Офіційний веб сайт

Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань

р11

Представлено вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія".

Автори: д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.

Авторами  розроблено  та впроваджено персоніфікований підхід до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань. Вперше в Україні приведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених хвороб – саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороб шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя шляхом застосування уніфікованого набору про- та протизапальних цитокінів, визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності.

Розробка персоніфікованого підходу дозволила запровадити авторські класифікації захворювань, персоніфіковані алгоритми діагностики, терапії та профілактики, що дало змогу зменшити інвалідизацію хворих, зменшити рівень чоловічого непліддя, досягти більшої задоволеності від лікування та покращити якість життя пацієнтів.

Клінічне застосування розроблених схем дозволило зменшити витрати на ступеневий підбір ефективної терапії, зменшити витрати на гемодіаліз та гемосорбцію, репродуктивні технології, на лікування імунозалежних хвороб внаслідок використання плейотропних ефектів окремих груп фармакологічних препаратів та первинної профілактики, що дозволило суттєво підвищити рівень надання спеціалізованої допомоги. Світовий рівень досліджень підтверджено на міжнародних форумах в США та Європі.

Кількість публікацій: 8 монографій, 157 статей (32 - у зарубіжних виданнях), 25 інформаційних листів про впровадження в системі МОЗ України та НАМН України, 12 методичних рекомендацій. Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science – 1716/9; Scopus– 675/13; Google Scholar – 6027/31. За даною тематикою захищено 20 докторських та 71 кандидатську дисертацію.

     Громадське обговорення роботи відбулося 18 вересня 2018 р. о 14.00 годині на засіданні Вченої ради ДУ "Інститут отоларингології імені проф. О.С.Коломійченка НАМН України" за адресою:  м. Київ, вул. Зоологічна, 3, актова зала.

     Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Коментарі

Зайков С.В., д.мед.н., проф., НМАПО ім. П.Л. Шупика

Вперше авторами розробки було проведено комплексне вивчення імунологічних механизмів розвитку найбільш поширених зхаворювань - саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних хвороб, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, захворювань шкіри, сечовидільної системи, безпліддя тощо шляхом використання уніфікованого набору про- і протизапальних цитокінів, визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності.
Розробка персоніфікованого підходу дозволила ввести авторський розподіл захворювань, персоніфіковані методи діагностики, терапії і профілактики, що дало змогу прискорити діагностику, підвищити ефективність лікування, зменшити інвалідизацію пацієнтів, рівень чоловічого безпліддя, а також підвищити якість життя відповідних категорій хворих.
Клінічне застосування запропонованих авторами алгоритмів дозволяє з позицій доказової медицини зменшити матеріальне навантаження на систему охорони здоров’я і на пацієнта. Вдосконалення та оптимізація діагностичних підходів і терапевтичних схем дозволяє значно підвищити рівень надання спеціалізованої медичної допомоги. Таким чином, впроваджений персоніфікований підхід до менеджменту імунозалежних захворювань у вітчизняну клінічну практику, що суттєво підвищило рівень надання спеціалізованої медичної допомоги.
Рівень висвітлення проблеми і схвалення результатів досліджень міжнародною медичною спільнотою дозволяє рекомендувати розробку авторів (д.м.н., проф. Гаврисюк В.К., д.м.н., проф. Драннік Г.М., д.м.н., проф. Дріянська В.Є., д.м.н., проф. Ждан В.М., д.м.н., проф. Іщейкін К.Є., д.м.н., проф. Кайдашев І.П., д.м.н., проф. Колесник Ю.М., д.м.н., проф. Чоп'як В.В) «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Гість

Об’єднані результати багаторічних досліджень групи вчених присвячених лікуванню та профілактиці імунозалежних захворювань актуальні, мають практичне і теоретичне значення в світлі тенденції в медичній науці до переходу на принципи персоніфікованого підходу до лікування пацієнта. Клінічне застосування запропонованих авторами алгоритмів дозволяє з позицій доказової медицини зменшити матеріальне навантаження на систему охорони здоров’я і на пацієнта. Вдосконалення та оптимізація діагностичних підходів і терапевтичних схем дозволяє значно підвищити рівень надання спеціалізованої медичної допомоги. Рівень висвітлення проблеми і схвалення результатів досліджень міжнародною медичною спільнотою дозволяє рекомендувати розробку авторів (д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В) «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П.Л.Шупика д.мед.н., Літус В.І.

Д.мед.н., Волянский А.Ю.

