Офіційний веб сайт

Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій

р28

Представлено Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.

Автори: д.ф.-м.н. Голуб В.О, д.ф.-м.н. Горобець О.Ю, д.ф.-м.н. Каказей Г.М, чл.к Левченко Г.Г., д.ф.-м.н. Мелков Г.А., д.ф.-м.н. Серга О.О., чл.к. Тарапов С.І., д.ф.-м.н. Убізський С.Б.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено особливості магнітної динаміки, процесів перемагнічування та генерації спінових хвиль в одно- та багатошарових плівках, наноелементах та їх ансамблях, а також досліджено властивості магнітних наночастинок та молекулярних магнетиків. Зокрема, обґрунтовано можливість створення магнітних транзисторів для систем запису та обробки інформації, що мають значно менші енергозатрати та більшу швидкість, ніж сучасні напівпровідникові елементи.

Розроблено фізичні основи створення генераторів та фільтрів надвисокої частоти з використанням металооксидних та суцільнометалевих магнонних кристалів, а також керованих перемикачів та затворів для електромагнітного випромінювання НВЧ та оптичного діапазонів з використанням періодичних структур та метаматеріалів. Закладено основи для створення малогабаритних датчиків електромагнітного випромінювання та тиску на основі металоорганічних молекулярних магнетиків, а також каталізаторів та абсорбентів на їх основі. Досліджено можливість використання магнітних наночастинок для спрямованої доставки ліків та керування біохімічними процесами. Зокрема, з’ясований вплив біогенних наночастинок на процеси, що відбуваються в живих організмах. Створено новий тип магнонного кристала – динамічний кристал, контрольований електричним струмом. Розроблено фізичні основи створення магнітофотонних кристалів на основі вісмутового фериту-гранату з двошаровим активним магнітним шаром, що дозволило значно підвищити фарадеївське обертання в структурах з аморфними брегівськими дзеркалами. Розроблено методи контролю протікання хімічних процесів за допомогою магнітних полів. Основні прикладні результати захищені патентами України та патентом Швеції.

Кількість публікацій: 4 монографії, 175 статей (165 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web ofS cience– 7549/51; Scopus–7808/51; Google Scholar – 12849/56. Отримано 19 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 12 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Надіслати коментар

Коментарі

Ангельський О.В.,Ушенко О.Г.Гість

Робота присвячена актуальній з фундаментальної та прикладної точок зору фізичній тематиці - вивченню особливостей магнітної динаміки, процесів перемагнічування та генерації спінових хвиль в одно- та багатошарових плівках, наноелементах та їх ансамблях. Поряд з цим досліджено властивості магнітних наночастинок та молекулярних магнетиків і обґрунтовано можливість створення магнітних транзисторів для систем запису та обробки інформації. Такі елементи мають значно менші енергозатрати та більшу швидкість, ніж сучасні напівпровідникові елементи.
Важливим та актуальним аспектом роботи є біомедичиний аспект. Авторами з’ясований вплив біогенних наночастинок на процеси, що відбуваються в живих організмах. На цій основі створено новий тип магнонного кристала – динамічний кристал, контрольований електричним струмом. Окрім цього розроблено новітні методи контролю протікання хімічних процесів за допомогою магнітних полів.
Вважаємо, що представлена робота є новітньою та актуальною і відповідає всім вимогам та, беззаперечно, цілком заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Директор Інституту фізико-технічних наук
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича,
зав.кафедри кореляційної оптики,
доктор фіз.-мат.наук, професор
Ангельський О.В.

Зав.кафедри оптики і видавничо-поліграфічної
справи Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича,
доктор фіз.-мат.наук, професор
Ушенко О.Г.

Mikhail Kostylev

I strongly support the nomination of the team of researchers Golub V.O., Gorobets O.Y., Kakazei G.N., Levchenko G.G., Melkov G.A., Serga A.A., Tarapov S.I., Ubizskii S.B. for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. Within the last two decades or so, this team and a large number of international researchers associated with the team have led international development in the fields of nanomagnetism, magnetic materials, bio-magnetics, and linear and nonlinear magnetisation dynamics. An outstanding example of the results which entered the work under condideration - "Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies" - is the observation of Bose condensation of magnons at room temperature.
I understand that this idea belongs to Prof. G.A. Melkov. With time, it has evolved into into a new field of research of magnon gases under high-power pumping. I also would like to mention the book authored by G.A. Melkov - "Magnetisation Oscillations and Waves" (CRC Press) which has provided reference materials to generations of PhD students worldwide, and which I always recommend to my own students as the world-best textbook in the field.
Coming back to the research results by the team, I also would like to mention a number of pioneering ideas which opened new fields of research. These are
- Spin wave confinement at the nanoscale. This work ultimately led the community to the idea of the nanoscale magnonic crystals
- A number of experimentally implemented magnonic logic devices, as well as a magnon-based transistor
- world-best magneto-optical devices, as well as prototypes of advanced microwave generators and filters based on magnetic materials and utilising novel operational principles.
- Novel excellent solutions in the field of bio-magnetics.
Overall, this work is outstanding, and the team definitely deserves a prize of the caliper of the State Prise of Ukraine for their achievements.

