Офіційний веб сайт

Кооперативна модель національного господарства

м36

Представлено вищим навчальним закладом Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".

Автор: д.е.н. Манжура О.В.

Автором  розкрито методологічні основи та еволюцію поглядів на природу та соціально-економічне значення кооперативів, визначено передумови виникнення й генезис кооперативного руху у світі та в Україні. Систематизовано засади діяльності міжнародних кооперативних організацій і проблеми членства в них України. Обґрунтовано концептуальні засади реформи споживчої кооперації України, проведено оцінювання стану розвитку галузей споживчої кооперації, узагальнено організаційно-правові форми господарювання й управління.

Формалізовано інтегративну кооперативну модель національного господарства, визначено пріоритетні напрями розвитку споживчої й аграрної кооперації України в умовах євроінтеграції.

Розроблено маркетингові аспекти реформи системи споживчої кооперації України, обґрунтовано методичний підхід до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у створенні дієвих передумов розвитку кооперативного руху в різних секторах національної економіки.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 29 статей (1 – у зарубіжному виданні), 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 29 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.

Надіслати коментар

Коментарі

Краус Наталія Миколаївна, д.е.н., доцент.

Динамічні зміни, що спостерігаються сьогодні в світі, активізували проблему наступності соціально-економічного розвитку, визначивши потребу у розробці та практичній реалізації кооперативної моделі національного господарства.
Науковий інтерес представляє здійснений у праці аналіз та теоретико-методологічне обґрунтування методичного підходу до розвитку потенціалу сільськогосподарських кооперативів на основі бізнес-планування. Привертає увагу практична націленість аналізу. Автор удосконалив систему показників для діагностики економічного стану кредитно-кооперативної системи України. Заслуговує на наукову підтримку обґрунтоване автором положення про параметри кооперативної ідентичності як критерії визнання і реалізації кооперативних цінностей на основі теорії сумісно-розділених відносин.
Досить обґрунтовано Олександр Васильович ввів поняття “кооперативна модель національного господарства”, зміст якої заснований на кооперативній формі організації сегменту фінансово-кредитної сфери, а також галузей виробництва, обміну і споживання, взаємопов’язаних між собою поділом праці, та формалізовано її тривимірну інтегральну модель. Загалом у представленій праці міститься цілий комплекс цікавих думок та положень, що мають наукове значення і можуть бути реалізовані на практиці. У ній також розроблено концептуальні засади становлення кооперативної моделі національного господарства на історичних основах української теорії кооперації, методологічному підґрунті сучасних інституціональних теорій, всесвітньо визнаних принципів кооперації.
Науковий доробок Манжури О. В. за своїм змістом й структурою є новаторським. Отриманні науковцем результати можуть бути корисними для фахівців сфери кооперації та вчених-економістів, які на науковому й практичному рівнях вирішують питання формування кооперативної моделі національного господарства в ході інституціонально-структурних змін. Вважаємо, що дослідження Олександра Васильовича Манжури виконане на високому науковому рівні, а його автор заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.