Офіційний веб сайт

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія

п1

Представлено Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.

 

Автори: Широбоков В.П., Виноград Н.О., Войцеховський В.Г., Дзюблик І,В., Климнюк С.І., Кременчуцький Г.М., Палій Г.К., Руденко А.В.

 

Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.: іл.

 

Загальний тираж підручників складає 2000 примірників.

 

Підручник призначений для студентів, інтернів, лікарів та мікробіологів усіх спеціальностей.

У підручнику послідовно розглянуто питання загальної мікробіології (основні методи дослідження мікроорганізмів, морфологія, структура, класифікація бактерій, їх фізіологія, вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми, генетика мікробів та біотехнологія, протимікробні препарати та поняття про інфекцію) та спеціальної мікробіології (відомості про морфологію, фізіологію, патогенні властивості збудників багатьох інфекційних захворювань, сучасні методи їх діагностики, специфічної профілактики і терапії).

В розділах з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології розглянуто основні біологічні властивості відповідних збудників та захворювання, які вони викликають. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології (неспецифічна резистентність організму), вчення про антигени, імунна система організму, імунна відповідь, реакції імунітету, алергія та інші види імунних реакцій, імунодіагностика та імунокорекція, імунопрофілактика та імунотерапія). В розділах з клінічної та санітарної мікробіології розглянуто питання екології мікроорганізмів, нормальної мікрофлори тіла людини та впливу мікроорганізмів на плід. Окремі розділи присвячені мікрофлорі ротової порожнини та мікробіологічним дослідженням у фармації.

Підручник містить сучасні дані про властивості мікроорганізмів та методи їх дослідження, патогенез, методи діагностики, терапії та специфічної профілактики інфекційних захворювань. Підручник ілюстрований оригінальними, кольоровими рисунками і таблицями (більше 500).

Надіслати коментар

Коментарі

Романенко О.В., Костильов О.В.

У підручнику з медичної мікробіології, вірусології та імунології за редакцією академіка НАН України В.П. Широбокова, висвітлюється вичерпний перелік сучасних проблем мікробіології, вірусології та імунології. Текстовий матеріал підручника чітко структурований, викладений на високому науковому рівні з дотриманням дидактичних вимог, включає загальну та спеціальну частини.
У загальній частині відображені особливості морфології, фізіології та систематики бактерій, мікроскопічних грибів, найпростіших, вірусів. Спеціальна частина містить важливу інформацію для майбутніх лікарів. Зміст підручника готує студента до подальшого засвоєння дисциплін клінічного спрямування. Варто відзначити, що викладення матеріалу, особливо у розділах, присвячених епідеміології та профілактиці хвороб, екологічно орієнтоване. Автори уміло включають у текст найсучаснішу інформацію про об’єкти вивчення, мотивують студентів до засвоєння знань.
Книга оптимально ілюстрована, рисунки, таблиці та схеми органічно поєднані з текстом та значно полегшують сприйняття навчального матеріалу. Стилістика викладення, тематичні зв’язки між інформаційними блоками свідчать про ретельне і скрупульозне опрацювання авторами матеріалу, включеного до підручника. Книга зручна у користуванні, чому сприяють, зокрема, довідкові додатки, термінологічні та предметні покажчики.
Робота колективу авторів підручника, висунутого на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року, заслуговує на високі оцінку і визнання та присудження цієї премії.
Завідувач кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор О.В. Романенко
Доцент кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат біологічних наук, доцент О.В. Костильов

Mustafa

Отличная книга!!! Авторы молодцы! Мне эта книга очень помогла в изучении микробиологии

Мохаммед

Мне эта книга очень помогла в обучении, рекомендую ее всем студентам, написано легко и понятно, много хороших рисунков. Спасибо авторам за работу!

Ahmed_Iran

Очень интересная книга, которая пригодилась мне как во время изучения предмета, так и в моей дальнейшей работе. Спасибо большое авторам!!!

Андрейчин Михайло Антонович

Вихід у світ підручника став надзвичайно важливим і вчасним для забезпеченя в Україні медичної освіти європейського рівня. У ньому талановито викладено сучасні дані медичної мікробіології, вірусології та імунології. Підручник допоможе поліпшити якість підготовки студентів і слухачів медичних університетів і академій. Вважаю, що він може бути відзначений Державною премією України в галузі науки і техніки.

