Офіційний веб сайт

Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки

м51

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: к.х.н. Литвин Р.З.

 Автором  вивчено реакції циклізацій продуктів арилювання гетероароматичних сполук із застосуванням стратегій, які ґрунтуються на використанні і розробці нових синтетичних методів. Вперше здійснено арилювання похідних піролу, сиднону, бензофуроксану, деяких похідних фурану, тіофену, кумарину, пірону, піридону та інших гетероциклів в умовах реакції Меєрвейна. Використання діазонієвих солей дозволяє уникнути трудомісткості, потреби в дорогих каталізаторах і специфічних умовах. Переваги арендіазонієвих солей – висока реакційна здатність, можливість застосування у різних синтетичних схемах, дешевизна і широка варіативність вихідних ароматичних амінів.

Отримані сполуки використані у конструюванні різноманітних гетероциклів.

Практична значимість роботи визначається можливим застосуванням цих методів для одержання комбінаторних бібліотек та створення напівпровідних матеріалів.

 Синтезовано матеріали, які характеризуються збалансованою амбіполярною p-, n-напівпровідностями, ефектом термоактивованої загальмованої флуоресценції, високими квантовими виходами флуоресценції. Деякі з отриманих матеріалів використані у створенні органічних світловипромінюючих діодів (OLED).

Кількість публікацій: 177, у т.ч. за тематикою роботи 46 статей (18 – у зарубіжних виданнях), 83 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 52 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 5 та 65 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано 18 патентів України на корисну модель.

Надіслати коментар

Коментарі

Пальчиков В.О.

Представлена робота "Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки" є вагомим фундаментальним дослідженням в галузі органічної хімії. Синтетичні можливості реакції арилювання арендіазонієвими солями в одержанні реагентів для конструювання гетероциклів вивчені недостатньо. У роботі Р.З. Литвина узагальнено науково важливі результати досліджень автора у цьому напрямі. Він розробив підходи до конструювання нових ансамблів гетероциклічних сполук, дослідив закономірності та регіонаправленість вивчених реакцій. Безумовну новизну мають мультикомпонентні та тандемні реакцій за участю арилфуранів. Ці перетворення відкривають нові перспективи для синтезу важкодоступних нових поліядерних гетероциклічнх систем. У доробку автора десятки зарубіжних статей, у тому числі у таких відомих виданнях як J. Org. Chem., Dyes and Pigments, New J. Chem., Tetrahedron Lett., Tetrahedron, Chem. Het. Comp., J. Het. Chem. та 18 патентів України. На мою думку, робота заслуговує бути відзначеною премією Президента України для молодих учених.

Завідувач НДЛ теоретичних та прикладних проблем хімії кафедри органічної хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, лауреат премії Президента України для молодих учених, с.н.с., к.х.н. Пальчиков В.О.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.