Группа авторов этой разработки включает в себя как корифеев отечественной иммунологии, так и молодых, амбициозных и талантливых ученых. Тема персонификации в медицинской науке последних лет стала одной из самых значимых благодаря ряду факторов. Это соответствие принципам доказательной медицины, уход от шаблонных схем диагностики и лечения, концентрация на индивидуальных особенностях макроорганизма, активное использование междисциплинарного подхода. Клиническая иммунология - особо благоприятная почва для внедрения индивидуализированного подхода в связи с размытым понятием иммунологической нормы и множественностью клинических проявлений. Персонификация диагностико-лечебного процесса позволяет добиваться выздоровления и улучшения самочувствия пациентов в более короткие сроки, с меньшей медикаментозной нагрузкой, снижением материальных и временных затрат. Большое количество печатных работ, информационных писем, патентов, высокие наукометрические индексы подтверждают значимость и полновесность разработок. От имени коллектива лаборатории иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова НАМНУ, выполняющего более узкую научно-исследовательскую работу в этом же направлении, посвященную персонификации вакцинопрофилактики, поддерживаю выдвижение данной разработки, считаю что она всецело заслуживает присуждения Государственной премии.

Волянский Андрей Юрьевич, д.мед.н., зав. кафедрой клинической иммунологии и микробиологии ХМАПО МОЗУ, зав. лаб. иммунореабилитологии ИМИ им. Мечникова НАМНУ

Рекалова Олена Михайлівна, доктор мед. наук

В даній роботі, яка подана від вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія" колективом авторів в Комітет Державних премій України в галузі науки і техніки, представлені результати роботи вчених різних медичних спеціальностей на підставі використання загального дослідницько-діагностичного підходу з визначенням порушень імунної системи при різних захворюваннях.
Такий підхід дає змогу встановити патогенетичні механізми коморбідності деяких захворювань, їх взаємозв‘язок з генетичними факторами, мікрофлорою віддалених органів, – що відкриває нові горізонти для формування медицини майбутнього.
Комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених захворювань
дозволяє персоніфікувати терапію хворих в залежності від виду порушень імунологічних механізмів, вияснити причину неефективності деяких традиційних засобів, підвищити ефективність використання різних терапевтичних методів, в тому числі – із застосуванням лікарських засобів нового покоління, які використовуються в таргетній терапії.
Вважаю, що представлені результати наукових досліджень, які присв‘ячені розробці та впровадженню персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань, мають неоспориме наукове та важливе практичне, соціальне, економічне значення та дозволяють відкрити нову сторінку в розвитку сучасної медицини.

Рекалова О.М., доктор мед. наук, зав. лабораторії клінічної імунології ДУ "Національний інститут фтизіатрії і мульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"

Професор, доктор медичних наук, Мазепа Марія Андріївна

Державна премія України є однією з найвищих нагород і визнання в галузі. В свій час державною премією України були відзначені роботи українських вчених в галузі фундаментальної імунології, на державну премію України номінувався перший підручник "Клінічна імунологія та алергологія".
Дана наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань підготовлена колективом авторів, які мають грунтовні знання фундаментальної імунології та тривалий досвід роботи в клінічній імунології, викладена з сучасних позицій доказової медицини та положень GMP. Написана доступною моваю, матеріал коректно структурований, легко сприймаєься фахівцем з будь-якого напрямку медицини, де можна використати знання стосовно імунозалежної патології.
Отже робота «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» як плідна праця з імунології та алергології відомих українських вчених (Гаврисюка В.К., Дранніка Г.М., Дріянської В.Є.,Ждана В.М., Іщейкіна К.Є., Кайдашева І.П., Колесника Ю.М., Чоп'як В.В.) є дуже важливою для науки та охорони здоров’я і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

Мазепа М.А.

Державна премія Україні є однією з найвищих нагород і визнання в галузі.
В свій час Державною премією України були відзначені фундаментальні дослідження в галузі імунології, номінувався на здобуття Державної премії України підручнк "Клінічна імунологія та алергологія".

ГістьЗав. лабораторії патоморфології Романенко А.М.

