Офіційний веб сайт

Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування

м72

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: к.е.н. Дорошкевич К.О., к.е.н. Вороновська М.М.

В роботі розглянуто проблеми розроблення теоретико-методологічних положень та надано прикладні рекомендації щодо застосування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.

Авторами розвинуто визначення поняття «система стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємства», досліджено чинники, які визначають стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників. Розроблено метод аналізування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств. Удосконалено послідовність визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін; систему преміювання за узагальненими грейдами. Розвинуто інструментарій аналізування стимулів і мотивів, імітаційну модель формування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.

Кількість публікацій: 50, у т.ч. за тематикою роботи 6 монографій, 23 статті, 21 теза доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.

Коментарі

Володимир Коруд, віце-президент Львівської ТПП

Сучасні економічні умови господарювання, як відомо, змушують шукати способів розвитку інноваційної діяльності та необхідних ресурсів для її забезпечення. Загалом несприятливий інвестиційний клімат, який сформувався у державі протягом останніх років, значно перешкоджає цьому процесу.
Проте нові та прогресивні інноваційні рішення забезпечують набагато більше можливостей, і знаходять свого інвестора. Тому, при управлінні підприємствами слід приділити увагу саме розвитку інноваційного потенціалу через творчу активність працівників, що можливо зробити лише в умовах належного стимулювання.
Оскільки останнє забезпечується засобами мотивування як виду управлінської діяльності, то тематика циклу наукових праць "Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування" є актуальною і корисною для українських підприємців і промисловців.
Зважаючи на рівень розкриття проблематики, апробацію результатів наукових досліджень на підприємствах, обговорення на конференціях, симпозіумах тощо, вважаю, що цикл наукових праць "Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування" та його автори: Дорошкевич К. О. і Вороновська М. М. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених у 2018 році.
Володимир Коруд, Віце-президент Львівської торгово-промислової палати

Гутий Богдан Володимирович

Як відомо, інноваційна модель розвитку уважається запорукою конкурентоспроможності національної економіки. Її впровадження слід забезпечити шляхом розвитку інноваційної діяльності на підприємствах. Це вимагає активізації їх інноваційної активності, у чому немала роль належить творчій діяльності персоналу підприємств. Саме їх інноваційний потенціал здатний забезпечити розвиток вітчизняних підприємств на інноваційній основі. Нажаль, у сучасних умовах господарювання працівники підприємств не отримують належні стимули інноваційної діяльності та увесь процес мотивування загалом потребує розвитку. Тому тематика циклу наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування» є актуальною, а її автори к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році .

д.вет.н., професор кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького - Гутий Богдан Володимирович

Сімонов Маріан Романович

Сучасні умови, у який перебуває національна економіка зобов'язують шукати способи для нарощення виробничих потужностей, підвищення конкурентоспоможності та покращення фінансового стану підприємств на цій основі. Одним із результативних шляхів вирішення цих проблем є інноваційний шлях розвитку. Досвід провідних країн світу показав, що його забезпечення пов'язане із розвитком людського капіталу, стимулюванням праці фахівців, нарощення інтелектуального потенціалу. Ці процеси вимагають належного стимулювання праці. Вагомі рекомендації щодо забезпечення цього процесу надано у циклі наукових праць Дорошкевич К.О., Вороновської М.М. «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування»
Вважаю, що автори к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих учених у 2018 році.
З повагою, Сімонов Маріан Романович
доктор ветеринарних наук,
завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького

Василечко Сергій

My experience of entrepreneurial and creative innovation within organisations comes from scientific work done here at Imperial College London and from my own venture funded high tech company. I led a number of initiatives at Imperial College linked with stimulation of innovation within the university, particularly, towards a practical engagement in entrepreneurial projects by faculty members and students. Our models were based on industry linked university efforts by Stanford and MIT. My belief is that every organization, no matter whether a manufacturing company or a university, must constantly re-evaluate its position in the face of modern technological advancements and trends. Without it, it is certain to lose its edge, and with it, its productivity. I am in total agreement with the conclusions made here by Doroshkevych and Voronovska, that innovation has to be stimulated and prioritized throughout organizations at every level. One of the given examples, related to integrated and structured financial incentive schemes, is a method that works very well. I had also used this method within my company, which produced needed productivity and not just creativity, to push for progress. I look forward to reading the follow up work and very much hope that these practices would be pushed within corporations and organizations in Ukraine, to stimulate further innovation.

