Офіційний веб сайт

Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу

м44

Представлено Інститутом фізики НАН України.

Автор: к.ф.-м.н. Микитюк Т.В.

Мета роботи – вивчення впливу фототрансформації молекул рідких кристалів під дією світлового опромінення на спектр лазерної генерації холестеричного рідкого кристалу ( ХРК).

Отримано реверсивне фотоперестроювання частоти лазерної генерації в ХРК завдяки наявності в ньому транс- та цис-ізомерів з рознесеними смугами поглинання; вивчено умови вирівнювання діапазонів її перестроювання у протилежних напрямках.  Зменшено вплив переносу енергії збудження від барвника до рідкого кристала та отримано низький поріг лазерної генерації в ХРК завдяки використанню наносекундних імпульсів накачки в комбінації з малою концентрацією високочутливої азо-домішки.

Головним практичним досягненням є розробка методу швидкого фотоперестроювання частоти лазерної генерації в ХРК. Цей метод є на сьогодні єдиним методом швидкого й контрольованого управління частотою у такому лазері та немає аналогів у світі. Зменшено час фотоперестроювання на три порядки у порівнянні з відомими ХРК-матеріалами і отримано рекордну швидкість фотоперестроювання, яка становить 7 нм/мс.

Таке управління частотою ХРК-лазера може бути використано для частотної модуляції випромінювання ХРК в пристроях оптоелектроніки.

Кількість публікацій: 20, у т.ч. за тематикою роботи 6 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 5 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 26/2; Scopus – 55/4; Google Scholar – 70/4.

Коментарі

Ярощук Олег Васильович

Робота Т.В. Микитюка спрямована на пошук ефективних оптично керованих середовищ для перестроювання частоти генерації РЗЗ-лазерів на основі холестеричних рідких кристалів, які, до речі, винайдено у відділі, де працює автор. Розширення спектрального діапазону перестроювання та досягнення рекордних швидкостей даного процесу значно покращує перспективи та розширює діапазон практичних застосувань таких лазерних систем. Я мав приємність співпрацювати з Тарасом у даному напрямку та опублікував з ним кілька спільних робіт. Він відзначається великою акуратністю у плануванні та проведенні експерименту, обробці експериментальних даних та їх інтерпретації, що забезпечує високу достовірність отриманих ним результатів. Вважаю що Т.В. Микитюк цілком заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Лисецький Лонгін Миколайович

Робота Т.В.Микитюка яскраво ілюструє як можливості і досягнення української науки, так і її всім відомі проблеми. Фактично вперше в світі було запропоновано і реалізовано новий метод керування частотою лазерної генерації в лазерах на основі холестеричних рідких кристалів. Було отримано фотоіндуковану реверсивну зміну частоти генерації в досить широкому інтервалі і визначено фізичний механізм процесу на основі детальних досліджень.
Покладені в основу роботи Т.В.Микитюка їдеї і його результати було потім підхоплені і розвинуті колегами в США, які отримали практично застосовні характеристики з використанням синтезованих ними фоточутдивих речовин (причому ними було дано посилання на роботи Т.В.Микитюка). Робота безумовно знаходиться на передній лінії світових розробок, безсумнівним є високий науковий рівень, продемонстрований в роботі Т.В.Микитюка. Вважаю. що робота заслуговує дуже високої оцінки, і премія Президента України буде її заслуженим результатом.

Доктор фіз.-мат.наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Л.М.Лисецький

Ящук Василь Павлович

Наукова робота молодого вченого Микитюка Т.В. спрямована на розробку лазерів на рідких кристалах з швидким перелаштуванням довжини хвилі генерації. Автор роботи досяг вагомих успіхів у вирішенні цієї важливої проблеми, підвищивши на три порядки швидкодію такого перелаштування порівняно з відомими аналогами. Цього результату вдалося досягти за рахунок використання фотоізомеризації сильнозакручуючої хіральної домішки. Завдяки роботам Т.В. Микитюка виникла реальна можливість створення пристроїв зовнішньої інформації високої яскравості - умовно лазерних кольорових дисплеїв - здатних працювати в умовах інтенсивного зовнішнього освітлення, що безумовно стане важливим практичним досягненням.
Автор роботи цілеспрямовано і грунтовно працював над вирішенням поставленого завдання, розв`язавши низку важливих наукових задач. Критерієм високої якості роботи Т.В. Микитюка є публікація його наукових статей, що ввійшли в дану роботу, в рейтингових наукових журналах.
Вважаю що Т.В.Микитюк безумовно заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри оптики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.П.Ящук

Бондар Михайло Віталійович

Робота Т.В. Микитюка пов’язана з актуальним напрямком фізичних досліджень – лазерною фізикою і фотонікою рідких кристалів. Вона присвячена вивченню фізичних принципів та дослідженню ефективного методу перестроювання частоти лазерної генерації в холестеричних рідких кристалах (ХРК).
В роботі досліджено низку факторів – вплив спектрального положення смуг поглинання фотоізомерів ХРК та інтенсивність поглинання опромінення на частотах збудження, оптичні характеристики планарної текстури ХРК – що є важливими з практичної точки зору для розробки методів контрольованого управління частотою ХРК-лазера. Вивчено вплив фотооптичних властивостей ХРК на спектри генерації лазера з метою реалізації найбільш вузької смуги генерації і вплив спектральних характеристик барвників на оптичні властивості ХРК.
Вагомим практичним результатом є отримання рекордного часу фотоперестроювання частоти генерації в ХРК-лазері при застосуванні високофоточутливої закручуючої азо-домішки. Цей час на три порядки менший, ніж у відомих азо- та азокси-матеріалах і становить десятки мілісекунд. Вперше розроблено метод швидкого фотоперестроювання частоти генерації ХРК-лазера, який не має аналогів у світі. Отримано перестроювання частоти генерації в ХРК при перепоглинанні енергії накачки закручуючою домішкою.
Результати досліджень викладені в низці рецензованих журналів з високим рейтингом цитування. Враховуючи зазначене вище вважаю що Т.В. Микитюк заслуговує присудження премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Директор ІФ НАН України,
член-кореспондент НАН України,
доктор фіз.-мат. наук
М.В. Бондар

Тихонов Євген Олександович

Робота представляє напрямок з фізики лазерів на рідких кристалах, за яким закріплено світовий пріоритет ІФ НАНУ, як засновника напрямку. Послідовники цього напрямку знаходяться в лабораторіях світу, що втілює надію довгоочікуваний яскравий результат практичного значення. Певною мірою дослідження оптичного методу зміни частоти генерації в таких лазерах, яким зайнятий Т.Микитюк, відповідає таким очікуванням.
Т.В.Микитюк віддана науковій роботі молода людина. Авторитетна серед молодих науковцівю. Тому він став керівником Ради молодих вчених ІФ НАН України. Вважаю, що ці якості дають нам надію на збереження і розвиток заснованого напрямку. Тому прошу підтримати наукового співробітника Т.В.Микитюка в справі присудження йому премії Президента України для молодих вчених 2018 року.

Доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник ІФ Є.О.Тихонов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.