Офіційний веб сайт

Гроші та кредит

п4

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

 

Автори: Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М., Пуховкіна М.Ф., Шамова І.В., Заболотна Н.Г., Брегеда О.А.

 

Гроші та кредит: 6-те вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2011. - 589 с.

 

Загальний тираж підручників складає 36 445 примірників.

 

Підручник витримав шість перевидань (1992, 2001, 2002, 2006, 2008, 2011 рр.), кожне наступне видання було доопрацьовано з урахуванням наукових досягнень та тих стрімких змін, які відбувалися в економіці нашої країни. Загальний тираж шостого видання складає 2 645 примірників.

У підручнику дано системний виклад грошового ринку в єдності попиту та пропозиції грошей, сформульовано положення про збалансованість всіх складових ринку як закону грошового обороту і базову передумову стабільності грошей. Дана позитивна оцінка кон'юнктурної теорії грошей Тугана-Барановського як методологічної основи розвитку сучасної монетарної теорії. Розкриті механізм формування пропозиції грошей, розглянуті найбільш складні аспекти теорії кредиту і процента.

Основні проблеми теорії грошей і кредиту розглянуті у зв'язку з розвитком вітчизняної та світової практики їх використання. Логічно завершена структуризація змісту підручника, виклад кожного розділу розпочинається з визначення цілей і наслідків його вивчення і закінчується ґрунтовним переліком завдань для самоконтролю. Наданий широкий алфавітно-предметний покажчик.

Крім основного підручника відповідно до його змісту підготовлено навчально-методичні посібники та посібники для самостійного вивчення цієї дисципліни для студентів різних спеціальностей.

Підручник широко використовується в навчальному процесі Київського національного економічного університету та інших вузів економічного профілю та практиці банківської діяльності при розробці нормативно-правового забезпечення на мікро- і макрорівнях.

 

Громадське обговорення підручника відбудеться 29 вересня 2017 року о 12.00 на засіданні Вченої ради Одеського національного економічного університету за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8 (Мала актова зала).

Надіслати коментар

Коментарі

Андрій Колотов, керівник ТОС-практики

Перехід до ринкової економіки, підвищення рівня свідомість суспільства і прагнення до розвитку та процвітання не може відбуватися без знання базових, фундаментальних основ економічної теорії, роботи банківської системи, монетарної теорії та інше. Підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією заслуженого діяча науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлука написаний на високому науково-теоретичному рівні і цілком відповідає сучасним вимогам до підручників, як для студентів економічних дисциплін, так і для використання і вивчення студентам будь-яких спеціальностей. Підручник "Гроші і кредит" заслуговує на Державну премію і визнання.

Юлія Плієва, генеральний директор Apple Consulting

Вважаю, що будь-який бізнесмен та підприємець потрібен мати знання в базових економічних дисциплінах, та просунуті знання - у спеціалізованих питаннях мікро- та макро-економічного характеру. Розуміння аспектів грошових відносин контрагентів, устрою кредитно-банківської системи різних моделей, та процесів формування грошей штрих є фундаментом для успішного функціонування будь-якої організації та навіть пересічної людини. Я особисто навчалась в КНЕУ, за цим підручником та у його авторів. Вважаю даний підручник важливим фундаментальним джерелом знань для студентів та досвідчених людей. Абсолютно впевнена у тому, що за змістом, стилем подання матеріалу та його цінністю, підручник "Гроші та кредит" гідний високої награди.

Ліда

Матеріали, що подані у даному підручнику, особисто мені, дали початкову базу для розуміння сутності банківської та грошової систем, що є дуже важливим для банківського працівника. У підручники все написано дуже чітко, у доступній та зрозумілій формах. Окрім цього неведено безліч таблиць та прикладів, для кращого розуміння матеріалу. Кожен читач має змогу не лише отримати корисну інформацію, а й перевірити засвоєння знань шляхом відповідей на запитання для самоконтролю, що подані в кінці кожного розділу.
Вислювлюю авторам свою вдачність і маю надію, що їх робота не залишиться поза увагою!

Костюк О.С.

Підручник "Гроші та кредит" (за наук. ред. М.І. Савлука) мені порекомендували для особистого користування та розширення економічного кругозору. У підручнику дуже чітко, конкретно розглянуті питання функціонування грошей та банків, інфляції, валютного регулювання, тому він може бути корисним не лише студентам-економістам, чи фахівцям фінансової галузі, але і усім тим, хто цікавиться сучасними змінами грошової системи, діяльністю банківської системи України.
Костюк О.С., к.б.н.