Prof Mikhail Kostylev
School of Physics and Astrophysics
The University of Western Australia
email: mikhail.kostylev(at)uwa.edu.au

Mingzhong Wu

I would like to strongly support the cycle of works "Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies" by Golub V. O., Gorobets O. Y., Kakazei G. N., Levchenko G. G., Melkov G. A., Serga A. A., Tarapov S. I., and Ubizskii S. B., which is nominated for the State Prize of Ukraine in Science and Technology in 2018. The authors obtained the outstanding results, which are presented in peer-reviewed journals with very high impact factors and are highly recognized and widely cited in scientific community. For example, in the area of nonlinear spin-wave dynamics and parametric processes in magnetically ordered materials, which are in focus of my own scientific interest, the studies of G. A. Melkov and A. A. Serga enormously contributed to our current understanding of the processes of adiabatic and non-adiabatic parametric interactions of spin-wave solitons and bullets with localized electromagnetic waves, their amplification, wave-front conjugation, and nonlinear collapse. Furthermore, their pioneering works on formation of a room-temperature Bose-Einstein condensate in a parametrically driven magnon gas paved a way to the novel field of quantum magnonics. I strongly believe that the presented work deserves to be awarded the State Prize of Ukraine in the field of Science and Technology. If you have any questions for me, please feel free to contact me at (970) 491-6312 or mwu@colostate.edu.

Sincerely,
Mingzhong Wu, Ph.D.
Associate Professor, Department of Physics, Colorado State University
Director, PRSE Center for Advanced Magnetics
Director, Magnetic Materials and Applied Magnetics Laboratory
Editor, Physics Letters A
Finance Chair, IEEE Magnetics Society

КНУ ім. Т. Шевченка, Прокопенко О.В.

Цикл праць «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» авторського колективу у складі В.О. Голуба, О.Ю. Горобець, Г.М. Каказея, Г.Г. Левченка, Г.А. Мелкова, О.О. Серги, С.І. Тарапова, С.Б. Убізського включає в себе результати успішних багаторічних досліджень фізики магнітних збуджень в новітніх перспективних магнітних матеріалах, наночастинках і наноструктурах. Дана робота спрямована на створення належного фізичного підґрунтя для цілої низки практичних розробок і новітніх технологій в галузі спінтроніки, магноніки, нанофізики, наноелектроніки, нано- та біотехнологій, а також на розвиток нових областей фізики магнетизму систем зниженої розмірності.
Оригінальні результати, отримані авторами роботи, опубліковані в престижних, всесвітньо відомих наукових журналах, декількох монографіях, які вже стали класичними, підкріплені численними патентами на винаходи. Ряд отриманих авторським колективом результатів увійшли до «золотої скарбниці» сучасної світової фізики. Вагомість досягнень, представлених у роботі, підкреслюється також великою кількістю захищених докторських і кандидатських дисертацій.
На мою думку, за багатогранністю досліджених фундаментальних фізичних явищ та ефектів, актуальністю, новизною та практичним значенням отриманих результатів, кількістю та якістю публікацій цикл праць «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» (автори В.О. Голуб, О.Ю. Горобець, Г.М. Каказей, Г.Г. Левченко, Г.А. Мелков, О.О. Серга, С.І. Тарапов, С.Б. Убізський) повністю задовольняє всім формальним вимогам, що висуваються до таких робіт, і заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач кафедри нанофізики та наноелектроніки
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
доктор фіз.-мат. наук, професор О. В. Прокопенко

Sergio M. Rezende

It is my pleasure to write in support of the nomination of Gennadii A. Melkov, Oleksandr A. Serha, and their team of colleagues, proposed by the Institute of Magnetism of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine for the "State Prize of Ukraine in Science and Technology", with their work "Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies". I have followed the work of Melkov and Serha for many years, in particular their important results in spin-wave dynamics, magnetic solitons and bullets, magnonic crystals, magnon parametric generation and amplification, Bose-Einstein condensation of magnons, among others. I have been working myself in these areas and I can testify that their contributions to the field are outstanding and are well known and recognized by the international magnetism community.

In my opinion, for their sustained lifelong contributions to science and for their inspiration to the younger generation, Melkov and Serha certainly deserve the high honor of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Sergio M. Rezende, Professor
Federal University of Pernambuco, Brazil
Former Minister of Science and Technology (2005-2010)
Responsible for the Brazil-Ukraine cooperation in the space program