Публікації останніх років демонструють погіршення стану імунної системи населення України завдяки як зниженню рівня життя, так і екологічним чинникам. Крім того, при багатьох захворюваннях, особливо хронічних патологіях у випадках тривалого лікування антибіотиками, відбувається розвиток різноманітних імунодефіцитних станів. На тлі такого становища ще більш актуальними і доцільними стають наукові розробки, спрямовані на визначення як ланок імуногенезу, так і імунотропних препаратів, які здатні впливати на різні ланки імунної системи та змінювати силу, характер та спрямованість імунних реакцій.
Ось чому колективний труд вітчизняних науковців, що висвітлює механізми розвитку ряду імунозалежних захворювань та обгрунтовано пропонує впровадження індивідуалізованих підходів до їх діагностики, лікування та профілактики, є дуже важливим кроком розвитку як сучасної імунології, так і медицини. Робота, що подається на розгляд Комітету з присудження Госпремій України в галузі науки і техніки, охоплює вищевказані дослідження таких поширених захворювань як системні васкуліти, коморбідні ревматичні та соматичні хвороби, нефрологічні та урологічні, шкірні хвороби (атопічний дерматит і псоріаз).
Хотілося б підкреслити важливі результати визначених складових імуногенезу уражень нирок (інфекційного, імунозапального, діабетогенного ґенезу) та сечостатевої системи за даним аналізу багатьох компонентів. Це дослідження стану системного та місцевого імунітету, в тому числі експресії молекул міжкілтинної адгезії (ICAM-1), про- та антиапоптотичних маркерів, показників цитокінової мережі в крові та сечі – прозапальних (ІЛ-1, -6, -8, -17, -18, ФНП-α, МСР-1), протизапальних (ІЛ-4, -10) медіаторів, а також профібротичного ТФР-β. Визначені дослідженнями проф. Дранніка Г.М. та проф. Дріянської В.Є. особливості розподілу HLA-антигенів в українській популяції, що обумовлюють ризики розвитку захворювань нирок та передміхурової залози, відкривають можливості не тільки більш чіткої діагностики багатьох хвороб, але й визначення осіб з підвищеним ризиком, що надає можливість проводити профілактиктичні заходи і диференційовану терапію вже виявленим хворим.
Важливим досягненням авторів роботи є визначення основних біомаркерів для імунозалежних захворювань та стратегічних мішеней для комплексного імунотропного лікування пацієнтів, в тому числі з використанням моноклональних антитіл, білкових препаратів з ретроплацентарної крові (плацентарний полібіолін), імуносупресорів (циклофосфан, метотрексат, азатіоприн), глюкокортикоїдів і НПВП, імуноглобулінів та інтерферонів, активатора рецепторів, що впливають на проліферацію пероксидом-γ (PPAR-γ) (піоглітазону) та ін.
Отже робота «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» як плідна праця з імунології та алергології відомих українських вчених (Гаврисюка В.К., Дранніка Г.М., Дріянської В.Є.,Ждана В.М., Іщейкіна К.Є., Кайдашева І.П., Колесника Ю.М., Чоп'як В.В.) є дуже важливою для науки та охорони здоров’я і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки за 2018 рік.

д.мед.н. Герич П.Р.

Запропонований авторами комплексний підхід до діагностики з використанням уніфікованого набору сучасних біомаркерів як діагностичного, так і прогностичного напрямку (прозапальні та протизапальні цитокіни), визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності спрямовує вектор уваги на діагностичну та лікувальну персоніфікацію щодо імунозалежних захворювань, що в кінцевому етапі сприяє розвитку предиктивного напрямку медицини.
Наведені персоніфіковані алгоритми діагностики, терапії та профілактики, дають змогу зменшити інвалідизацію хворих, зменшити рівень чоловічого непліддя та підвищити прихильність пацієнтів до лікування.
Враховуючи вищезазначене, робота колективу авторів «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» заслуговує на присудження Державноі премії України у галузі науки і техніки.

Доктор медичних наук, в.о. професора кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка Нейка Є.М. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Д.мед.н., професор Попов Микола Миколайович

У монографії «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» (Автори роботи – Гаврисюк В.К., Драннік Г.М., Дріянська В.Є., Ждан В.М., Іщейкін К.Є., Кайдашев І.П., Колесник Ю.М., Чоп'як В.В.) висвітлено актуальне питання – персоніфікований підхід до менеджменту імунозалежних хвороб.
Авторським колективом розроблений та впроваджений персоніфікований підхід до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань. Цей підхід базується на комплексному вивченні етіологічних факторів, факторів ризику, імунопатогенезу та імунотропної терапії у хворих з імунозалежною патологією основних органів та систем. Персоніфікований підхід до діагностики лікування та профілактики імунозалежних захворювань дав можливість не тільки ефективно лікувати хворих, але й попередити виникнення ускладнень та більш тяжких форм перебігу захворювань, знизити ймовірність небажаних побічних реакцій і, як наслідок зменшити витрати на лікування.
Розглянувши матеріали роботи «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» поданої на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році Вищим державним навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія» (Автори роботи – Гаврисюк В.К., Драннік Г.М., Дріянська В.Є., Ждан В.М., Іщейкін К.Є., Кайдашев І.П., Колесник Ю.М., Чоп'як В.В.) оцінюю її позитивно та пропоную підтримати для участі у конкурсі на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Д.мед.н.,проф., лауреат державної премії Пипа Л. В.

Розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань має велике теоретичне та практичне значення на шляху до вирішення цих проблем. Завдяки персоніфікованому підходу покращено діагностику та лікування цілої низки поширених у даний час захворювань. В роботі вперше комплексно вивчено імунологічні механізми розвитку саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних, алергічних та ряду інших поширених захворювань на основі найсучасніших методик. Клінічне застосування розроблених рекомендацій дозволяє покращити діагностику та ефективність лікування багатьох імунозалежних захворювань. Разом з тим досліження має також значний економічний ефект, так як дозволяє зменшити витрати на підбір ступеневої терапії, гемодіаліз, гемосорбцію та інші технології лікування. Втілення розроблених рекомендацій дозволило підвищити рівень надання допомоги при відповідній патології.
Вважаю, що робота, наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань, виконана колективом авторів д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В. заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Урсол Н.Б., к.м.н., гол. ревматолог ДОЗ ХОДА

Системні васкуліти, займають вагоме місце в структурі захворювань сполучної тканини. Новітні підходи до їх класифікації, методів діагностики та лікування з використання сучасних біомаркерів, індивідуальних факторів ризику та персоніфікованого лікування підвищити рівень надання допомоги пацієнтам з даною патологією. Тому, на мою думку, представлена робота заслуговує на високу оцінку та присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Завідувач відділення ревматології ХОЛ, головний ревматолог ДОЗ ХОДА, кандидат мед.наук Урсол Н.Б.

Д.мед.н. Урбанович А.М.

Впродовж останніх років стрімкий розвиток імунології суттєво змінив уявлення науковців щодо патогенезу та можливостей лікування багатьох захворювань, у тому числі ендокринопатій. Авторським колективом провідних науковців України д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В у роботі «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» на основі застосування найсучасніших методик, вперше комплексно досліджено та проаналізовано імунологічні механізми розвитку імунозалежних захворювань. Зокрема, вперше виділені ключові дефекти функціонального стану тимусу при цукровому діабеті та при порушенні толерантності до глюкози; науково обґрунтована гіпотеза про роль порушень морфогенезу й функціонального стану лімфоїдного й епітеліального компартментів тимуса в механізмах розвитку автоімунної і ендокринної патології у нащадків; визначені імунні фактори розвитку цукрового діабету при порушеній толерантності до глюкози; розроблена та вивчена нова модель гестаційного діабету у щурів. Проведені дослідження дозволили колективу авторів також розробити і сучасні підходи до персоніфікованого лікування цих захворювань, що має велике значення в умовах сьогодення.
Відповідно, дана робота є актуальною та практично необхідною науковою працею, широке впровадження результатів якої дозволить суттєво підвищити рівень надання високоспеціалізованої допомоги хворим із імунозалежними захворюваннями та, безумовно, заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України в 2018 році.
Урбанович А.М., д.мед.н., завідувач кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Галина Коваль, д.мед.н.

Імунозалежні захворювання складають складний, маловивчений пласт захворювань із тенденцією до збільшення поширеності та подальшим зростанням інвалідизації та смертності у всьому світі. Важливими практичними проблемами імунозалежних захворювань є недостатнє розуміння практичними лікарями механізмів їх розвитку та шляхів діагностики, прогнозування, ефективного лікування та методів профілактики. Враховуючи, стрімке накопичення нових сучасних відомостей про механізми розвитку імунозалежних захворювань та підходів до їх менежменту, змінюється парадигма уявлень про ці хвороби та існує нагальна потреба у дослідженнях, присвячених даній проблемі. Власне у даній роботі вперше в Україні комплексно досліджено імунологічні механізми розвитку імунзалежних захворювань із розробкою підходів до їх персоніфікованого лікування.
Робота «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» за авторством знаних та авторитетних професіоналів д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В є кращою роботою з даного напряму в Україні, нагальною, актуальною та практичною необхідною працею, широке впровадження результатів якої дозволить суттєво підвищити рівень надання спеціалізованої допомоги хворим з імунозалежною патологією і, безумовно, заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України в 2018 році.
Професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет», д.мед. н., доцент Г.Д. Коваль.