Сергій

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією М. Савлука - одне з кращих вітчизняних економічних видань для студентів. Як колишній студент можу засвідчити, що він використовувався нами при вивченні не лише курсу "Гроші та кредит", а й ряду суміжних дисциплін. Хочу висловити глибоку вдячність авторському колективу за таке видання. Буду щиро радий, якщо вони отримають цю винагороду

Скрипинець Н.

Цей підручник є першим джерелом фінансових знань для судентів та залишається корисним практикуючим економістам та фінансистам. Хочу відзначити логічну структуру підручника, стиль викладення та зручність використання. Заслуговує поваги робота по його постійній актуалізації.
Без сумніву, авторський колектив підручника «Гроші та кредит» гідний отримати Державну премію з науки і техніки 2017 р.

Мірошніченко Лариса Дмитрівна

У своїй науковій і практичній роботі я неодноразово зверталась до підручника "Гроші та кредит" за науковою редакцією доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України професора Савлука М. І.
Цілковито підтримую висування авторського колективу підручника "Гроші та кредит" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.
к.е.н. Мірошніченко Лариса Дмитрівна

Олександр Кравчук

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією д.е.н., професора М.І. Савлука для мене і для моїх колег студентів виявся одним з найкращих базових видань, який в доступній и вичерпній формі надав нам фундаментальні основи для формування необхідних мені у роботі знань. Логіка, зрозумілість, практичність викладання складного матеріалу дуже допомогли в освоєнні подальших прикладних курсів. Дякую!
Випускник КНЕУ.

Павло Ю.

Цей підручник написаний доступною і зрозумілою мовою. Думаю, що навіть не економіст зрозуміє її зміст. Економістам, що закінчили інститут, книга допоможе згадати те, що вже забулося. Рекомендую прочитати всім, хто цікавиться економікою, і особливо студентам економічних факультетів. Книга може служити посібником всім працівникам фінансової сфери.

Випускник 2017

Дякую авторам даного підручника.
Завдяки правильному поданню інформації опрацьовувати навчальний матеріал дуже легко та комфортно. На всі 100% впевнений що вдалим захистом диплома спеціаліста зобов'язаний сами цьому підручнику.

Юрій

Дуже добре , що цей підручник дуже вдало адаптував світову економічну теорію до наших реальних потреб та ситуацій. Це відрізняє його серед багатьох інших. те , що він витримав купу перевидань доводить , що його цінність не зникає с часом. Я вважаю , що колектив авторів зробив велику роботу и заслуговує на визнання .

Тамара Павлівна

Мені на роботі потрібні були додаткові знання за фахом "Фінанси та кредит". Порекомендували цей підручник. Дуже доступно та докладно донесена інформація в цій книзі, що допомогло мені підняти рівень компетентності в моїй сфері діяльності. Дякую авторам книги за цей підручник.

Кириллова Г.Ю.

Підручник “ Гроші та кредит” за науковою редакцією М.І.Савлука, навіть серед найкращих з підручників, виокремлюється своєю науковістю. Крім того слід додати, що не дивлячись на використання серйозного теоретико-методологічного підгрунтя, підручник написаний зрозумілою для сприняття мовою.
Підручник відіграє важливу роль у підготовці економічних кадрів відповідно до умов ринкової економіки, користується широкою популярністю не тільки серед студентів, але й серед викладачів економічних вузів та спеціальностей. Він також став у добрій нагоді багатьом науковцям та економістам-практикам, які цікавляться проблемами грошей, кредиту і банківської справи.
Враховуючи вищезазначене, підтримую підручник „Гроші та кредит» та його авторський колектив щодо присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року

Кириллова Г.Ю. – викладач « Економічної теорії »

Молдованов М.І.

За змістом, глибиною та оригінальністю подачі матеріалу підручник „Гроші та кредит» за редакцією доктора економічних наук, професора М.І.Савлука є унікальним, новаторським фундаментальним виданням, що не має аналогів. Саме такі підручники потрібні сьогодні студентській молоді, науковцям та практикам. Безперечно, підручник „Гроші та кредит» та його авторський колектив заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2017 року.

Молдованов М.І. = Ректор Українсько-польського вищого навчального закладу “ Центрально-європейський університет”

Вера

Учебник очень хороший.Материал излагается интересно.В доступной форме обьясняются сложные положения науки.Заставляет задумыватся и мыслить.Он позволяет глубже понимать все прцессы,которые происходят в кредитно-денежной сфере.Таких бы учебников побольше,чтобы помочь студентам,как будущим специалистам,реализовать все возможности для создания действительно независимой,экономически развитой и процветающей Украины.