Сергій Рябченко

Робота Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій авторів В.О. Голуб, О.Ю. Горобець, Г.М. Каказей, Г.Г. Левченко, Г.А. Мелков, О.О. Серга, С.І. Тарапов, С.Б. Убізський містить об’єднання широкого кола досліджень зі створення магнітних матеріалів з властивостями, важливими для їх використань у наноелектроніці і спінтроніці, а також дослідження фізичних властивостей магнітних матеріалів, котрі дають нове розуміння фізичних процесів в них.
Не біде помилкою сказати, що монографія «Магнитные колебания и волны», А.Г. Гуревич, Г.А. Мелков – М: Физматлит, 1994 разом з її англомовним перекладом (CRC Press, New York, 1996) стала і досі залишається одним з основних підручників з питань надвисокочастотних властивостей феро- і ферімагнетиків та їх застосувань не лише в Україні, але й у світі (на наведені два видання 2170 посилань у світовій науковій літературі).
У роботах, що увійшли до обговорюваного циклу вивчені нелінійні та параметричні процеси в функціональних магнітних матеріалах. Зокрема, вперше експериментально продемонстровано бозе-ейнштейнівську конденсацію квантів спінових хвиль – магнонів, яка відбувається за кімнатної температури в параметрично збудженому магнонному газі в плівках залізо-ітрієвого гранату, намагнічених у площині плівки. Цей результат, безумовно, слід розглядати як відкриття, що підтверджується характером цитувань відповідних робіт. Досліджено протікання нелінійних та параметричних процесів у адіабатичному та неадіабатичному режимах взаємодії імпульсного електромагнітного випромінювання з речовиною і вперше реалізовано на практиці неадіабатичну параметричну взаємодію – взаємодію біжучої хвилі з імпульсом накачки, локалізованим в області, меншій за довжину хвилі. Показано, що за умов локалізованої нестаціонарної накачки коефіцієнт підсилення солітона може суттєво перевищувати теоретичну межу ідеального лінійного підсилювача.
У серії статей, що увійшли до обговорюваного циклу виявлено характер магнітних взаємодій та особливості формування магнітної структури в нано і гетерогенних магнетиках, що є базовими матеріалами для створення сучасних магнітних середовищ. Особлива увага приділялася розробці та розвитку магнітних методів отримання інформації про магнітну, кристалічну і електрону структуру матеріалів. Досліджено особливості магнітної структури та властивостей наночастинок різних типів магнітних матеріалів.
Безумовно цікавими і практично корисними є результати з вивчення взаємодії електромагнітних хвиль з магнітомісткими метаматеріалами. Досліджено хвильові процеси в неоднорідних одновимірних магнітоактивних метаматеріалах. Експериментально показано, що манганіт лантану зі структурою перовскиту, La1-xSrxMnO3, при певній концентрації стронцію може демонструвати лівосторонні властивості. Ця сполука має водночас і досить велике значення провідності, що порівняна з провідністю металів, і знаходиться в феромагнітному стані. В околі феромагнітного резонансу існує область з від’ємною магнітною проникністю. Ці властивості і дозволяють отримати речовину з від’ємною рефракцією, тобто лівостороннє середовище з областю одночасної від’ємності і діелектричної і магнітної проникностей.
Розвинено феноменологічну теорію процесів перемагнічування багатовісних епітаксійних плівок феритів-гранатів. На її основі розроблено математичні моделі сенсорних пристроїв, обґрунтовано вимоги до активних середовищ сенсорів магнітного поля, оптимізовано властивості епітаксійних плівок феритів-гранатів для сенсорних застосувань на основі комплексного експериментального дослідження їх магнітних, магнітоанізотропних і магнітооптичних властивостей та розробки технологічних способів керування властивостями таких плівок.
Відмічені, та інші результати роботи відповідають, а в певних питаннях визначають світовий рівень досягнень у обраній області. Цикл робіт відповідає вимогам і рівню, що заслуговують присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зав. відділом фізики магнітних явищ Інституту фізики НАН України
Докт. фіз.-мат. наук, професор,
чл.-кор. НАН України
С.М. Рябченко

Yaroslav Tserkovnyak

I am writing this to fully support Profs. Serha and Melkov in their nomination for the Ukraine State Prize on "Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies." These scientists pioneered a range of fundamental studies on nonlinear dynamics and transport in magnetic insulators, including the seminal observation of the Bose-Einstein Condensation of magnons. They continue to lead the experimental and, to a large degree, also theoretical work in this burgeoning field. These scientists are well known and their work is highly regarded in the international community. They are undoubtedly highly qualified and belong to the top echelon of active Ukrainian scientists, deserving the top-tier national award.

Yaroslav Tserkovnyak, Professor
University of California, Los Angeles

Yury Bunkov

I strongly support the nomination of Profs. G.A. Melkov and A.A. Serga, for the State Prize of Ukraine in the areas of Science and Technology.
The contribution of Profs. G.A Melkov and A.A. Serga and their team is very important for studies of basic properties of interacting spin and acoustic waves in magnetically ordered materials. These studies opened a way for their use in the perspective devices for the information processing at nano-scale. I should say that current understanding of the physical background in a system of interacting spin waves is based, to a large extend, on studies of spin-wave turbulence under parametric excitation, carried out in the Soviet Union since 1969. Prof. G.A. Melkov was a leader of experimental studies of non-linear spin waves in the Soviet Union. His deep physical intuition and impressive experimental techniques allow getting results of principal importance. Just to mention one of them: discovery of kinetic instability of the strongly non-equilibrium spin-wave system, leading to tunable radiation from ferrite. The kinetic instability become one of the most efficient ways to excite long spin waves in ferromagnetic films, used in prototypes of perspective information processing devices. The comtrebution of G.A. Melkov and A.A. Serga to these investigations is fundamental. They, for the first time, were able to obtain simultaneously time- frequency-, wavevector- and space-resolved information about the distribution of spin and acoustic waves in ferromagnetic films. A combination of sophisticated techniques and experimental design, allows them to obtain a results which determine the word level in that field. Among their results is the discovery of the room-temperature Bose-Einstein condensation of magnons in Yttrium-Iron-Garnet films. These discoveries offer opportunities for the investigation of room-temperature macroscopic quantum phenomena and their potential applications at ambient conditions.