Зуб Лілія Олексіївна, професор

Розроблена концептуальна модель персоналізованої діагностики та лікування основних імунних захворювань є методологічною основою для створення моніторингу даного комплексу патологічних станів та може слугувати науковою основою для корекції клінічних протоколів та навіть прийняття управлінських рішень по діагностиці, лікуванню та профілактиці імунозалежних захворювань, розробки та оптимізації заходів по зниженню економічних збитків, пов’язаних із витратами на тривале медичне обслуговування таких пацієнтів, що важливо при переході до страхової медицини.

Професор кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Сизон О.О.

Вивчення особливостей формування і розвитку імунозалежних захворювань із врахуванням екзогенних, ендогенних та епігенетичних чинників набуває осоливо важливого значення на сучасному етапі. Авторcьким колективом у складі д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В. запропоновані нові можливості прогнозування розвитку та перебігу імунозалежних захворювань на основі використання сучасних методик, серед яких генно-інженерні, молекулярно-генетичні, створено нові класифікації та ін., розроблені алгоритми ранньої діагностики та прогнозування перебігу імунозалежних захворювань. Вперше в Україні приведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених захворювань: саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороб шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя, що дозволяє вдосконалити та оптимізувати існуючі методи діагностики та терапевтичні схеми.
Враховуючи вище зазначене, робота авторського колективу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» достойна присудження Державноі премії України у галузі науки і техніки.
Сизон Орися Орестівна, завідувач кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Лемко І.С., Лемко О.І.

Завдяки досягненням сучасної фундаментальної медицини сьогодні переможені основні інфекційні захворювання, фактично поставлений на потік процес пересадки серця і нирок, у діагностиці захворювань людини використовуються найновітніші досягнення фізики, хімії, комп’ютерні технології. Проте аналіз стану здоров’я населення в нашій країні і в більшості зарубіжних країн показав, що в цілому воно не покращилось. Хронічні захворювання, поліморбідність набувають сьогодні обсягів епідемії і саме ці патологічні процеси лежать в основі прогресуючого погіршення якості життя сучасної людини. При цьому стандартні схеми та програми лікування нерідко не дозволяють досягти бажаного терапевтичного ефекту. Саме тому сьогодні виникає нагальна потреба у переході на нову медичну парадигму – предикативну, превентивну та персоналізовану медицину, як модель організації медичної допомоги, яка базується на виборі діагностичних, лікувальних та профілактичних засобів із урахуванням генетичних, фізіологічних, біохімічних та інших особливостей пацієнта.
Протягом останнього часу бурхливий розвиток імунології істотно змінив наші уявлення щодо розвитку, перебігу та хронізації, а також можливостей лікування багатьох захворювань, які на даний час об’єднуються терміном «імунозалежні». Особливістю колективної роботи «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» є інтеграція підходів до діагностики та лікування хронічних захворювань, асоційованих з порушенням імунітету в різних сферах медицини. Авторським колективом розроблена сучасна концепція імунологічних, генетичних та епігенетичних регуляторних механізмів. На основі застосування найсучасніших методик, в тому числі генно-інженерних, молекулярно-генетичних, розроблені алгоритми ранньої діагностики та прогнозування перебігу імунозалежних хвороб. Вперше в Україні приведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених хвороб – саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів та ін.
Клінічне застосування розроблених схем дозволило зменшити витрати на ступеневий підбір ефективної терапії, зменшити витрати на гемодіаліз та гемосорбцію, репродуктивні технології, на лікування імунозалежних хвороб внаслідок використання плейотропних ефектів окремих груп фармакологічних препаратів та первинної профілактики, що дозволило суттєво підвищити рівень надання спеціалізованої допомоги. Світовий рівень досліджень підтверджено високим рівнем та обсягом публікацій, представленням на міжнародних форумах.
Вважаємо, що робота колективу авторів (д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.) «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» є пріоритетною, набула міжнародного визнання, є значним кроком сучасної клінічної медицини, заслуговує на отримання найвищої наукової нагороди - присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Лемко І.С., д.мед.н., директор ДУ «Науково-практичний медичний центр «Реабілітація» МОЗ України», м.Ужгород; Лемко О.І., д.мед.н., професор кафедри факультетської терапії ДВНЗ «Ужгородський національний університет МОН України»

Галина Павук, представник громадськості

Дана робота є проривом в українській медицині. Вірю, що дана робота покращить прогнозувати перебіг, лікування і профілактику імунозалежних захворювань та дозволить уникнути великої кількості ускладнень та інвалідизацій.
Робота, яка представлена авторським колективом заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Директор громадської організації "Рідкісні імунні захворювання" Галина Павук.

д.мед.н., професор Ягенський А.В.