Стрільчук Юлія

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією д.е.н., професора М. І. Савлука - це одна з фундумантельних праць, яка відкриває студентам дорогу у світ банківської справи, дає розуміння макроекономічних процесів, що відбуваються у державі. Даний підручник завдяки своїй змістовності та логічному викладенню матеріалу потрібний і корисний для студентів всіх економічних спеціальностей, оскільки розкриває сутність грошово-кредитних відносин як на мікро-, так і на макрорівні, і дає знання, необхідні для формування майбутніх фахівців. Дана праця також слугує у подальшій практичній діяльності випускників у сфері банківництва, фінансів, державного управління.
З вдячністю колективу авторів та особисто д.е.н., професору, заслуженому діячу науки і техніки Михайлу Івановичу Савлуку!

випускниця КНЕУ,
Стрільчук Юлія Ігорівна

Кудряшов В.П., д.е.н., професор

Підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією заслуженого діяча науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлука користується значним попитом та є досить корисним для студентів і аспірантів. Вивчення теорії і практики використання грошей і проведення кредитних операцій в сучасних умовах є основою формування не лише загального світогляду з питань грошово-кредитних відносин, а і закладення професійних навичок майбутніх фахівців у сфері управління фінансовими операціями. Підручник є необхідним для поглибленого вивчення цілого ряду конкретних курсів: управління державними фінансами, активами банківських установ, проведення міжнародних фінансових операцій та багато інших. Він є основою підготовки фахівців з питань управління грошово-кредитними операціями. Підручник, підгтоовлений авторським колективом, який включає провідних науковців і практиків з України широко використовується у навчальному процесі, у науковій і практичній діяльності, отримав позитивні оцінки викладачів, науковців, практиків, аспірантів, студентів.Робота заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 року.

Сороківська Зоряна

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією д.е.н., професора М.І. Савлука є фундаментальною працею, яка виконана на високому професійному рівні.Слід зазначити, що не одне покоління черпає грунтовні знання з даного підручника, без нього не можливо уявити підготовку висококваліфікованих фахівців економічних спеціальностей. Даний підручник є надзвичайно актуальним, оскільки авторському колективові, очолюваному професором М.І. Савлуком, вдалося у повному обсязі висвітлити усі базові питання, що торкаються таких економічних категорій як "гроші" та "кредит", розкрити особливості функціонування грошово-кредитної сфери. Завдяки логічній структурі, глибинному змістовному наповненню, самобутньому стилю викладення матеріалу даний підручник посідає одне із перших місць серед навчальної літератури економічного спрямування.
Враховуючи усі позитивні сторони даного підручника, титанічну працю авторського колективу, слід зазначити, що вони однозначно заслуговують на присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету Сороківська Зоряна Казимирівна

Віталій Рудан

Підручник "Гроші та кредит" за редакцією д.е.н., професора М.І. Савлука підготовлений на високому науковому рівні враховуючи всі базові аспекти теорії грошей, кредиту та банківської справи. Йдучи в ногу із часом, колектив авторів намагався відобразити тенденції зміни векторів розвитку грошової та кредитної систем у шести послідовних виданнях, таким чином зробивши даний підручник еталонним теоретико-енциклопедичним науковим доробком з банківської справи. Саме тому, підручник перебуває на перших полицях практично у всіх університетських та обласних бібліотеках України та є настільною книгою практиків вітчизняної банківської справи. Послідовність викладення матеріалу, доступність та високий рівень обгрунтованості актуальних питань розвитку теорії кредиту, грошей і банківської справи дозволив сформулювати базові навики та вміння багатьох поколінь науковців, студентів та фахівців в сфері грошового обігу та кредиту. Високі заслуги основного співавтора та редактора підручника "Гроші та кредит" професора М.І. Савлука перед вітчизняною банківською справою, освітою та наукою, а також враховуючи його світлі думки щодо вирішення сучасних проблем розвитку комерційних банків, грошово-кредитної політики, Національного банку України дозволяють висловити глибокі слова подяки за неоціненний для України науковий доробок. Зважаючи на таку клопітку багаторічну працю на благо вітчизняної освіти та науки, авторський колектив заслуговує на присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р.
Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету Рудан Віталій Ярославович