Yury Bunkov

Yury Bunkov
Directeur de recherche
Institut Néel
Grenoble
France

Вадим Молодкін

Робота має виключно важливе фундаментальне наукове, а також не менш важливе практичне значення, в першу чергу, для збереження здоров’я людини. Тому я підтримую роботу “Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій” та вважаю її такою, що гідна присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Вадим Молодкін,
член-кореспондент НАН України, професор, доктор фізико-математичних наук,
лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки (1994 і 2002 рр.)

Alexander Feher

To whom this concerns

Košice, May 17th, 2018

I would like to strongly support the nomination of the research team, whose members are Golub V.O., Gorobets O.Y., Kakazei G.I., Levchenko G.G., Melkov G.A., Serga A.A., Tarapov S.I. and Ubizskii S.B., for the State Prize of Ukraine in Science and Technology. The team deserves the prize for their outstanding scientific research, published in a series of papers, with results summarized in short under the title “Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies” (application P-28).

In my opinion the authors were highly successful in their scientific endeavor concentrated on the investigation of wide range of complex materials (metamaterials, nanomaterails), including magnetic components. They used quite strong (sophisticated?) theoretical approaches and applied a very reliable experimental technique to study these materials. As a result, they published the outcomes of their results in quite respectable scientific jouranls with remarkably high impact factors. These results seem to be of wide interest both for fundamental research and material technology.

Thus, I fully support the nomination of the research team mentioned above for the State prize of Ukraine in science and technology.

Prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.

Maciej Krawczyk

I am writing to express my strong support for nomination of the work “Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies” by Golub V.O., Gorobets O.Y., Kakazei G.I., Levchenko G.G., Melkov G.A., Serga A.A., Tarapov S.I., and Ubizskii S.B. for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

The papers included into the nomination are devoted to actual problems of contemporary fundamental and applied physics, namely – to the development of composite magnetic materials, as well as metamaterials, with predictable and designed for needs properties. The Authors, being the leading scientists in the world in the fields of magnetism, magnetic materials, microwave technology, nonlinear dynamics, spin wave dynamics, and magnonics have discovered and described a number of new phenomena in physics of magnetism, proposed solutions to the outstanding problems and initiated novel directions of research. The Authors obtained very important results in the area of magnetic materials and magnetization dynamics, but also in other fields of physics like photonics, and physics of artificial media, which are of special interest of modern electronics, nanoelectronics and nanobiotechnology. The results are published in best international journals, with the huge amount of citations of the corresponding papers. Their works included to the nomination are countinous source of knowledge and inspiration for new generations of physists in the whole world.

In my opinion, the Authors have made fundamental original contributions to the physics of microwave ferrites, magnetism and certainly deserve for the high honor of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Maciej Krawczyk

Prof. Maciej Krawczyk,
Adam Mickiewicz University in Poznań
Umultowska 85, Poland
Email: krawczyk@amu.edu.pl

П.П. Горбик

В роботі “Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій” теоретичними і експериментальними дослідженнями встановлено закономірності магнітної динаміки, перемагнічування та генерації спінових хвиль в шаруватих, нанорозмірних та молекулярних структурах, розроблено фізичні основи нових унікальних електронних приладів, систем запису та обробки інформації, засобів для спрямованої доставки ліків та керування біохімічними процесами, магнітофотонних структур, методів контролю хімічних процесів за допомогою магнітних полів тощо. Тематика та обсяг наведеного циклу досліджень, наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, їх визнання вітчизняною та закордонною науковою спільнотою свідчать про високий рівень досягнень авторського колективу та, на мою думку, цілком відповідають найвищим вимогам і критеріям, а робота в цілому заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
Зав. відділом наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України доктор фіз.-мат. наук проф. П.П. Горбик, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007 р.

Володимир Криворучко

Я підтримую цикл робіт "Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій", який висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Авторський колектив у складі Голуба В.О., Горобець О.Ю., Каказея Г.М., Левченка Г.Г., Мелкова Г.А., Серги О.О, Тарапова С.І., Убізського С.Б. – це група відомих вчених з фізики магнетизму, магнітних матеріалів, динамічних властивостей магнетиків.
Сам цикл робіт відповідає сучасному світовому тренду – створення нових матеріалів для високих інноваційних технологій, і присвячено дослідженню сучасних проблем фізики магнітних явищ з метою їх застосування в спінтрониці, магноніці, магнітофотоніці, в біотехнології та медицині.
Я вважаю номінацію виключно своєчасною, добре обґрунтованою і підтримую присудження авторам цього циклу робіт Державної премії України в галузі науки і техніки.
В.М.Криворучко,
д.ф.-м.н., професор,
заст. директора з наукової роботи Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 1991 рік.