Протягом останнього часу розвиток імунології істотно змінив наші уявлення щодо виникнення та можливостей лікування багатьох захворювань, які на даний час об’єднуються терміном «імунозалежні». Особливістю колективної роботи «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» є інтеграція підходів до діагностики та лікування патології, асоційованої з порушенням імунітету в різних сферах медицини. Авторським колективом розроблена сучасна концепція імунологічних, генетичних та епігенетичних регуляторних механізмів. На основі застосування найсучасніших методик, в тому числі генно-інженерних, молекулярно-генетичних, розроблені алгоритмі ранньої діагностики та прогнозування перебігу імунозалежних хвороб. Особливо перспективним здається теоретичне та експериментальне обґрунтування існування нового виду патологічного процесу, що об’єднує системне запалення, інсулінорезистентність та порушення ліпідного обміну. Підтвердження цих розробок у клінічній практиці може істотно змінити підходи до профілактики та лікування серцево-судинних захворювань. Принципово важливим є застосування авторами персоніфікації у виборі діагностично-лікувальної тактики. В сучасній медицині великих багатоцентрових досліджень, стандартизації лікування індивідуальний підхід є надзвичайно важливим як для результатів лікування окремого пацієнта, так і для розвитку медицини загалом. Враховуючи вищезазначене, вважаю, що робота колективу авторів «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» заслуговує на присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Керівник Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології, д.мед.н., професор Ягенський А.В.

Професор, д.мед.н., Яцишин Р.І. (ІФНМУ)

Персоніфіковані алгоритми діагностики, терапії та профілактики імунозалежних захворювань, які розроблені відомимми в Україні та за кордоном вченими, є сучасним кроком у внутрішній медицині. Патологія імунної системи доволі часто виглядає загадково та проблематчно як в плані діагностики так і лікування. Стандартні схеми та програми нерідко не дають бажаного результату. При виникненні такої патології слід враховувати індивідуальні особливості організму та супутні захворювання, які часто супроводжують такі стани.
Не останню роль у патогенезі та прогресуванні таких захворювань відіграє і генетичний фон. Тому сучасним є визначення особливостей імунних механізмів з дослідженням генетичних ризиків, в тому числі HLA-асоційованих, поліморфізму тол-лайк рецепторів, факторів міжклітинної кооперації імунної системи – продукції цитокінів та експресії рецепторів на мембранах клітин. Новизна запропонованого підходу у роботі полягала ще й у застосуванні уніфікованого набору про- та протизапальних цитокінів, визначенні поліморфізму імунних рецепторів (зокрема, Toll-подібних рецепторів 2, 3, 4) та лігандів (галектину-10, білку кристалів Шарко-Лейдена тощо), антигенів головного комплексу гістосумісності (HLA). Встановлені провідні ланки імунологічних порушень обрані як мішені персоніфікованої терапії.
Беручи до уваги вищеозначене, вважаю, що представлена робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Дана робьота відкриває новітні перспективи у вивченні патогенезу імунної патології та розробці сучасних ефективних персоніфікованих иетодів лікування.

Д.мед.н, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, клінічної імунологї та алергології ім.акад.Є.М.Нейка, Заслужений лікар України Яцишин Р.І.

Могильницька Л.А., гол. ендокринолог ДОЗ ХОДА

На мою думку, робота колективу авторів заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році, оскільки в основі діагностики, лікування та профілактиики імунозалежних захворювань має лежати саме персоніфікований підхід. Алгоритми, що розроблені, дозволять передбачити розвиток та перебіг імунної патології, підвищити рівень надання допомоги. Особливої уваги заслуговують індвідуалізовані підходи терапії з використанням інсуліносинтетайзерів ряду імунозалежних захворювань, в основі яких лежить активація NFкВ, низькоградієнтне запалення, гіперліпідемія та інсулінорезистентність.

Надашкевич Олег Никонович

Розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань є перспективним напрямком у світовій науці. Авторами запропоновано нові підходи до діагностики автоімунних системних та органоспецифічних хвороб, з застосуванням цитофлюорометричних, генно-інженерних, молекулярно-генетичних методів ранньої діагностики, що дозволяє ранньо виявляти та прогнозувати розвиток ускладнень імунозалежних захворювань. На основі високотехнологічних методик автори пропонують персоніфіковані підходи до лікуваня автоімунних захворювань з використанням таргетної терапії імуноклональними антитілами, імуноглобулінотерапії, інтерферонотерапіЇ та терапії цитостатичними імунодепресантами.
Враховуючи сказане, тема «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Д.мед.н., професор, зав. кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Надашкевич Олег Никонович

Доктор медичних наук, професор Скрипник І.М.

