Офіційний веб сайт

Фармакологія

п1

Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто вищим державним навчальним закладом України "Українська медична стоматологічна академія" МОЗ України.

Автори:  Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М.

Фармакологія: – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011.- 432 с. : іл.

Загальний тираж підручника складає 1500 примірників.

Підручник містить базові теоретичні положення фармакології з урахуванням професійної спрямованості та специфіки надання медичної допомоги. Підручник створено відповідно навчального плану і програми з фармакології, вимог державних стандартів і є базовим для підготовки конкурентоспроможних спеціалістів. Текст складається з передмови, 3-х частин, що включають 18 розділів, у яких викладено досягнення світової і вітчизняної історії створення лікарських засобів, питання загальної фармакології, наведено сучасні класифікації фармакологічних груп, узагальнені дані про фармакокінетику, фармакодинаміку і фармакотоксикодинаміку ліків, що використовуються у практиці лікаря-стоматолога.

Особливе місце у виданні займає схематичний виклад механізмів дії лікарських засобів та їх ефектів, наведено принципи фармакотерапії основних стоматологічних захворювань та основи надання невідкладної допомоги у стоматологічній практиці. Матеріал висвітлений в інтеграції з іншими медико-біологічними і клінічними дисциплінами, відрізняється оптимальним обсягом, раціональною структурою, чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладеного, наочною ілюстрацією, високим поліграфічним рівнем видання. Це дозволяє за достатньо короткий час навчання засвоїти об'ємний і складний матеріал дисципліни. Підручник відповідає інноваційним методикам, що підтверджено результатами міжнародних освітніх форумів та виставок (гран-прі, медалі, дипломи), і є гідним внеском в удосконалення педагогічних методик викладання фармакології у вищій медичній школі України.

Громадське обговорення підручника відбулося 18 листопада о 13.00 годині  в залі наукових засідань Івано-Франківського національного медичного університету за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька , буд 2.

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Олександр Димитренко, студент IФНМУ

Підручник став у нагоді дуже вчасно. Книга ілюстрована, містить багато нової та цікавої інформації, спирається на знання інших клінічних та біологічних дисциплін, що допомагає студенту знайти рівновагу між тим, що він вже дізнався з інших предметів, і тим, що вивчає зараз та якісно об'єднати ці знання. Дуже зручно за цим посібником готуватися до практичних занять та екзаменів ,бо книга інтегрує в собі саме головне та потрібне, охоплює усі розділи фармакологiї . Вважамо, що цей підручник справедливо заслуговує на присудження Державної премії України і бажаємо авторам подальшого натхнення у цій нелегкій справі!

Гість

С этим учебником непростая наука "Фармакология" усваивалась легко и интересно. Все начинается с базовых знаний фармакодинамики, фармакотерапии, фарматоксикодинамики и книга очень доступно и информативно обучает и подготавливает молодого специалиста как правильно вести лечебный процесс у пациентов. Справочник составлен в помощь студентам-стоматологам, но актуален и другим медицинским работникам, фармацевтам, выпускникам, проходящим интернатуру и всем, кто интересуется углублением знаний. Для удобства изучения весь материал изложен в форме схем и таблиц. Учебник составлен ведущими специалистами страны и это ощущается с первых страниц: все изложено согласно плану обучения, основывается на современной классификации лекарственных средств и добавлено много новой информации. В заключении, хочется сказать, что из книги почерпнул много нового и желаю авторам наивысшей награды за этот труд.

Гість

Дякую авторам за дуже цікавий та доступний підручник! У книзі висвітлені питання загальної та спеціальної фармакології, основи фармакокінетики, фармакодинаміки та фармакотоксикодинаміки лікарських засобів. Дуже інформативно висвітлені питання фармакотерапії основних стоматологічних захворювань у терапевтичній, хірургічній практиці та основи надання невідкладної допомоги у стоматологічній практиці. Підручник закінчується основними відомостями загальної рецептури, правилами виписування лікарських форм у практиці лікаря-стоматолога. Книга дуже допомогла у засвоєнні курсу фармакології! Подальшого натхнення авторам та редакторам підручника!