PhD in Biomedical Image Analysis, DoC, Imperial College London

Соха Юрій Іванович

Проблеми стимулювання та мотивування стосуються будь-яких сфер активності на підприємствах, вони впливають на соціально-економічний розвиток, міжнародну економічну активність тощо. Володіння інструментарієм мотивування важливе також в умовах виходу на межі процесів управління підприємствами. Його слід застосувати також у сфері державного управління, для чого можна використати напрацювання молодих вчених Дорошкевич К.О., Вороновської М.М. У циклі наукових праць "Інноваційна діяльність: стимулювання і мотивування" удосконалено послідовність визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін; розвинуто систему преміювання за узагальненими грейдами тощо. Ці та інші розробки володіють науковою новизною та можуть бути застосовані для мотивування працівників на підприємствах та у сефрі державного управління.
Вважаю, що к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

к.е.н. Маслак Вадим Олександрович

Наукова робота Дорошкевич К.О., Вороновської М.М. є актуальною у сучасних умовах національної економіки. Вона характеризується необхідністю підвищення інноваційної складової економічних процесів та процесів управління, у чому велика роль належить мотивуванню працівників підприємств. Як відомо, формування системи стимулювання є одним із головних завдань, що вирішуються у процесі мотивування, для чого авторами рекомендовано особливі преміальні системи, розглядаються нематеріальні стимули та надаються рекомендації із їх впровадження.
За своїм рівнем, викладом матеріалу та кількістю апробацій на підприємствах автори к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих учених у 2018 році за циклом наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

Бодарецьк Ольга Миколаївна

Інноваційна діяльність підприємств характеризується здатністю сприймати і використовувати науковий, науково-технічний та інтелектуальний потенціал. Розвиток останнього залежить від рівня задоволення потреб працівників підприємства, що здійснюється у процесі їх мотивування. Із розвиком ринкових відносин в Україні структурної перебудови потребують системи стимулвання працівників на підприємства. Заробітна плата у сучасних умовах перестає виконувати притаманну їй раніше мотиваційну дію. Це змушує приділяти увагу нематеріальносу стимулюванню, розробляти інноваційні форми стимулювання працівників підприємств. що здійснено у циклі наукови праць "Інноваційна діяльність підприємств:стимулювання і мотивування".
За цією тематикою авторами Дорошкевич К.О., Вороновською М.М. опубліковано 50 наукових робіт, у т.ч. 6 монографій, 23 статті, 21 теза доповідей.
Зважаючи на вище сказане, Дорошкевич К.О., Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених у 2018 році.

Завідувач НКЦ м. Хмельницький
ІДН НУ "Львівська політехника"
Бодарецька Ольга Миколаївна

Сорока Ростислав Юрійович

Сучасні економічні умови господарювання, як відомо, змушують шукати способів розвитку інноваційної діяльності та належного рівня фінансових ресурсів для її забезпечення. Загалом несприятливий інвестиційний клімат, який сформувався у державі протягом останніх років значно перешкоджає цьому процесу. Проте нові та прогресивні інноваційні рішення завжди перебувають у центрі уваги та знаходять свого інвестора. Тому, при управлінні підприємствами слід приділити увагу саме розвитку інноваційного потенціалу через творчу активність працівників, що можливо зробити лише в умовах належного стимулювання. Оскільки останнє забезпечується засобами мотивування як виду управлінської діяльності, то тематика циклу наукових праць "Інноваційна діяльність підприємств:стимулювання і мотивування" є актуальною. Зважаючи на рівень розкриття проблематики, апробацію результатів наукових досліджень на підприємствах, обговорення на конференціях, симпозіумах тощо, вважаю що наукових праць "Інноваційна діяльність підприємств:стимулювання і мотивування"та його автори Дорошкевич К.О., Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених у 2018 році
Сорока Ростислав Юрійович,
Голова ради підприємців у Львівській області при КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Шкурлатович Наталія Володимирівна

Робота заслуговує на присвоєння премії, оскільки детально описує мотивування інноваційної діяльності, що є запорукою розвитку економіки.