Член-кориспондент НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор М.А. Андрейчин, завідувач кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Гість к.м.н.,д.б.н, професор О.А.Ракша-Слюсарева

Хоча наука та її галузі не можуть мати національної приналежності, але все ж таки вірусологія, як наука народилась на Україні, мікробіологія має також завдячувати своїм розвитком багатьом українським вченим.
Любий оригінальний підручник чи монографія так чи інакше подає матеріал, відповідно до поглядів та філософії його авторів. Підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.: іл» може бути розцінений, як національний підручник, на який орієнтуються не лише студенти, викладачі, але й будуть орієнтуватись автори прийдешніх підручників.
Як сам підручник, так і величезна, енциклопедична за обсягом, праця авторського колективу підручника «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.: іл» заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
к. м. н., д. б. н., професор, вчений секретар ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» О.А. Ракша-Слюсарева.

Стефюк Ярослав Юрійович

Видання підручника є одним із заходів, спрямованих на покращення ефективності підготовки лікарів та студентів Приділена увага новим методам діагностики і лікування інфекційних захворювань . Позитивне значення має й те, що у підручнику вміщений матеріал, який присвячений мікробіологічним дослідженням у фармації. Значна частина підручника присвячена розгляду питань імунології , що є актуальним для поглибленого вивчення даного питання. Досить детально розглянуті розділи з питань загальної та спеціальної мікробіології .
Цікаво висвітлені питання в розділах з вірусології, протозоології, мікології та гельмінтології щодо основних біологічних властивостей відповідних збудників та захворювань, які вони викликають.
Авторами підручника використані сучасні літературні джерела, узагальнені їх дані , висвітлений інформативний матеріал у вигляді численних таблиць .
Підручник написаний доступною літературною мовою, гарно оформлений, у цілому відповідає вимогам вищої навчальної освіти. Такий підручник вкрай необхідний в часи реформування охорони здоров’я.

студент ІФНМУ - Стефюк Ярослав Юрійович

Слюсарев Олексій Аркадійович

Вже багато років студенти та викладачі Донецького національного медичного університету при вивчені мікробіології користуються підручником «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: Видання 2-е. - Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.: іл». Цей підручник витримав перевірку часом. Даний підручник за своїм обсягом, якістю та змістом виконує роль не тільки навчального посібника, а є фактично малою енциклопедією та довідником з питань мікробіології, вірусології та імунології. Крім того цей підручник охоплює питання з протозоології, медичної мікології та гельмінтології. Головний недолік цього підручника – це його відсутність на полицях медичних книгарень. Підручник потребує третього перевидання українською мовою, тим більше, що вже видано його російськомовний варіант та готується для видання англомовна версія.
Вважаю, що даний підручник та його автори цілком заслуговують на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зав. кафедрою медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології ДНМУ МОЗ України (м.Лиман), доц. Слюсарев О.А.

Задорожна Вікторія Іванівна

Підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» (Вінниця: Нова Книга, 2011.- 952 с.) вперше був презентований на 15-му з’їзді Українського науково-медичного товариства мікробіологів, епідеміологів і паразитологів ім. Д.К. Заболотного в 2011 р. у м. Харкові, викликавши велику зацікавленість медичної спільноти високим науково-методичним рівнем викладеного матеріалу, його актуальністю та інноваційністю, що було досягнуто завдяки роботі високопрофесійного творчого колективу авторів. Від того часу «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія», яка сьогодні обговорюється, залишається найкращим вітчизняним підручником, що охоплює всі сучасні аспекти цих 3 медичних наук. Це підтверджується й тим фактом, що підручник витримавши перевидання, продовжує бути однією з найбільш затребуваних медичних книг як студентами, лікарями-практиками, так і науковцями.
Безумовно цей підручник та його автори заслуговують на Державну премію України в галузі науки і техніки.
Директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», д. м. н., професор Задорожна В.І.

