балашова по збереженню біорізноманіття актуальна й значима, оскільки є обов\язковим компонентом стратегії сталого розвитку (sustainable development) людства в межах біосфери. Збережемо біотичне і ландшафтне різноманіття, то воно збереже нас. Новизна роботи очевидна - відкрито і описано один новий вид, два підвиди, встановлено один рід і три підроди. Виявлено, що 15 форм, які вважалися окремими видами в фауні України, є внутрішньовидовими варіаціями інших видів, тому їх зведено до синонімії.
Вважаю, що І.О. Балашов заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Рудишин Сергій Дмитрович, к.б.н., д.п.н, професор Глухівський національний педагогічнийц університет імені Олександра Довженка

Жуков Олександр Вікторович

У Законі України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» серед фундаментальних наукових досліджень у якості найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави відмічені технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів. Конкурсна робота Балашова Ігора Олександровича присвячена важливій проблемі оцінки біологічного різноманіття, а саме – комплексна таксономічна ревізія та оцінка природоохоронного статусу всіх видів наземних молюсків фауни України. Вирішення цієї проблеми є вкрай важливим розв’язань проблем моніторингу біологічного різноманіття, визначення оптимального розміщення природоохоронних територій, вирішення питань екотоксикології та біоіндикації, інвазії чужорідних видів та багатьої інших проблем екології та біології. Тому вважаю необхідним підтримати подану конкурсну роботу Балашова Ігора Олександровича «Наукові засади збереження наземних молюсків України».
Доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Жуков О. В.

Крамаренко Сергій Сергійович

У представлених на здобуття премії працях І.О.Балашовим на високому рівні узагальнено дослідження щодо таксономії, морфології, поширення, екології та охорони наземних молюсків фауни України. Вперше виконано комплексну таксономічну ревізію наземних молюсків України та суміжних регіонів, упорядковано їх систему, а також проведено комплексну оцінку природоохоронного статусу всіх видів наземних молюсків фауни України за критеріями Червоної книги України та Червоного списку МСОП. Всі дослідження проведені на високому міжнародному рівні та відповідним же чином опубліковані, значною частиною англійською мовою у провідних закордонних виданнях.
Крамаренко Сергій Сергійович, д-р біол. наук, доцент, Миколаївський національний аграрний університет

Хлус Лариса Миколаївна

Монографічні роботи та періодичні публікації І.О. Балашова в галузі малакології поглиблюють, розширюють та актуалізують знання щодо фауни наземних молюсків України. Вони цікаві як у теоретичному, так і у прикладному аспекті, насамперед, у зв'язку з нагальною небхідністю збереження біоти згідно засад сталого розвитку. Дослідження номінанта широко відомі серед малакологів пострадянського простору та Європи. Представлені роботи є високонауковими, водночас, викладені доступною мовою, що дає можливість використовувати їх у навчальному процесі в закладах як вищої, так і середньої та позашкільної освіти.
Вважаю, що І.О. Балашов заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Хлус Лариса Миколаївна, к.б.н., доцент, КЗ "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"

Віталій Аністратенко

Наукова кар'єра Ігоря Балашова від початку навчання в аспірантурі до старшого дослідника пройшла на моїх очах у Відділі фауни і систематики безхребетних Інституту зоології. Щодо наукової якості його статей і монографічних робіт, їм було дано досить високу оцінку фахівцями, які працюють в Україні і за кордоном.
Безумовно, як «наукова одиниця» Ігор Балашов є високо-кваліфікованім фахівцем в області зоології, присвяченій дослідженням наземних молюсків. Маю додати, що він є самовідданий працівник, володіє сучасними методиками, працює натхненно і мотивований непідробним ентузіазмом, зокрема з проблеми збереження різноманіття тваринного світу країни. Вважаю, що номінант повністю відповідає вимогам премій такого рангу і є зразком саме того типу молодого дослідника, який закладає майбутнє вітчизняної науки.

Віталий Вячеславович Аністратенко, докт. біол. наук, проф., Інститут зоології ім І.І. Шмальгаузена НАН України.

Сон Михайло Олегович, к.б.н.

Роботи І.О. Балашова суттево розширюють знання про фауну та екологію молюсків України, а також вирішують ряд таксономічних проблем. Вони закладають науковий базис для охорони як біорізноманіття в цілому, так і для розробки програм охорони окремих рідкісних видів. Результати досліджень опубліковані в міжнародно визнаних виданнях, що забезпечує можливість ознайомлення з ними широкого кола дослідників з інших країн.
Вважаю, що що ці дослідження актуальні, науково обґрунтовані то мають важливе практичне значення, а їх автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.
Сон Михайло Олегович, к.б.н., с.н.с. Державна установа «Інститут морської біології НАН України»

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.