Чайковський Ярослав Іванович

Підручник «Гроші та кредит», підготовлений авторським колективом за загальною редакцією М. І. Савлука заслуговує високої оцінки. За час підготовки студентів економічних спеціальностей в нашій країні це шосте видання подібної книги. Перший підручник «Гроші та кредит» за редакцією М. І. Савлука було видано в 1992 році.
Структура підручника логічно побудована. Це солідне, фундаментальне видання ґрунтовно розкриває механізм функціонування грошей і грошових систем, кредиту і банківництва. Слід відмітити практичне значення нового підручника для підготовки майбутніх економістів. В ньому висвітлено суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу в умовах ринку.
Рівень нового підручника розрахований на студентів, які думають, прагнуть до знань, вміють співставляти та аналізувати грошово-кредитну політику, яку проводять центральні банки, володіють визначеною базою для засвоєння цих знань.
Підручник виявився вельми корисним не тільки для студентів, але і для викладачів, аспірантів та банківських працівників.
Представлений на премію підручник відповідає самим високим вимогам до такого роду видань і затребуваний студентами вищих навчальних закладів. Автори підручника – авторитетні вчені в сфері грошей, банківської справи і кредиту. Пророблена ними робота може, безумовно, претендувати на присудження Державної премії з науки і техніки 2017 року.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету Ярослав Іванович Чайковський

Юлія Галіцейська

Підручник «Гроші та кредит», підготовлений авторським колективом під керівництвом доктора економічних наук, професора Михайла Івановича Савлука на протязі багатьох років залишається надійним помічником у навчанні студентів та роботі викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Логічна послідовність розгляду питань, максимально доступна для читачів форма викладу матеріалу, чітке тлумачення наукових понять і категорій, присутність ілюстративного матеріалу – все це сприяє формуванню цілісного розуміння суті й принципів функціонування грошово-кредитної сфери економіки.
Актуальність даної роботи та значення для ефективної підготовки висококваліфікованих фахівців-економістів у вищих навчальних закладах, а також корисність для практиків банківської справи, свідчить про те, що підручник «Гроші та кредит» заслуговує присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ТНЕУ
Галіцейська Юлія Миколаївна

Балянт Г.Р.

Підручник «Гроші та кредит» авторського колективу у складі Савлука М.І., Мороза А.М., Лазепка І.М., Пуховкіної М.Ф., Шамової І.В., Заболотної Н.Г., Брегеди О.А. є базовим фаховим виданням, який забезпечує формування науко-теоретичної основи для формування знань і вмінь фахівців з різноманітних економічних спеціальностей.
Великий науково-педагогічний досвід авторського колективу обумовив доступне викладення складних питань навчального матеріалу. Упродовж 25 років автори невтомно працювали над вдосконаленням структури та змісту підручника, актуалізуючи наявні розділи та доповнюючи його новими. Це зумовило використання підручника у навчальному процесі багатьох вищих навчальних закладів економічного профілю.
Без сумніву, авторський колектив підручника «Гроші та кредит» заслуговує на Державну премію з науки і техніки 2017 р.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ТНЕУ
Балянт Ганна Романівна

Малахова Олена Леонідівна

Ось уже 25 років поспіль підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією заслуженого діяча науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлука виступає базовою, фундаментальною працею для усіх без винятку фахівців економічного спрямування. Власне саме цей підручник і по-нині слугує основою здобуття ґрунтовних знань у сфері грошового обігу та банківської справи як для практиків, так і науковців. Окрім того про актуальність та постійну потребу такого ґрунтовного наукового доробку засвідчує систематичне перевидання цього підручника.
Також хочу відзначити унікальний для української науки стиль викладення матеріалу у підручнику: логічна структуризація змісту підручника, зрозумілість та доступність сприйняття надскладних економічних категорій, ґрунтовність дослідження закономірностей грошово-кредитної сфери.
Від себе особисто і від колективу кафедри банківської справи ТНЕУ за керівництвом д.е.н., професора О.В. Дзюблюка хочу висловити щиру подяку Заслуженому діячу науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлуку за його безцінний доробок у сфері підготовки майбутніх поколінь економістів.
На наше глибоке переконання авторський колектив і підручник "Гроші та кредит" беззаперечно заслуговують на Державну премію з науки і техніки 2017 р.
Кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ТНЕУ
Малахова Олена Леонідівна

Дмитро Гриджук, к.е.н.

Підручник "Гроші та кредит", підготовлений групою авторів під керівництвом знаного у своїй справі професора М.І.Савлука, насправді - не просто навчальний посібник. Це справжня настільна книга останніх поколінь вітчизняних фінансистів та економістів, яким пощастило навчатися у КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, і не тільки. Недаремно, постійно актуалізуючись, підручник побачив світ уже вшосте з 1992 року. Це дійсно базова фахова література, яка вже багато років поспіль стає у пригоді не лише студентам, науковцям, банкірам-практикам, а й усім, хто бажає більше дізнатися про світ грошей, їх походження, грошові відносини і роль у сучасному світі глобалізованої економіки. "Родзинкою", як на мене, є дослідження доробку відомого українського економіста кінця XIX - початку XX століття Михайла Туган-Барановського.
Дмитро Гриджук, к.е.н.