Головний економіст ПАТ "КРЕДОБАНК"

К. п. н. Подвірна Наталія Степанівна

Цикл наукових праць к.е.н. Дорошкевич К. О. та к.е.н. Вороновської М .М. охоплює одну з найвважливіших тем сьогодення, а саме, мотивування інноваційної діяльності, що є однією з умов розвитку економіки.

Вважаю, що розвиток та заохочення працівників до інноваційних процесів є пріоритетним. В науковій роботі глибоко досліджено мотиваційні механізми, проведено розподіл мотивів та стимулів, а також, запропоновано використовувати імітаційне моделювання, що дозволяє отримати значну економію на витратах

К. п. н. Подвірна Наталія Степанівна

Цикл наукових праць к.е.н. Дорошкевич К. О. та к.е.н. Вороновської М .М. охоплює одну з найвважливіших тем сьогодення, а саме, мотивування інноваційної діяльності, що є однією з умов розвитку економіки.

Вважаю, що розвиток та заохочення працівників до інноваційних процесів є пріоритетним. В науковій роботі глибоко досліджено мотиваційні механізми, проведено розподіл мотивів та стимулів, а також, запропоновано використовувати імітаційне моделювання, що дозволяє отримати значну економію на витратах

Феданяк Роман Вікторович

Авторами к.е.н. Дорошкевич К. О. та к.е.н. Вороновською М. М. у циклі наукових праць "Інноваційна діяльність: стимулювання і мотивування" розкрито проблематику розвитку інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах засобами стимулювання та мотивування інноваційної діяльності. Запропоновано шляхи використання матеріальних та нематеріальних стимулів, проаналізовано взаємозв'язок між стимулами та мотивами, вагомість використання не лише матеріального заохочення,а й можливість використання нематеріальних стимулів. В роботі присутня новизна, запропоновано використання системи преміювання за узагальненими грейдами, що в подальшому дозволить мотивувати інноваційну діяльність працівників підприємств.
Вважаю, що наукова робота Дорошкевич К. О. та Вороновської М. М., , заслуговує на присудження премії для молодих вчених.

Феданяк Роман Вікторович,
Начальник юридичного відділу,
Давидівської сільської ради ОТГ.

Томич Павло

В циклі наукових праць докладно вивчено поняття стимулів та мотивів працівників в розрізі інноваційної діяльності, що дозволяє стверджувати про актуальність роботи, наведено механізми застосування розрахунку розміру матеріального заохочення та величини очікуваного результату, що робить роботу завершеною науковою працею, наведено приклади використання мотиваційних моделей на практиці вітчизняних підприємств. В умовах сучасної економічної ситуації в Україні, уважаю інноваційну діяльність є пріоритетним напрямком для розвитку видів економічної діяльності.
Враховуючи все вище наведене вважаю, що автори к.е.н. Дорошкевич К. О. та Вороновська М. М., , заслуговують на присудження премії для молодих вчених.

Начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій Давидівської сільської
ради об'єднаної територіальної громади
Томич Павло Миколайович

Флейчук Марія Ігорівна, д.е.н., професор

Для розвитку вітчизняних підприємств важливим є активізація інноваційних процесів, які перебувають у тісній взаємодії із людським капіталом підприємства. Його результативне примноження та використання вимагає належної уваги творчим здібностям, інноваційним рішенням, креативним ідеям, що повинно бути належним чином винагороджено. Для вирішення цих завдань слід удосконалювати мотиваційні процеси на підприємствах.
У циклі наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування» надано вагомі рекомендації з огляду на викладену вище проблематику. Тому вважаю, що к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента України для молодих учених у 2018 році

Д.е.н., проф. Сторонянська Ірина Зеновіївна

В умовах низької активності вітчизняних підприємств у сфері інноваційної діяльності та відсутності реальних стимулів до зростання їх зацікавленості у впровадженні технологічних та економіко-організаційних новацій у бізнес-процеси, вважаю представлений цикл праць актуальним та цінним з наукової та практичної точок зору. Автори докладно розглянули проблеми розроблення теоретико-методологічних положень, провели критичний аналіз та надали прикладні рекомендації щодо застосування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств. Вважаю, що автори к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих учених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

Д.е.н., проф. Сторонянська І.З., заступник директора ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України"

д.е.н., проф. Іляш О.І.