Кучко Андрій Миколайович

Підтримую цикл наукових публікацій "Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій", який висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
Авторський колектив у складі Голуба В.О., Горобець О.Ю., Каказея Г.М., Левченка Г.Г., Мелкова Г.А., Серги О.О, Тарапова С.І., Убізського С.Б. широко відомий у всьому світі, що підтверджується високим індексом Гірша та чисельним цитуванням наукових робіт.
Авторами проведено великий обсяг досліджень, результати яких представлено у великому списку публікацій в високорейтингових наукових виданнях.
Представлений цикл робіт, безумовно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

А.М.Кучко,
д.ф.-м.н., професор,
перший проректор Університету "КРОК"

Роман Пелещак

Цикл робіт “Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій” присвячений створенню нового класу магнітних матеріалів для їх застосування в спінтроніці, магноніці, магнітофотоніці, в біотехнологіях та медицині. В межах даного циклу робіт, який являє собою цілісне наукове дослідження, розроблені фізичні основи нового покоління магнітних матеріалів для застосування в системах наноелектроніки та біотехнологіях. Отримані наукові результати є принципово новими і не мають аналогів у світовій науці.
Результати дослідження опубліковані у престижних наукових виданнях з високим імпакт-фактором та отримали світове визнання, про що свідчить велика кількість цитувань та високий індекс Гірша.
Вважаю, що цикл робіт “Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій”, без сумніву заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Пелещак Роман Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Bulat Rami

Bulat Rami
I would like to express my opinion with regard to the main research results of this group of authors, because the most of their papers are published in English and their topic is directly related to my field of research. Furthermore, they are published in very respectable scientific international journals. I have read most of these publications and much impressed by the highest level of the scientific results presented their.
There is NO doubts that the scientific results of the presented studies, which are related to the fundamentals of magnetic nanomaterials, have an outstanding value for physics and technology of the nanoelectronics, spintronics, magnonics, magnetophotonics, telecommunications and high-frequency/microwave electronics, magnetic sensors, magnetic materials for nano-medicine and biotechnology, etc. For sure, the works nominated have already made outstanding contribution to deeper understanding of very broad spectrum of nanomagnetic phenomena, such as the physics of magnetic nanoparticles, molecular magnets, metamaterials, spin dynamics and spin waves, magnetic thin films and multilayers, etc.
It is particular impressive that authors maintains excellent level of their research in spite of many difficulties experienced by Ukrainian science.
Thus I strongly support the nomination of the Cycle of Papers ("Physical Basis of development of Functional Magnetic Materials for Nanoelectronics and Nanobiotechnology" - Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій) for the competition on State Premium of Ukraine.
Prof.Dr. Bulat Rami,
Gebze Technical University, Department of Physics, 41400 Gebze-Kocaeli, Turkey

Сергій Просвірнін

На мій погляд серед робот, що входять до циклу, особливої уваги заслуговують роботи, пов'язані з дослідженням властивостей метаматеріалів, зокрема магнтіофотонних кристалів та ліворуких середовищ. Автори, дослідження яких ґрунтовані на вірогідних теоретичних уявленнях, зуміли створити експериментальні зразки вищезгаданих штучних структур, які можуть бути успішно втілені в наукомісткі технології наноелектроніки. Цікавим є те, що автори проводять в своїх дослідженнях цілком обгрунтовану паралель між поняттями магнітні наноматеріали та магнітні метаматеріали. Такий підхід сприятиме, на мій погляд, більш чіткому порозумінню між галузями фундаментальної науки та новітніми електронними технологіями.

Вважаю, що даний цикл робіт має світовий рівень, як з точки зору широти підходів так і з точки зору глибини досліджень. Запропонований цикл наукових робот цілком заслуговує присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки.

Сергій Просвірнін
Зав. відділом теоретичної радіофізики
Радіоастрономічного інституту НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор

Andrei Slavin

I am writing this to enthusiastically support the nomination of the work " Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies
" by Golub V.O., Gorobets O.Y., Kakazei G.N., Levchenko G.G., Melkov G.A., Serga A.A., Tarapov S.I., Ubizskii S.B. for the State Prize of Ukraine in Science and Technology.
The authors of this excellent research work are world-recognized research leaders in the field of the magnetization dynamics an functional magnetic materials. In particular, the authors discovered and investigated in detail the following important new physical effects in ferrites and other functional magnetic materials:
- Kinetic instability of microwave spin waves;
- Fine structure of nonlinear microwave susceptibility;
- Size effects in parametric excitation of magnons;
- Non-adiabatic parametric excitation of spin waves;
- Dynamic magnonic crystals;
- Bose-Einstein condensation of magnons at room temperature;
The pioneering experimental work of professor G.A. Melkov and Dr. Serga created a basis for our current understanding of the process of development of spin wave turbulence in magnetic crystals above the threshold of their parametric excitation. This classic research of the linear and nonlinear properties of magnetodynamic resonance provided a foundation for the developments of a new type of ferrite frequency multipliers.
The authors of the nominated work, and, in particular,Professor G.A. Melkov, are the founding fathers of a new field of modern solid state electronics - spin wave functional electronics. Their fundamental results in the experimental and theoretical investigation of frequency conversion and parametric amplification of magnetostatic waves are among the most brilliant and important in this rapidly growing field. They developed a completely new and highly efficient microwave signal processing device: multi-functional parametric signal processor that combines the functions of an active and tunable delay line, microwave amplifier, convolver, generator of a reversed phase-conjugated wave with inverted time profile and a compressor of duration of microwave radio-pulses.
The book of professor G.A. Melkov "Magnetization Oscillations and Waves" (written in collaboration with professor A.G. Gurevich and published by CRC publishing house) is considered to be one of the best reference books on this subject in the international scientific literature.
The seminal contributions of this research group to the physics of microwave ferrites are well-known, and widely recognized all over the world.
A high international level of experimental and theoretical research work performed my the authors is demonstrated by the fact that they published their research results in the most prestigious scientific journals in the world : 12 papers in the Nature Group journals and 26 papers in the Physical Review Letters.
In my professional opinion, the authors have already made, and continue to make fundamental original contributions to the physics of microwave ferrites, and certainly deserve the high honor of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Yours sincerely,
Andrei N. Slavin
Fellow of the APS and IEEE
Distinguished Professor and Chair
Department of Physics
Oakland University
Phone:(248) 370-3401
FAX: (248) 370-3408
E-Mail: slavin@oakland.edu

