Офіційний веб сайт

Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг

м2

Представлено Українською військово-медичною академією Міністерства оборони України.

Автор: к.м.н. Буженко А.І.

Метою роботи є оптимізація оцінки придатності до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію, на підставі дослідження поширеності та перебігу коморбідної патології.

Встановлено важливу роль артеріальної гіпертензії у втраті професійної працездатності військовослужбовців різних категорій на сучасному етапі. Визначено характерні відмінності поширеності коморбідних станів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію. Обґрунтовано можливість використання показників вмісту в сироватці крові лептину, С-реактивного протеїну, фібриногену, речовин низької і середньої молекулярної маси для комплексної оцінки хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом. Запропоновано використання коефіцієнту ендогенного навантаження для визначення вираженості ендотоксемії.

Доповнено дані про особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію. Обґрунтована оптимізація комплексної оцінки придатності до військової служби військовослужбовців та чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію.

Запропонований автором підхід дозволяє ретельно і достовірно прогнозувати і подовжувати професійне довголіття військовослужбовців, що є суттєвою мінімізацією людського чинника боєздатності військ (сил) і, відповідно, вагомим чинником забезпечення обороноздатності держави.

Результати роботи впроваджені на галузевому рівні в провідних лікувально-профілактичних закладах Сил оборони.

Кількість публікацій: 17, в т.ч за тематикою роботи 6 статей, 7 тез доповідей. Отримано 4 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Волошина Олена Борисівна

Представлена на конкурс робота Буженко А. І. «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» є актуальною та своєчасною для сучасної військової медицини. Визначення придатності до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку за наявності артеріальної гіпертензії та коморбідної патології має важливе науково-практичне значення. Буженко А. І. запропоновано оцінювати комор бідність за шкалою захворювань CIRS, впровадження якої дозволить уніфікувати, об’єктивізувати оцінку придатності до військової служби хворих на АГ з коморбідною патологією.
Наведене дає підставу вважати, що наукова робота Буженко А. І. на тему «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених у цій галузі.

Селюк Мар"яна Миколаівна,

Наукова робота Буженко А. І. «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» присвячена надзвичайно актуальним питанням сьогодення в розділі військової медицини. Проведене дослідження дає широкі можливості визначати придатність до військової служби військовослужбовців, хворих на АГ з коморбідною патологією на всіх рівнях обстеження. Розроблено та впроваджено в клінічну практику “Алгоритм визначення категорії придатності до військової служби військовослужбовців, хворих на АГ з коморбідною патологією”. Використання даного підходу у визначенні придатності дасть можливість більш раціонально визначати придатності до військової служби військовослужбовців.
Наукова робота Буженко А. І. на тему «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри військової терапії
Української військово-медичної академії,
кандидат медичних наук, М.М.Селюк

Мороз Галина Зотівна, д.мед.н., проф.

Наукова робота Буженко А. І. «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» є іноваційним науковим дослідженням в галузі військової медицини і присвячена актуальній проблемі, а саме оптимізації оцінки придатності до військової служби військовослужбовців і чоловіків мобілізаційного віку, хворих на артеріальну гіпертензію та коморбідну патологію. Автором запропоновано “Алгоритм визначення категорії придатності до військової служби військовослужбовців, хворих на АГ з коморбідною патологією”, з використанням результатів загальної оцінки коморбідності за кумулятивною шкалою захворювань CIRS, який запроваджено в практику.
Наукова робота Буженко А. І. на тему «Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Професор кафедри військової загальної практики-сімейної медицини
Української військово-медичної академії,
доктор медичних наук, професор Г.З. МОРОЗ

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.