Лобань Галина Андріївна

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія», які написаний колективом провідних спеціалістів у різних галузях мікробіології, вірусології та імунології України. Підручник повністю відповідає змісту типової програми з мікробіології, вірусології та імунології для студентів Вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації із спеціальностей «лікувальна справа», «педіатрія», «стоматологія».
Стиль викладення матеріалу є класичним, зразковим, послідовним, з однозначним використанням сучасних та класичних медичних термінів літературною українською мовою.
Підручник має високий методичний рівень, системність та чіткість викладення матеріалу, добре адаптований до задач навчання студентів медичних ВУЗів. Використання даного підручника бути сприяти підвищенню рівня підготовки лікарів різного профілю.
д.мед.н., зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", професор Г.А. Лобань.

Кочнєва Олена Володимирівна

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" висвітлює основні напрямки сучасного підходу до вивчення класифікації, морфології та фізіології мікроорганізмів. Авторами чітко та на високому професійному рівні розглянуті такі актуальні питання як імунологія та імунопрофілактика. В доступній формі надані сучасні дані про патогенез та методи лабораторної діагностики вірусних захворювань. Книга дуже цікава та зручна у використанні при підготовці до практичних занять як студентів так і викладачів.
Старший викладач, к.мед.н. кафедри мікробіології, вірусології та імунології ХНМУ.

Коваленко Ірина Володимирівна

Підручник "Медична мікробіологія,вірусологія ,імунологія"-це безцінне зібрання найкращих праць талановитих сучасних вчених .Цей підручник містить чудові змістовні ілюстрації,відомості про найсучасніші дослідження в різних галузях біологічної та медичної науки,доступно і вичерпно подана інформація...Це дуже допомагає і в роботі викладача,і лікаря ,і науковця.Дуже дякую авторам за вміле передавання досвіду. З повагою здобувач кафедри мікробіології,вірусології,імунології Вінницького національного медичного університету їм.Миколи Пирогова-Ірина Коваленко

Джавадіасл Афшин

Підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» за редакцією Широбокова И.П. для мене є настільною книгою. Дуже часто звертаюсь до різних розділів, адже мені, як стоматологу, треба постійно оновлювати знання про збудники різних захворювань людини. Нажаль, коли я був студентом, підручника ще не було в бібліотеці університету. Переглядаю дуже часто розділи з імунології та алергології, а також інші розділи із зальної та спеціальної мікробіології, а саме, «Антибіотики», «Інфекція», «РНК-геномні віруси», «ДНК- геномні віруси», «Мікрофлора ротової порожнини» та інші. Вдячний всім авторам, які створили такий прекрасний підручник.

Бабич Евгений Михайлович

Учебник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" составленный ведущими микробиологами, вирусологами и иммунологами Украины, выделяется тем, что определяет основные направления учебного процесса и содержит энциклопедический материал по истории развития микробного мира, методам микроскопии, морфологии, физиологии, классификации бактерий, вирусов, грибов, экологии, генетике микроорганизмов. На высоком уровне раскрыты вопросы биотехнологии, иммунологии и аллергии. Всесторонне освещены разделы по иммунопрофилактике и учение об инфекциях. Освещены также фундаментальные вопросы о взаимоотношениях нормальной микрофлоры и популяций людей.
Новизна учебника состоит в том, что он является ориентиром полноты излагаемого материала по учебным программам и содержит новые данные, которые представлены в литературе последних лет. Учебник, написанный высокопрофессиональным языком, заставляет думать о современном состоянии и новых перспективах развития микробиологии и иммунологии. Учебный материал воспринимается легко и с большим интересом.

Заведующий лаборатории профилактики капельных инфекций ДУ "ИМИ НАМН" доктор медицинских наук, профессор Бабич Евгений Михайлович

Федунів Машенька

Дуже хороша книжка , рекомендую , охоплює весь матеріал який потрібен для підготовки до заняття.

Гість

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія,імунологія" є дуже хороший для навчання студентів, матеріал подано чітко, зрозуміло, і згідно навчального плану.

Гість

Хороший підручник за методом викладення матеріалу заслуговує високої оцінки8 та стане в нагоді не лише студентам вищих медичних вузів, а також знадобиться лікарям різних спеціальностей в щоденній медичній практиці.