Гість

З бурхливим розвитком фармакології та фармації, великою кількістю лікарских засобів на фармацевтичному ринку, одним з завдань у вищих медичних навчальних закладах є активізація клінічного мислення у майбутніх фахівців. На нашу думку, цій непростій меті повністю відповідає книга "Фармакологія" авторів Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М). Книга є профільною для студентів стоматологічного факультету і акцентує увагу на багатьох питаннях згідно з специфікою фаху. Весь матеріал представлений у простій і наочній для вивчення формі: схемах та таблицях. Вважаємо, що цей труд заслуговує високої урядової оцінки і може бути поданий на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.

Копецька Катерина, студентка ОНМедУ

Сучасний та цікавий підручник "Фармакологія" є бездоганним помічником для студентів у підготовці до практичних занять. Розглядаються основні питання та закономірності фармакокінетики і фармакодинаміки, також відомості, що стосуються побічного і токсичної дії медикаментів. Широко описуються основні групи лікарських засобів, що найбільш застосовані у вітчизняній медичній практиці. Висловлюю велику подяку авторам і бажаю їм подальших творчих успіхів!

Гість

В підручнику повністю збережено зв'язок основних клінічних дисциплін, таких як Фізіологія і Біохімія, з не менш складною та цікавою наукою - Фармакологією. Без базових знань про функціонування організму, про основні біохімічні реакції, майбутній лікар не зможе якісно оцінити стан пацієнта та призначити лікування. У кожному розділі присутнє пояснення фармакодинаміки, фармакотоксикодинаміки та фармакокінетики , що спирається на основні біологічні процеси в організмі. Повноцінність та якість викладеного матеріалу, багата кількість ілюстрацій, обгрунтованість застосування фармпрепаратів полегшують сприйняття та засвоєння матеріалу.

Stefan Intervald

The textbook provides an overview of the current treatment of urgent conditions, treatments provided by general practitioners and by stomatologists.There are a lot of dental-specific drug information you need at the point of care. This book also describes how to evaluate a patient's health and optimize dental treatment by factoring in the drugs they take. Very good work! Thanks to the authors.

Валерия Солодовник, студентка ОНМедУ

Новый учебник "Фармакология" (авторов Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М) - это событие не только для студентов, начинающих постигать азы науки фармакологии, но и для специалистов. Актуальность книги не оставляет сомнений, поскольку врач любого профиля, основывает свою практику на теоретических знаниях, полученных в период обучения.
Книга написана занимательно, с привлечением самых интересных моментов в развитии фармакологии. Кроме того, подробнейшим образом описаны механизмы действия лекарственных средств, базирующихся на основе современной классификации. Кроме того, учебник отличается интересной структурой, отвечающей принципу: от простого к сложному, где весь материал размещается с множеством иллюстраций, таблиц и схем. Особое место в издании занимает раздел неотложной помощи, где акцентируется внимание на самых необходимых знаниях. При всей сложности современной науки Фармакологии, создатели учебника нашли удачный и правильный алгоритм для сочетания классических основ с последними новациями.

Каріна Афанасьєва студентка ОНМедУ

Фармакология является одной из самых сложных клинических дисциплин в процессе подготовки врача и потому создание фундаментального учебника, в котором бы классические положения были дополнены достижениями современной науки, крайне необходимо. Именно таким требованиям и отвечает учебно-методическое пособие "Фармакология" (авторов Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М) . Учебник написан в соответствии с действующей программой, в доступной для студентов форме, большое внимание уделено современным представлениям о диагностике и лечении наиболее часто встречающихся неотложных состояний в практике врача-стоматолога. Несомненно ценным дополнением является раздел посвященный противоопухолевым препаратам в стоматологии. Положительной оценки заслуживают схемы, без которых разобраться было бы гораздо сложнее. Учебник является существенным вкладом в оптимизацию подготовки специалистов и безусловно заслуживает получения Государственной премии Украины.