Практики деяких з найбільш прибуткових та успішних компаній у світі вважають, що виховання високого рівня морального стану працівників та постійні інновації є ключем до успіху. У той же час, працівники більшості вітчизняних підприємств хотіли б відчувати, що їхні ідеї можуть змінити ситуацію на робочому місці. Для багатьох людей, насправді, є кілька речей, які більше мотивують, ніж реалізація власної ідеї. Дефіцит цієї мотиваційної сили може бути однією з найбільших причин того, що працівники відчувають, що вони безсилі і не можуть змінити "систему". У цьому контексті авторам вдалося запропонувати певні інноваційні зміни у системі.
Так, цікавим та перспективним елементом наукової новизни у авторській розробці є порядок виявлення мотиваційного ядра інноваційної діяльності працівників, що свідчить про визначення провідних мотивів працівників.
Безумовно актуальною та своєчасною є авторська пропозиція удосконаленння системи преміювання за узагальненими грейдами, яка, власне, передбачає обґрунтований розрахунок розміру премії працівника залежно від розміру його заробітної плати та рівня інноваційної активності підприємства.

Вважаю, що автори к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих учених у 2018 році за циклом наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».
Іляш Ольга Ігорівна,
д.е.н., професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Міжнародного університету фінансів.

Череп А.В.

Наукова робота к.е.н. Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М є актуальною і своєчасною,
оскільки розкриває теоретико- прикладні аспекти СТИМУЛЮВАННЯ І МОТИВАЦІЇ інноваційної діяльності, що позитивно впливатиме на рівень конкурентоспроможності та національну безпеку держави.

Череп А.В.
д.е.н., професор
Запорізький національний університет

Денисенко М.П.

Інноваційна складова завжди була вирішальною для перспективного розвитку та посилення стратегічних позицій в діяльності суб’єктів підприємництва. Але в той же час практичний досвід впровадження інноваційних процесів на різних рівнях управління показує залежність їх результативності від механізму стимулювання та мотивування людської праці. Тому наукові доробки молодих вчених Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М щодо аналізу стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників, виявлення інноваційних методів мотивування працівників, зокрема, самомотивація, удосконалення системи преміювання за узагальненими грейдами та послідовності визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи мають науково-практичне значення та перспективи практичного використання.

Вважаємо, що к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

Денисенко М.П., д.е.н., проф.,
професор кафедри бізнес-економіки
Київського національного університету технологій та дизайну
Хаустова Є.Б., к.е.н., доц.,
докторант кафедри бізнес-економіки
Київського національного університету технологій та дизайну

Філипппова Світлана Валеріївна

Тема актуальна, авторські розробки обгрунтовані. Вважаю, що к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування». Комплекс їх розробок має наукову цінність та практичну значущість, він суттєво доповнює фундаментальний блок управління інноваційною діяльністю підприємств в частині пошуку ефективних інструментів мотивування та авторських пропозицій щодо стимулювання інноваційної активності підприємств.
Філиппова С.В., д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету

Мирний Олександр ГО "Будіндустрія"

Вважаю, що наукова робота к.е.н. Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М. є надзвичайно цікавою з практичної точки зору, оскільки, відкриває суть мотивування інноваційної діяльності, що є запорукою зростання економіки та створення нових робочих місць.

Перший заступник Голови правління
ГО "Асоціація будівельників "Будіндустрія"
Мирний Олександр.