Гість

Хороший підручник, цілком охоплює навчальну програму

Гість

Користуюсь цим підручником, для підготовки до занять з мікробіології. Він є доступним для сприйняття і в ньому добре описана інформація.

Гість

Досить хороший підручник для підготовки студентів!

Мозгова Юлія Анатоліївна

Підручник націлений на формування у студентів, інтернів та аспірантів базового комплексу знань з медичної мікробіології, вірусології та імунології для вирішення фахових завдань та поглибленого аналізу проблем причини виникнення гнійно-запальних процесів, мікробіологічних властивостей етіологічних чинників інфекційних захворювань з розглядом лабораторної діагностики, протимікробної терапії та специфічної профілактики.
Щиро дякую авторам!

Доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології, кандидат медичних наук

Давидюк Микола

Користувався цим підручником досить активно. Дуже гарно, наочно написаний матеріал.У даному виданні використовується сучасна термінологія, матеріал вдало ілюстрований, поданий легко і доступно, водночас, використовується професійна мова. Такий підручник дуже важливий при роботі зі студентами для підготовки майбутніх фахівців і формуванню в них цілісної уявлення про об’єкт їхньої діяльності

Мішина Марина Митрофанівна

Авторами підручника узагальнені й систематизовані теоретичні надбання у сфері медичної мікробіології, вірусології та імунології. Підручник зручний у користуванні та спрямований на поглиблене вивчення дисципліни, застосування методик лабораторної діагностики; опанування студентами, інтернами та аспірантами теоретичних основ використання протимікробних препаратів, проведення специфічної та неспецифічної профілактики; набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні фахових завдань, що пов'язані з визначенням мікробіологічного діагнозу, аналізом, оцінкою ефективності використання вакцин та сироваток, розробкою комбінованої протимікробної терапії, противірусних заходів, а також з прийняттям та обґрунтуванням рішень щодо термінової госпіталізації інфекційного хворого та застосування екстрених заходів.
Підручник з високою інтенсивністю використовується студентами 2 та 3 курсів та аспірантами, які навчаються на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології Харківського національного медичного університету, і є одним з сучасних підручників для вивчення медичної мікробіології, вірусології та імунології.

Професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології ХНМУ, доктор медичних наук

Мізюк Руслан Михайлович

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія" є результатом плідної праці авторського колективу, добре знаного як в нашій країні, так і за її межами. Він може служити настільною книгою для широкого кола читачів як мікробіологів, вірусологів, так і для лікарів-практиків, і зокрема – лікарів-інфекціоністів. Особливої уваги, з погляду лікаря-клініциста, заслуговує детально систематизований виклад матеріалу, глибоко розкриті механізми етіології, епідеміології та патогенезу інфекційних хвороб, а також методи їх мікробіологічної діагностики. Тому, з огляду на своє велике науково-прикладне значення, підручник, безперечно, заслуговує на високу оцінку та визнання на загальнодержавному рівні.
Асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету, к.мед.н. Мізюк Р.М.

Олександр Грузевський

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" без перебільшення можна назвати проривом з точки зору наявності вітчизняної навчальної літератури. Досвід роботи зі студентами вказує на неабияку схвальну реакцію з їх боку, оскільки дуже наочно, систематично та водночас академічно викладений матеріал спрощує та покращує систематизацію та засвоєння вельми значного та непростого як для 2-3 курсів об'єму інформації. Крім того, підручник дуже багато ілюстрований, причому, як на наш погляд, дуже важливо, що для наочності використані препарати визначних попередників співавторів, їх колег та їх самих. Це, на нашу думку, забезпечує той зв'язок часів, якого часто бракує в навчальному процесі. Особливо слід підкреслити користь "Підручника..." для молодих викладачів та практикуючих лікарів, для яких конкретність та інформативність викладення має принципове значення. В цілому ж, слід відзначити титанічну працю колективу авторів, висловити їм велику подяку на побажати нових творчих задумів і здобутків!
к.мед.н., зав. кафедри мікробіології, вірусології та імунології Одеського національного медичного університету, доцент Грузевський О.А.
к.мед.н., доцент кафедри мікробіології вірусології та імунології Одеського національного медичного університету Головатюк О.Л.
к.мед.н., доцент кафедри мікробіології вірусології та імунології Одеського національного медичного університету Кольцова І.Г.
к.мед.н., ст. викл. кафедри мікробіології вірусології та імунології Одеського національного медичного університету Боровик А.П.