Авакимов Артём, студент ОНМедУ

В настоящий момент, в связи с стремительным развитием фармацевтической промышленности, освещение в литературе актуальных вопросов фармакокинетики и фармакотерапии необходимо как никогда. Из этого вытекает задача более основательного подхода к подготовке будущих врачей и фармацевтов. Одним из таких требований является наличие современной литературы от ведущих специалистов, чему в значительной мере способствует данное руководство по фармакологии. Накопленный опыт и знания нашли свое отображение в главах вышедшего издания. Отличительной особенностью книги является то, что оно, хотя и предназначается для обучения студентов-стоматологов, может оправданно применяться и другими врачами и более широким кругом читателей, интересующихся наукой. Есть все основания для того, чтобы рекомендовать данный учебник на получение Государственной премии и поблагодарить авторский коллектив за удачное учебное пособие.

Пономарева Любовь, студентка ОНМедУ

Данное пособие по фармакологии - удачный пример соответствия количества информации и объема книги, которые создают системный эффект, необходимый для изучения дисциплины. Достаточный для изложения, но не чрезмерный объем позволяет осмыслить прочитанное и максимально запомнить полученные знания. Невозможно не подчеркнуть стиль написания учебника, а именно таблицы и схемы, многочисленные иллюстрации, - все это способствует тому, что чтение не остаётся механическим и материал заинтересовывает студентов. Информация в руководстве расширена и углублена. Приведенные в книге методики способствуют выполнению главной — учебной задачи и также могут быть использованы не только в научной деятельности студентов, но и в практике врачей различных специальностей. Значение такого издания по фармакологии выходит далеко за пределы "просто учебника" , что на наш взгляд, заслуживает высокой награды.

Студентка ОНМедУ

Анализ содержания учебника показывает, что информация, содержащаяся в нем, соответствует последним достижениям науки и клинической практики. Издание отличается точностью, достоверностью, обоснованностью всех приведенных сведений. При описании отдельных механизмов действия лекарств и особенностей применения, используются новейшие классификации, рекомендуемые отечественными и зарубежными стандартами. Материал изложен на высоком научно-теоретическом уровне и отражает современные представления о клинической фармакологии. Простота и четкость материала, его емкость, системность и глубина - полностью способствуют организации учебного процесса на кафедрах и лучшему запоминанию студентами. В работе с учебником также помогают выделенные ключевые понятия, схемы и иллюстрации. Книга является образцовой среди другой специальной медицинской литературы. Все это позволяет рекомендовать данный учебник на получение Государственной премии Украины.

Каримова Тетяна студентка МИСумДУ

Представленный на получение Государственной премии Украины учебник "Фармакология" (авторов авторов Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М) — одно из немногих учебных пособий в своем роде, включившее в себя самую современную и новейшую информацию во многих аспектах клинической фармакологии. Преимуществом данного издания является наличие разделов, посвященных фармакотерапии заболеваний и первой помощи при неотложных состояниях. Это тот багаж информации, которым должен владеть каждый уважающий себя специалист. Фармакокинетика усваивается очень быстро и просто за счет большого количества иллюстраций. Знания, полученные из книги можно применять не только в Украине, но и за рубежом. Высокий профессионализм авторов,поделившихся своим опытом, навсегда запечатлился в этом издании, которое будет помогать еще не одному юному поколению в изучении предмета. Книга заслуживает высокой оценки и награды.

Гість

Представленная книга "Фармакология" - ценный вклад в научную библиотеку, где на страницах, собранных в 18 разделов, как по полочкам разложен самый нужный и интересный материал для обучения. Книга привлечет даже самых инертных студентов, так как издание посвящено самым актуальным, самым острым проблемам современной фармакологии и будет крайне необходимым не только врачам-стоматологам, но и докторам общего профиля. К достоинству издания следует отнести то, что в нем подробно описаны механизмы действия лекарственных средств, а также всесторонне раскрыты вопросы фармакотоксикодинамики в практике врача-стоматолога. Нельзя не подчеркнуть отличное оформление учебника, доходчиво представленные схемы, таблицы и рисунки, что значимо повышает эффективность представленных материалов. В заключение хочется поблагодарить авторов от имени всех, кто будет познавать науку «Фармакология».