Окландер Михайло Анатолійович

В умовах світової цифрової революції економіка України повинна розвитватися випереджаючими темпами. Тому розробка молодих талановитих вчених Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М. безперечно мають наукову цінність та практичну значущість. Робота стосується фундаментальних питань пов'язаних з управлінням інноваційною діяльністю в частині пошуку ефективних інструментів мотивування та стимулювання.
Вважаю, що к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

Окландер М.А., д.е.н., проф.,
завідувач кафедри маркетингу
Одеського національного політехнічного університету

Гринкевич Світлана Степанівна

У циклі наукових праць розглянуто проблеми розроблення теоретико-методологічних положень та надано прикладні рекомендації щодо застосування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств. У роботі розвинуто визначення поняття «система стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємства», досліджено чинники, які визначають стимули і мотиви інноваційної діяльності працівників.
Вперше розроблено метод аналізування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств. Удосконалено послідовність визначення розміру надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін; систему преміювання за узагальненими грейдами. Розвинуто інструментарій аналізування стимулів і мотивів, імітаційну модель формування стимулів і мотивів інноваційної діяльності працівників підприємств.
Вважаю, що робота гідна уваги, а її автори к.е.н. Дорошкевич К. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують на присудження Премії Президента для молодих учених у 2018 році за циклом наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».
Гринкевич Світлана Степанівна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського національного аграрного університету.

Д.е.н., проф. Шульц Світлана Леонідівна

Проблематика висвітлена в наукових розробках к.е.н. Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М. є надзвичацно актуальною. Питання інноваційної діяльності підприємств має перебувати в полі зору науковців та практиків сьогодні з огляду на низькі показники обсягів реалізації інноваційної продукції в Україні, відсутність дієвих механізмів стимулювання та мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств. З огляду на актуальність проблематики та вагомість наукового доробку авторів циклу наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування» вважаю, що вони заслуговують присудження премії Президента України для молодих вчених у 2018 році.

д.е.н., професор Кирич Наталія Богданівна

Наукові розробки к.е.н. Дорошкевич К.О. та Вороновської М.М забезпечать спонукання працівників підприємств до інноваційної діяльності, наукову обґрунтованість та системність застосування надбавок і доплат та використання преміальних систем для стимулювання інноваційної діяльності; дадуть змогу отримати усі найважливіші передумови результативності формування систем стимулів і мотивів інноваційної діяльності та методичне забезпечення їх аналізування. Наукові розробки актуальні та достатньо обґрунтовані.

Горовий Дмитро

В умовах сучасної економіки особливого значення набувають питання мотивації саме творчої праці, адже сучасна система стимулювання робітників спрямована лише на отримання однакового заохочення при однаковому відпрацьованому часі або отримання однакового результату. А засіб отримання результату або можливість його удосконалення залишаються поза увагою. Тому робота авторів є корисною і своєчасно.

Пасічник Андрій

Актуальна тема в реаліях сьогодення, розкриває основні засади стимулювання та мотивування. Дуже цікаво не тільки з наукової точки зору, але й з практичної, враховуючи інтенсивну динаміку ровитку інноваційної діяльності в нашій державі.

Пирог Ольга Володимирівна

За сучасних умов зниження інноваційної діяльності суб’єктів господарювання України та враховуючи обраний Україною євроінтеграційний шлях, актуальною проблемою є механізм стимулювання та мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств. Саме над вирішенням цією проблеми системно та тривалий час працюють молоді вчені кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» - к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М.
Цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування» характеризується науковою новизною: розроблені методичні положення та удосконалені теоретичні засади стимулювання та мотивування інноваційної діяльності працівників підприємств.
Наукові здобутки у цьому напрямі досліджень молодих вчених є вагомим: мають практичне впровадження, опубліковані результати у фахових наукових виданнях України та іноземних виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних.
Вважаю, що к.е.н. Дорошкевич К.О. та к.е.н. Вороновська М.М. заслуговують присудження їм премії Президента України для молодих вчених у 2018 році за цикл наукових праць «Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування».

Пирог Ольга Володимирівна,
доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Національний університет "Львівська політехніка"

Орися Пшик-Ковальська

Потужні наукові праці, теоретично обґрунтовані та практично корисні! Усі публікації із якими мала можливість ознайомлюватися, відзначаються наявністю наукової новизни.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.