В.М. Яковенко, академик НАНУ

На основании знакомства с работами цикла "Физические основы создания функциональных магнитных материалов для наноэлектроники и нанобиотехнологий" авторского коллектива в составе: Голуб В.О., Горобец О.Ю., Каказей Г.И., Шевченко Г.Г., Мелков Г.А., Серга А.А, Тарапов С.И., Убизский С.Б. считаю, что этот цикл направлен на решение задач как фундаментального, так и прикладного характера. Решаемые задачи являются актуальными и имеют большое значение для современной физики и практики.
Основываясь на строгих решениях уравнений движения для магнитных моментов частиц, авторам удалось описать многие явления, наблюдаемые при взаимодействии электромагнитных волн с различного рода твердотельными структурами. Благодаря этому результаты авторов получили мировое признание и опубликованы в журналах с высоким рейтингом.
Считаю, что эти результаты являются важными, а представленный цикл работ, несомненно, заслуживает присуждения Государственной премии Украины в области науки и техники за 2018 г.
В.М. Яковенко
Академик Национальной академии наук Украины;
почетный директор
Института радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова НАН Украины

Малюкін Юрій Вікторович, член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н.

На мій погляд, цикл робіт «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» авторів Голуба В.О., Горобець О.Ю., Каказея Г.М., Левченка Г.Г., Мелкова Г.А., Серги О.О, Тарапова С.І., Убізського С.Б., що поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, становить собою актуальний та цілісний науковий напрямок фізики магнітних матеріалів для сучасних технологій електроніки та суміжних галузей.
Результати, отримані авторами, було опубліковано у рейтингових наукових журналах, що свідчить про міжнародний рівень проведених досліджень. Автори циклу є відомими експертами в своїх галузях та їх внесок в розвиток цього напрямку є вагомим.
Я вважаю, що цикл робіт «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» беззаперечно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Юрій Малюкін
д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України
Зав. відділом наноструктурних матеріалів,
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАНУ.

В.П. Дьяконов

Рассматривая работы, представленные на соискание государственной премии Украины, я был приятно удивлен работой авторов Голуб В.О., Горобец О.Ю., Каказей Г.Н., Левченко Г.Г., Мелков Г.А., Серга А.А, Тарапов С.И., Убизский С.Б. «Физические основы создания функциональных магнитных материалов для наноэлектроники и нанобиотехнологий». Удивила меня широта охвата научной проблемы, глубина исследований с использованием современной теории и новейшего экспериментального оборудования, и доведение научных результатов до практического применения. Особенно впечатляют результаты, которые получены с использованием высокого давления. В этом направлении, благодаря и работам вошедшим в представленный цикл, Украина является одной из ведущих стран в мире. Любой из результатов, отмеченных в работе является, абсолютно новым и убедительно доказанным, а потенциальные области использования результатов: медицина, компьютерные технологии, оборонная промышленность-делают их весьма и весьма актуальными. Уровень журналов, в которых напечатаны результаты работы, широкая их цитируемость и высокий h- индекс публикаций показывает, что работа вносит весомый вклад не только в науку Украины, но и в мировую науку. Считаю, что работа безусловно достойна  присуждению государственной премии Украины.