Кора Микола, студент МІ СумДУ

Новий підручник «Фармакологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів є прикладом сучасної медичної літератури, що сприяє підвищенню рівня освіти та якості вивчення такого складного предмету як Фармакологія. Зміст підручника має доцільну структуру, вдало підібрану інформацію до засвоєння та характерне схематизоване донесення матеріалу. Підручник сформований на високому методичному рівні, відповідно до вимог державних стандартів і є основою для підготовки кваліфікованих спеціалістів. За допомогою цієї книги викладачі мають можливість перейти на сучасні методики викладання дисципліни, що підносить освіченність студентів на вищий рівень.
Підсумовуючи вищенаведене, вважаю, що зазначений підручник заслуговує на високу оцінку та може бути висунутим на здобуття Державної премії України.

Драган Надежда, студентка ОНМедУ

Учебник очень понравился. По моему мнению, он будет очень полезен как студентам, так и уже сложившимся врачам-стоматологам,так как книга имеет профессиональную направленность. Особенно понравился подраздел, посвященный вопросам современной фармакотерапии самых распространенных стоматологических заболеваний, таких как болезни слизистой оболочки ротовой полости, болезни эмали и другие. Так же невозможно не подчеркнуть важность такого раздела как "Неотложная помощь в стоматологической практике", которая помогает каждому студенту понять как именно следует оказывать первую медицинскую помощь пациенту. Хочется только поблагодарить авторов и пожелать получения всех самых высоких наград за столь грамотно сложенный учебник!

Гирс Алексей,студент ОНМедУ

Я с большим интересом ознакомился с этим новым учебником. У меня иногда были трудности с грамотным написанием рецепта, а в третьей части книги, где как раз и описывается врачебная рецептура, освещаются все правила правильного написания рецепта для разных лекарственных форм. Так же хочу отметить, что в книге выделяются основные термины, понятия и названия лекарств, что делает книгу рационально структурированной и систематизированной. Большое количество схематизированной информации и качественные иллюстрации показывают, что учебник написан на высокопрофессиональном уровне! Большое спасибо авторам!

Ольга, практикующий стоматолог

Представленный на получение Государственной премии Украины учебник "Фармакология" авторов Чекман И.С., Бобырев В.М., Кресюн В.И., Годован В.В., Козак Л.И. и др. - Винница: Новая Книга, 2011 - 432 с.: Ил.) - результат долгого и безустанного труда. Книга является современной, систематизированной, профессионально направленной, и, самое главное, интересной для прочтения. Учебник охватывает все актуальные вопросы фармакологии, а большой объем информации усваивается быстро за счет широкого применения иллюстрированного материала (таблиц, схем, выделения ключевых терминов). Данная работа заслуживает награды на государственном уровне.

Гість

Книга "Фармакология" содержит многочисленные глубокие сведения о медикаментах, составляющих основной арсенал средств в стоматологической практике. Разработанная авторами схема изложения материала отличает этот учебник от других подобных изданий. В формат описания лекарственного средства наряду с классификацией, показанием к применению и фармакологическими дозами, включены такие важные сведения как передозировка, побочные эффекты и противопоказания. Грамотность, логичность, полнота изложения - превращают этот учебник в настольную книгу не только студента, но и практикующего врача-стоматолога.

Гість

Навчальний посібник може служити основою для отримання знань, а може бути платформою для розширення, самовдосконалення, зміцнення і контролю якості вже отриманих знань з предмету. Книга містить чітко структурований матеріал, поданий у вигляді таблиць і іллюстрацій. Це допомагає студенту знайти опору на раніше засвоєні теми і пов'язати свої знання з предметами, вивченими раніше.

Саша Ведула

Книга состоит из трех классических частей: общей фармакологии, специальной фармакологии и врачебной рецептуры. Мне особенно понравилось изложение во второй части, где освещаются особенности выбора и применения лекарственных средств в стоматологической практике, приведена современная классификация препаратов. Материал,изложенный в книге, опирается на знание других медико-биологических и клинических дисциплин, подается максимально понятно и доступно. Наличие иллюстраций и схем способствует усвоению большого количества информации, формированию исходных знаний у студентов

Михайлова Ольга, студентка 3 курса ОНМедУ

Этот учебник является фундаментальным и суммирует современные данные по фармакологии лекарственных средств с учетом специфики стоматологической специальности. Книга помогает как во время практических занятий, так и при самостоятельной подготовке к ним. Знания, которые обретаются после прочтения, помогают будущему врачу определить рациональное и эффективное лечение больного. Особенно детально рассмотрены вопросы фармакотоксикодинамики медикаментов, что увеличивает безопасность фармакотерапии и снижает риск развития побочных эффектов. Благодаря схематическому описанию материал легко и быстро поддается изучению. Благодарность авторам.