Коваль В,М,

Підручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією д.е.н., проф., М. І. Савлука - це справжнє «джерело» економічної науки. Структурно-логічна побудова підручника дозволяє послідовно, крок за кроком з’ясувати методичні та теоретичні основи монетарної теорії. Багато років викладаю дисципліну «Гроші та кредит», завжди раджу студентам саме цей підручник. Особисто знайомий з багатьма фахівцями банківської справи, для яких підручник за редакцією Савлука М. І. є, так би мовити, настільною книгою. Вважаю, що підручник «Гроші та кредит» заслуговує присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р. Кандидат економічних наук, аналітик телеканалу UATV – Коваль В. М.

Олег

Выпускник КНЕУ, эта книга была настольной многие годы.
Книга достойна наивысшей награды!

Д.е.н. Унковська Т.Є.

Авторський колектив під керівництвом відомого науковця, доктора економічних наук, професора Михайла Івановича Савлука, створив унікальний для України, системний підручник, який вперше вийшов на початку незалежності України (у 1992 році), і для багатьох теоретиків і практиків слугував провідником у складному світі грошово-кредитної сфери. Логіка і педагогічний стиль підручника відповідають потребам розуміння складних категорій грошово-кредитного регулювання через послідовне сходження від простих понять до глибинних фундаментальних неочевидних закономірностей. Підручник блискуче витримав шість перевидань, набув рис добротної класичної книги, яку має прочитати кожний український економіст. Я щиро вдячна основному співавтору і керівнику авторського колективу - професору М.І. Савлуку, який своєю працею і своїм життям показує нам приклад глибини і енциклопедичності мислення, незламності духу, невтомності і активності своєї громадянської позиції як вченого, любові до України і безкінечної віри у її перспективи. Я думаю, що авторський колектив і підручник "Гроші та кредит" цілком заслуговують на Державну премію з науки і техніки 2017 р. і вдячність всього суспільства.
Д.е.н., професор кафедри банківської справи КНЕУ, головний консультант Апарату Ради НБУ 2007-2015 рр. Унковська Т.Є.

Кот Ольга Вікторівна

Підручник "Гроші та кредит" є фундаментальною працею із сучасної монетарної теорії, основ функціонування грошового ринку та банківської системи. На цьому підручнику виросло декілька поколінь студентів, аспірантів, науковців та банкірів-практиків. Авторський колектив на чолі з професором Савлуком М.І. представлений відомими авторитетними вітчизняними вченими. Цікавий і послідовний стиль викладення матеріалу, фундаментальні знання із висвітленням найсучасніших наукових даних стали у пригоді не лише студентам і викладачам ВУЗів, а й практикуючим банкірам та державним діячам, які займаються реформуванням нашої держави. Дякую авторам за їх безцінну працю та вміле передавання досвіду майбутнім поколінням економістів.
Менеджер Креді Агріколь Банку, кандидат економічних наук Кот О.В.

Член-кор., д.е.н., проф. Даниленко А.І.

Ппідручник «Гроші та кредит» за науковою редакцією заслуженого діяча науки і техніки, д.е.н., проф., М.І. Савлука написаний на високому науково-теоретичному та методологічному рівнях і цілком відповідає сучасним вимогам до університетських підручників фінансового профілю.
В ньому дані обґрунтовані відповіді на багато складних та актуальних питань монетарної теорії і політики та банківської практики.
У цьому відношенні підручник турував шлях для розвитку наукової думки в Україні для перебудови викладання фінансових дисциплін відповідно до умов ринкової економіки. Він витримав шість видань (з 1992 р.), по ньому навчалось не одне покоління бакалаврів, магістрів та аспірантів, які на практиці внесли вагомий вклад у ринкову перебудову економіки України. Науковий редактор і основний співавтор підручника професор Савлук М.І. – широко відомий науковець з теорії грошей і банківської справи, тривалий час працював економічним радником Голови Національного банку України, співпрацював з відділом фінансово-кредитного регулювання ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», приймав активну участь, як член Ради по підготовці грошової реформи в 1996 р. в Україні.
Вважаю, що підручник «Гроші та кредит» заслуговує присудження Державної премії з науки та техніки 2017 р.
Член-кореспондент НАН України
д.е.н., професор, Радник при дирекції ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України
Даниленко А.І.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.