Персоніфікація діагностики та лікування є актуальним і перспективним напрямком в сучасній клінічній практиці. Авторами запропоновані нові можливості прогнозування розвитку та перебігу імунозалежних захворювань, нові класифікації саркоїдозу, системних васкулітів та ін. Науково обґрунтована роль порушень імунної та нервової регуляції в патогенезі хронічного абактеріального простатиту.
Визначені нові предиктори розвитку хронічного гломерулонефриту з нефротичним синдромом та його маркери, використання яких дозволяє розробити персоніфіковані схеми лікування.
Результати досліджень втілені в розроблених уніфікованих клінічних протоколах та настановах по веденню хворих на саркоїдоз.
Авторами видано 8 монографій, 57 патентів України на корисну модель і 12 методичних рекомендацій.
Глибина і фундаментальність досліджень, наукова новизна і практична значущість переконливо свідчить про доцільність визнання наукових доробок та присудження колективу авторів Державної премії України в галузі науки і техніки.

Проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти, професор кафедри внутрішньої медицини №1 ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія"

к.м.н.Скрипник В. М.

Авторами вперше в Україні приведено комплексне вивчення імунологічних механізмів розвитку поширених хвороб – саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, тому безсумнівно робота заслуговує на отримання найвищої наукової нагороди - присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Скрипник В. М. - асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї.

Доцент кафедри хірургічної стоматології Скікевич М.Г.

В роботі застосовані сучасні методики обстеження та лікування хворих з різною патологією внутрішніх органів. Дослідження імунітету та терапія з використанням моноклональних антитіл, вивчення продукції цитокінів та особливостей рецепторів, як медіаторів міжклітинної взаємодії, імунотропної дії препаратів на функціональну активність імунокомпетентних клітин в умовах in vitro та їх клініко-імунологічних ефектів у разі різних патологічних станів.
Робота є пріоритетною. Робота міжнародного знання. Безсумнівно вона заслуговує на отримання найвищої наукової нагороди і присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.
Доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї.Скікевич М.Г.

К.мед наук Бондаренко В.В.

Проблема персоналізовавного лікування захворювавнь відображає
не тільки на рівні одного відділення але і впливає на лікування в різних галузях медицини. Що не дає можливості гострий процес перевести в хронічний а виліковує проблему повністю. В першу чергу таке лікування дає впевненості хворому в одужанні, та попереджує розвиток інших захворювань, тим самим виключаємо порочне коло захворювання.Робота на даний момент актуальна і заслуговує найвищої нагороди-присудження Державної премії України у галузі науки і техніки.

Бондаренко В.В. асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї.

Проф. Луньова Г.Г.

Стратегічними напрямками розвитку імунології в Україні як наукової та клінічної дисципліни є розробка нових методів діагностики, створення нових та удосконалення відомих методик лікування, створення медичних стандартів та проколів для осіб з імунозалежними захворюваннями. Актуальним є прогнозування розвитку патології, профілактика її хронізації та прогресування порушень функцій органів і систем. Тому дуже актуальними і значущими є визначення особливостей імунних механізмів з дослідженням генетичних ризиків, в тому числі HLA-асоційованих, поліморфізму тол-лайк рецепторів, факторів міжклітинної кооперації імунної системи – продукції цитокінів та експресії рецепторів на мембранах клітин.
Дослідження авторів ціїє роботи, що подається на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України в 2018 році, спрямовані на вищевикладене і викликають значний інтерес у фахівців різних спеціальностей, а також є дуже актуальними.
В роботі застосовані сучасні методики обстеження і лікування хворих з різною патологією внутрішніх органів, в тому числі системною – дослідження імунітету та терапія з використанням моноклональних антитіл, вивчення продукції цитокінів та особливостей рецепторів (в тому числі їх поліморфізму) як медіаторів міжклітинної взаємодії, імунотропної дії препаратів на функціональну активність імунокомпетентних клітин в умовах in vitro та їх клініко-імунологічних ефектів у разі різних патологічних станів.
Важливими є визначення основних біомаркерів для імунозалежних захворювань (системні васкуліти, саркоїдоз, пієло та гломерулонефрити, атопічний дерматит, псоріаз та ін.) дослідження ролі персистенції інфекцій (вірусів гепатиту та герпесу, Сhl. trachomatis, Т. gondii) та багатьох бактерій, пародонтопатогенних мікроорганізмів в атеросклеротичних бляшках (P. gingivalis, T. denticola, A. Actinomycetemcomitans) у хворих на ІХС. Хотілося б підкреслити важливість підвищення репродуктивного потенціалу для нашої країни, а тому і важливий фрагмент роботи щодо визначення системних і локальних порушень імунного реагування у хворих на хронічний абактеріальний простатит і, відповідно, вибору ефективної персоніфікованої терапії для уникнення екскреторно-токсичного непліддя.
Запропоновані концептуальні моделі хронізації захворювань дозволяють їх використання для запобігання прогресування з незворотніми наслідками, а індивідуальні алгоритми лікування (наприклад, з визначенням генетично обумовленої резистентності до стероїдів з подальшим торпідним перебігом) є значним кроком вперед для підвищення ефективності лікування хворих.
На основі вищезазначеного, а також зважаючи на активну багаторічну ефективну роботу членів авторського колективу в напрямку підвищення якості наукових та практичних досягнень імунології, вважаю, що запропонована «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» заслуговує здобуття Державної премії в галузі науки і техніки України в 2018 році.

Завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностикиНМАПО імені П.Л.Шупика д.мед.н., професор Г.Г.Луньова

Професор Федів О.І.

ДОслідження імунологічних механізмів розвитку ревматичних захворювань, системних васкулітів, саркоїдозу, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороб шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя шляхом застосування уніфікованого набору про- та протизапальних цитокінів, визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності є актуальним і дозволяє істотно покращити діагностику зазначеної патології та підвищити ефективність лікування.
Дана робота заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Професор О.І. Федів, завідувач кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"

Професор Чернюк Н.В.

Останніми роками важливого значення набуває вивчення особливостей формування і розвитку імунозалежних захворювань із врахуванням екзогенних, ендогенних та епігенетичних чинників. Вивчення імунологічних аспектів розвитку саркоїдозу, системних васкулітів, ревматичних захворювань, алергічних та запальних захворювань внутрішніх органів, хвороб шкіри, нирок та передміхурової залози, екскреторного-токсичного безпліддя сприяє удосконаленню діагностики, оптимізації існуючих схем лікування та покращенню якості життя пацієнтів.
Представлений авторами комплексний підхід до діагностики з використанням уніфікованого набору сучасних біомаркерів як діагностичного, так і прогностичного напрямку (прозапальні та протизапальні цитокіни), визначення поліморфізму та експресії імунних рецепторів та їх лігандів, антигенів головного комплексу гістосумісності спрямовує вектор уваги на діагностичну та лікувальну персоніфікацію щодо імунозалежних захворювань, що в кінцевому етапі сприяє розвитку предиктивного напрямку медицини.
Запропоновані персоніфіковані алгоритми діагностики, терапії та профілактики, дають змогу зменшити інвалідизацію хворих, зменшити рівень чоловічого непліддя та підвищити прихильність пацієнтів до лікування.
Враховуючи вищезазначене, робота колективу авторів «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» заслуговує на присудження Державноі премії України у галузі науки і техніки.

Доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини № 1, клінічної імунології та алергології імені академіка Нейка Є. М. ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Доцент Яценко І. В.

Сучасний розвиток імунології пов'язан з персональним лікуванням хворих при якому використовуються індивідуальні алгоритми терапії. В роботі вперше комплексно вивчені імунологічні механізми розвитку дуже поширенних захворювань. Індивідуальний підхід до профілактики, діагностикита лікування імунозалежних захворювань досягає позитивного результату лікування у більшої кількості хворих.
Робота колективу авторів «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» потребує усілякої підтримки та заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки в 2018 році.

Доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї Яценко Ігор Володленович

Кандидат медичних наук, доцент Локес К.П.

Стрімкий розвиток сучасної імунології відкриває широкі перспективи для створення персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних хвороб, які є вагомою медико-соціальною проблемою. Значна увага приділяється комплексному вивченню імунологічних механізмів та можливості прогнозування перебігу даної групи захворювань. Інтерес викликає обґрунтування нових класифікацій та варіантів перебігу системних васкулітів, атопічного дерматиту та саркоїдозу. Представлені у роботі імунологічні дослідження та персоніфікований менеджмент імунозалежних хвороб обумовлюють зменшення інвалідизації, покращення якості життя та позитивний економічний ефект від впровадження нового алгоритму лікування.
На основі вищевказаного вважаю, що работа «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань» (Автори: д.м.н. Гаврисюк В.К., д.м.н. Драннік Г.М., д.м.н. Дріянська В.Є., д.м.н. Ждан В.М., д.м.н. Іщейкін К.Є., д.м.н. Кайдашев І.П., д.м.н. Колесник Ю.М., д.м.н. Чоп'як В.В.) цілком заслуговує на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Кандидат медичних наук, доцент Локес К.П.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.