Зотов Данил, студент ОНМедУ

В связи с активным развитием фармацевтической промышленности перед высшим учебным заведением стоит непростая задача подготовить высококвалифицированных, компетентных специалистов. Учебные пособия должны быть не просто составлены в соответствии с программой обучения, но и быть на высоком методическом и научном уровне. Я считаю, что учебник "Фармакология" авторов Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М в полном объёме даёт основы современной фармакологии. Особенно интересен раздел общей фармакологии, который является той необходимой базой для изучения частной. В книге описано взаимодействие лекарственного средства с организмом человека, делая изложение материала углубленным и интересным.

Бащук М.П.

Учебник предназначен для будущих стоматологов, но данное издание совершенно универсально и будет интересно всем работникам медицинских специальностей, заинтересованным в развитии и углублении своих знаний. Фармакология - прогрессирующая наука, весьма усложнившаяся за последние десятилетия, и как никогда необходим такой труд, где воедино собраны все самые современные сведения.

Лікар-стоматолог

Підручник знадобиться в нагоді не тільки студентам медичного та стоматологічного факультетів,а й лікарям-інтернам вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної медичної освіти. Викладена фармакологія засобів, що впливають на серцево-судинну систему,травну систему та метаболізм, респіраторну та іммунну системи. У розділі загальної фармакології багато уваги приділяється номенклатурі та класифікації, розглядається фармакокінетика (основні шляхи всмоктування лікарських препаратів,їх метаболізм та виведення з організму). Вважаю, що автори зробили велику працю і заслуговують найвищої оцінки.

Бунёв Александр Александрович, ОНМедУ

Учебник очень помог в изучении. Книга написана с использованием нового подхода, куда включены самые современные данные о механизмах действия лекарств на молекулярном и других уровнях. Таблицы и схемы помогают читателю в комплексе освоить ключевую информацию, не пропустив ничего из темы.

Ольга Павловська

В учебнике "Фармакология", написанном, как уже не раз подчеркивалось, высококвалифицированными специалистами, большое внимание уделяется описанию лекарственных средств, их терапевтическому аспекту. Книга подготовлена для изучения основного курса фармакологии, но вместе с тем из книги можно почерпнуть множество дополнительных знаний.

Гість

Підручнику «Фармакологія» авторів Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М використовується для навчання студентів медичних закладів. Перевагою даного підручника є наукове та разом з тим зрозуміле для студентів молодших курсів подання матеріалу. Велике значення в навчанні є наявність малюнків та схем, що допомагає засвоїти більше матеріалу більш продуктивно. Вважаю, що даний підручник заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2016р.

Рябоконь О.студент СумДУ

Актуальність підручника визначаються повнотою, в той же час і доступністю для сприйняття, навчальної інформації, яка є результатом плідної діяльності його авторів - науковців, відомих далеко за межами України. Підручник «Фармакологія» формує практичний та науковий світогляд майбутнього лікаря-фахівця, сприяють його високої професійної майстерності та досконалому володінню навчальним матеріалом.Повністю підтримую висунення підручників на одержання Державної премії України, яку вони справедливо заслуговують.

Юлія Ваглай, студентка СумДУ

Надзвичайно актуальна та потрібна робота. Студенти отримують практичні навички роботи з реальними та прикладними задачами, тим самим вони здобувають досвід практичної роботи, який знадобиться їм у майбутньому. Підручник є структурованим та досить доступним для вивчення основ фармакології. Вважаю, що автори Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М.Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л. І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М. заслуговують на присудження Державноі преміі в галузі науки та техніки, оскільки провели таку важливу роботу для студентів.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.