Доктор физ. мат.  наук, профессор В.П. Дьяконов

Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al., Lotnikow 32/46, O2-668 Warszawa, Poland, Fax: (48-22) 843-0926

Юрій Найдюк

Цикл робіт «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій", висунутий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, присвячений всебічному дослідженню актуальних проблем фізики магнітних явищ, що має на меті їх подальше застосування в спінтрониці, магноніці, магнітофотоніці, а також використанню магнітних матеріалів в біотехнології і медицині, та ін.
В цикл ввійшли перспективні для нових нанотехнологій дослідження властивостей магнітних наночастинок та молекулярних магнетиків. Зокрема, обґрунтовано можливість створення магнітних транзисторів для систем запису та обробки інформації, що мають значно менші енергозатрати та більшу продуктивність, ніж існуючі напівпровідникові елементи. В цінний доробок авторів можна віднести перспективні дослідження стосовно використання магнітних наночастинок для спрямованої доставки ліків та керування деякими біохімічними процесами. Авторами розроблені фізичні основи нового покоління магнітних матеріалів для застосування в системах наноелектроніки та біотехнологіях. Відзначу, що авторами циклу вперше експериментально продемонстровано бозе-ейнштейнівську конденсацію магнонів, що відмічено в ряду 12 найвизначніших досягнень в галузі фізики 2006 року.
В цілому, висунутий цикл наукових праць має безпосереднє відношення до об’єктів та систем, що використовуються у сучасних новітніх технологіях. Авторами запатентовано більше двох десятків винаходів, в тому числі є закордонний патент.
До авторського колективу ввійшли добре відомі науковому загалу вчені, що засвідчує високий імпакт-фактор їхніх робіт і численні посилання на їхні результати. Про міжнародне визнання і високу оцінку результатів колективу свідчать і десять публікацій у найбільш рейтингових журналах Nature Group.
Вважаю, що цикл робіт «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» виконаний на самому високому рівні, і, беззаперечно, заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Завідувач відділу ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2015р.
Ю.Г. Найдюк

Любчанський Ігор Леонідович

Підтримую цикл наукових публікацій "Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій" авторського колективу у складі Голуба В.О., Горобець О.Ю., Каказея Г.М., Левченка Г.Г., Мелкова Г.А., Серги О.О, Тарапова С.І., Убізського С.Б., який висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Авторами прведено великий обсяг досіджень, результати яких представлено у вражаючому списку публікацій в високорейтингових наукових виданнях. Публікації авторів циклу відомі фахівцям у всьому світі, що підтверджується високим індексом Гірша та чисельним цитуванням наукових робіт.
Не маю жодного сумніву, що представлений цикл робіт заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
І.Л.Любчанський,
д.ф.-м.н., професор,
провідний науковий співробітник Донецького
фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2004 рік

Victor S. Lvov

I strongly support the nomination of the studies of functional magnetic materials for nanoelectronics and biotechnology and in particular, the contribution of Profs. G.A. Melkov and A.A. Serga, for the State Prize of Ukraine in the areas of Science and Technology.
Profs. G.A Melkov and A.A. Serga and their team studied basic physical properties of interacting spin and acoustic waves in magnetically ordered materials, both the bulk and the thin films. These studies opened a way for their use in the perspective devices for the information processing at nano-scale. I am familiar with their works almost from the very beginning, participating as a theoretician in some of them.
I should say that current understanding of the physical background in a system of interacting spin waves is based, to a large extend, on studies of spin-wave turbulence under parametric excitation, carried out in the Soviet Union since 1969. The major contributions to these studies of were made by two leading experimental groups, led by S.S. Starobinets in St. Petersburg and G.A. Melkov in Kiev. Prof. G.A. Melkov later became a leader of experimental studies of nonlinear spin waves in the Soviet Union. His deep physical intuition and impressive experimental techniques allow getting results of principal importance. Just to mention one of them: discovery of kinetic instability of the strongly non-equilibrium spin-wave system, leading to tunable radiation from ferrite.
As we understand now, thanks to studies (with major contribution) of G.A. Melkov and A.A. Serga, the kinetic instability become one of the most efficient ways to excite long spin waves in ferromagnetic films, used in prototypes of perspective information processing devices. During last decades a crucial progress in the understanding of the fundamental properties of nonlinear spin waves in ferromagnetic films was reached in works by Profs. B. Hillebrands and A.A. Serga in close collaboration with Prof. G.A. Melkov. I was truly impressed by the outstanding level of experimental techniques in their team: using Brillouin light scattering spectroscopy they, for the first time, were able to obtain simultaneously time- frequency-, wavevector- and space-resolved information about the distribution of spin and acoustic waves in ferromagnetic films. A combination of sophisticated techniques and ingenious experimental design, allows them to obtain ground-breaking results which, according to my profound confidence, determine the word level in that field, opening our eyes to many important characteristics of nonlinear wave systems. Among their results, which already became classical, I want to mention the discovery of the room-temperature Bose-Einstein condensation of magnons and the spin-supercurrent in Yttrium-Iron-Garnet films. These discoveries offer opportunities for the investigation of room-temperature macroscopic quantum phenomena and their potential applications at ambient conditions.
Professor Victor S. Lvov
The Weizmann Institute of Science
Rehovot 76100
Israel

Horst Engelmann

We support the work “Functional magnetic materials for nanoelectronics and biotechnology: physical background” of authors Golub V.O., Gorobets O.Y., Kakazei G.N., Levchenko G.G., Melkov G.A., Serga A.A., Tarapov S.I., Ubizskii S.B submitted for obtaining State Prize of Ukraine in 2017 by the Institute of Magnetism of National Academy of Sciences of Ukraine and Ministry of Education and Science of Ukraine. Despite of the outstanding physical results obtained in this work, the notable journals of their publishing and many citations, the members of this team produce cryostats for optic and Mossbauer measurements. For many years our company buys and installs these cryostats on our Mossbauer spectrometer and meanwhile this equipment is used in many countries without any claim for replacement. The cryostats which reach temperatures down to 4,2 K are particularly useful for studies of molecular- and nanomaterials. This also emphasizes the significance of the work of the above named group.
Dr. H. Engelmann,
for Wissenschaftliche Elektronik GmbH, Germany