Гайдаш Ігор Славович

Підручник є фундаментальною працею серед всіх існуючих в Україні підручників з мікробіології. В ньому сконцентрована велика кількість інформації, яка необхідна студенту-медику для глибокого опанування мікробіології, вірусології і імунології. Цей підручник в кількості 250 екземплярів був придбаний в 2011 році Луганським державним медичним університетом, і широко використовувався і використовується по сей день в навчальному процесі на кафедрі мікробіології. Підручник, як колективна праця, гідний високої відзнаки з боку нашої Держави.
Завідувач кафедри мікробіології, гігієни та екології Державного закладу "Луганський державний медичний університет" МОЗ України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України - Гайдаш І.С.

Крижановська Алла Володимирівна

Підручник є колективною творчою, наполегливою, кропівткою працею провідних мікробіологів України. Найголовнішим у підручнику є те, що він складений у відповідності з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Відзначу, що побудова підручника аналогічна англомовним закордонним підручникам з мікробіології для студентів медичних університетів та факультетів.Надає цінності нового видання вперше широко представлений розділ «Вплив фізичних, хімічних та біологічних факторів на мікроорганізми». Знання впливу цих факторів на мікроорганізми має винятково важливе практичне значення в біотехнологічних процесах, а також розробці заходів боротьби із збудниками інфекційних хвороб. Ці базові знання є необхідними для студентів всіх факультетів медичного вузу. Перевагою нового підручника є доступність викладення матеріалу у розділі «Генетика мікробів». Усі положення висвітлені на високому науковому рівні, але надзвичайно зрозуміло для студента. Практичним лікарям стане у нагоді матеріал про сучасні генетичні методи, які все частіше використовують для діагностики інфекційних хвороб.

Цибровський Ігор Анатолійович

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія" став в нагоді під час виконання завдань в польових умовах в зоні проведення АТО. Було зручно і швидко відновити здобуті знання з мікробіологічної діагностики, кольорові ілюстрації стали також в нагоді. Матеріал чітко структурований, відповідно до новітніх підходів. Велика увага приділена саме практичній роботі. Викладено все державною мовою. Неначе знову повернувся на рідну кафедру 15 років назад. Дякую.
Начальник бактеріологічної лабораторії лабораторного відділу військової частини А0972, майор медичної служби.

Римша Олена Вікторівна

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія", створений відповідно з офіційно затвердженими програмами викладання мікробіології, вірусології та імунології на усіх факультетах вищих медичних навчальних закладів. Підручник складається з 31 розділу, де містяться оновлені знання з питань загальної і спеціальної мікробіології, вірусології, протозоології, мікології, імунології, клінічної та санітарної мікробіології. Гарно структурований весь зміст підручника дає можливість послідовного засвоєння матеріалу, а також полегшує пошук потрібної інформації, наявність оригінальних схем та ілюстрацій роблять підручник цінним, корисним і цікавим не тільки для студентів, але й для практичних лікарів будь-яких спеціальностей.

Шевчук Тетяна

Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія" був однім з перших видань, придбаний при формуванні бібліотеки громадського здоров’я ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України». Велика подяка авторам за цю фундаментальну працю. Вперше матеріал з усіх розділів надскладної та дуже цікавої науки мікробіології викладений таким чином, що дає змогу ґрунтовно зрозуміти процеси, які відбуваються у мікробній клітині, причинно-наслідковий зв’язок між властивостями мікроорганізмів та методами їх вивчення, механізми інфекційного процесу, взаємодії мікро- та макроорганізму,особливості біоценозів людини, тварин та довкілля тощо. В доступній формі, на рівні сучасних досягнень світової науки не тільки в мікробіології, але й в дотичних галузях, представлені усі розділи як загальної, так й спеціальної мікробіології. Підручник є доступним для розуміння студентами, але надає дуже багато інформації й практикуючим фахівцям з мікробіології та лікарям інших спеціальностей.

Головний позаштатний бактеріолог УОЗ Рівненської ОДА

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.