Wei Han

It is my pleasure to give a recommendation for big group of my colleagues from different Institutes and Universities of Ukraine in their application P-28 “Physical principles of creation of functional magnetic materials for nanoelectronics and nanobiotechnologies” for the State prize of the Ukraine in Science and Technology. Their work covers a wide range of fundamental and applied questions of modern magnetism and provides world-level results obtained on various materials and relating to various methods of research. I want to draw your attention only to a few results concerning the recording and storage of information, which at present are, in my opinion, the most relevant.
First one is a substantiating of possibility to create magnetic transistors for systems of recording and processing information that has significantly lower power consumption and faster speed than modern semiconductor elements. The second is the installing of the spin transition behavior in molecular and molecular based compounds, what is extremely important for creation of the saving information devices on the molecular scales. No less important are also the results obtained on the of using magnetic nanoparticles in medicine for the treatment of cancer.
I strongly support participants of the Application P-28 in awarding the State prize of the Ukraine in Science and Technology.
Professor Wei HAN,
Executive Vice-director of International Center of Future Science, Jilin University, Changchun, China,
• tel/fax.: +86-431-85166846
• e-mail: whan@jlu.edu.cn

Павліщук В.В.

Я добре знайомий з роботами, що увійшли до циклу наукових праць "Фізичні основи створенн функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій", який висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки. Авторами циклу одержані результати дійсно світового рівня, які опубліковано в міжнародних журналах з високим імпакт-фактором, і широко цитуються в фаховій літературі і сприяють створенню в науковому світі позитивного враження від України, як держави з передовою наукою.
Вважаю, що представлений цикл робіт заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.
В.В.Павліщук
заст. директора Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського НАН України,
академік. НАН України, д-р хім наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2007р.

Микола Шут

В роботах, що входять до циклу, зокрема, представлено результати систематичного експериментального дослідження характеру взаємодії в упорядкованих та невпорядкованих ансамблях нано- та субмікронних нанооб’єктів та вплив їх параметрів на магнітостатичні та магнітодинамічні властивості таких систем, а також молекулярного магнетизму у всіх його проявах. Актуальність цих досліджень визначається важливістю створення нових багатофункціональних магнітних матеріалів із заданими властивостями, можливістю керування їх параметрами, та необхідністю розширення методів дослідження штучних систем магнітних наночастинок, нанокомпозитних та нанокристалічних матеріалів. Результати представлених досліджень вносять суттєвий вклад в такі популярні галузі сучасні фізики як магноніка, спітроніка, фотоніка та фізика мультифероїків.
Авторам належить ряд приоритетних робіт по дослідженню молекулярного магнетизму, фізики багатофункціональних магнітних матеріалів, магнітостатичної та обмінної взаємодії в системах магнітних нанооб’єктів, які внесли суттєвий вклад в розуміння фізики процесів в таких системах та сприяли розвитку теорії спінових збурень в нанооб’єктах.
Більшість робіт, що увійшли до циклу опубліковано в найпрестижніших міжнародних фахових журналах. Одним із підтверджень актуальності тематики даного циклу служить той факт, що сумарний індекс цитування представлених статей перевищую десять тисяч.
Я вважаю, що представлений цикл робіт безсумнівно заслуговує на присудження Державної премії України в галузі науки і техніки.

Академік Національної академії педагогічних наук України,
завідувач кафедри загальної та прикадної фізики
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,
доктор фіз.-мат. наук, професор,
Заслужений діяч науки та техніки України
М.І. Шут

Юрiй Воробйов

Я добре знайомий з авторами, спілкувався з ними на протязі більш ніж 25 років, ще коли працював у Київському Національному Університеті імені Тараса Шевченка, потім у Київському Національному Технічному Університеті НТУУ КПI, а останнім часом у Центрі Наукових Досліджень при Національному Політехнічному Iнституті Мексики CINVESTAV-IPN, Unidad Queretaro, де професор Володимир Голуб зробив яскраву доповідь про згаданий цикл робіт та запропонував провести спільне наукове дослідження магнітних плівок що виробляються в Мексиці. Кількість та надзвичайно високий рівень наукових публікацій (Nature Group Journals, Physical Review Letters) говорять самi за себе.
Можу свідчити що автори мають міжнародне визнання як науковці найвищого рівня, та що вони зробили дуже багато для затвердження в світі високої репутації Украінськоі Науки.
Вважаю, що цикл робіт «Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій» виконаний на міжнародному рівні, і, беззаперечно, цілком заслуговує на присудження йому Державної премії України в галузі науки і техніки.

Ю.В. Воробйов, доктор фізико-математичних наук, професор,
Заступник Директора з Академічних питань Центру Наукових Досліджень
CINVESTAV-IPN, Unidad Queretaro, Мексика, лауреат Національної премії
Мексики в області енергозбереження PREMIO CONAE 2006 р.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.