Офіційний веб сайт

Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи

р23

Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

Автори: Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Корнага В.І., Готра З.Ю., Мартіросова В.Г., Пастух І.І., Щиренко В.В., Нікітський Г.І.

      Метою роботи є вирішення важливої науково-технічної проблеми створення і організації виробництва енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем широкої номенклатури, впровадження їх у різні галузі народного господарства України для суттєвого зменшення витрат електроенергії на освітлення, підвищення його якості, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища.

Створено фізико-технологічні основи побудови нових мікро- та нано- світловипромінювальних структур, сучасних матеріалів, електронних систем керування оптичними параметрами світлового потоку та методи діагностики освітлювальних приладів для промислового виробництва енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем. 

    Організовано виробництво української високоефективної світлотехнічної продукції для потреб промислової і бюджетної сфер, транспорту, житлово-комунального господарства,  що дозволило впровадити освітлювальні системи на 85 соціально значущих об’єктах України та отримати економію електроенергії від впровадження близько 42 млн. кВт∙год.

Кількість публікацій: 9 монографій, 76 статей (12 - у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 161 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 8. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 17 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські та 2 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося 28 листопада 2016 року о 14:30 на засіданні Вченої ради факультету електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за адресою: м. Київ, вул. Політехнічна, 16, корпус 12, к.412.

Матеріали обговорення знаходяться в Секратеріаті Комітету.

Надіслати коментар

Коментарі

Інститут технічної теплофізики НАН України

Значний прогрес у підвищенні ефективності світлодіодів (їх світловіддачі) вже сьогодні дає поштовх до впровадження даних енергоефективних технологій у повсякденному житті. Відомо, що лише до 10 % електроенергії, яка споживається лампою розжарювання, перетворюється на світло, а у газорозрядних люмінесцентних лампах, які прийшли на зміну лампам розжарювання, на світло перетворюється до 25 % спожитої електроенергії. Тому світлодіодні освітлювальні системи з світловіддачею до 200 лм/Вт сміливо можна назвати наступним щаблем у еволюції освітлення, особливо вуличного.
Розроблені авторами методи і засоби побудови інтелектуальних світлодіодних освітлювальних систем та впровадження технологій їх електронного забезпечення дозволять зменшити витрати електроенергії на освітлення, підвищити його якість, знизити рівень забруднення навколишнього середовища. Науково-прикладне значення роботи підтверджується тим, що на основі проведених досліджень та розроблених технологій організовано виробництво систем освітлення для автомобільних доріг, світлодіодних ламп, освітлювальних та ілюмінаційних адаптивних багатокольорових блочно-модульних систем, автономних систем освітлення і вибухобезпечних світлотехнічних виробів для шахт і рудників. Крім того зменшення енергоспоживання, яке досягається в тому числі впровадженням світлодіодних систем, значною мірою впливає на імпорт паливних ресурсів. Глибина та повнота проведених досліджень підтверджується і тим, що в роботі досліджено вплив світлодіодних освітлювальних систем на фізіологічні функції людського організму.
Реалізація пілотних проектів, зокрема численні інфраструктурні об’єкти, де використано запропоновані авторами технології, підтверджують необхідність їх розширення на всі галузі народного господарства (освітлення об’єктів ЖКГ, сільського господарства, бюджетних установ та промислових будівель), адже строк служби таких світильників становить до 10 років при терміні окупності вкладених інвестицій від 1 до 1,5 року. Підрахований екологічний ефект від впровадження світлодіодних ламп і світильників, а також соціальна ефективність результатів роботи та її інноваційність дозволяють зробити висновок, що робота "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" та її авторський колектив заслуговують на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року.

д-р техн.наук Грищенко Т.Г., д-р техн.наук Декуша Л.В., к.т.н. Сергієнко Р.В.
Інститут технічної теплофізики НАН України
e-mail: teplomer@ukr.net, тел. (044)453-28-42

Jan Sikora

Przedstawiona do nagrody praca, bardzo dobrze wpisuje się w nowoczesne trendy rozwojowe elektroniki. Dotyczy najnowszych zdobyczy myśli naukowej i inżynierskiej o ogromnym znaczeniu społecznym. Powszechnie wiadomo, ze oświetlenie o radykalnie niższym zapotrzebowaniu na energie elektryczną ma zasadnicze znaczenie między innymi dla ochrony środowiska naturalnego człowieka, tak szybko podlegające degradacji w ostatnich dziesięcioleciach.

I dlatego uważam, że praca zespołu zasługuje w pełni na nagrodę, nie tylko ze względu na światowy poziom osiągnięć, ale właśnie z powodu, że wdrożenie do praktyki uzyskanych osiągnięć pozwoli na podniesienie komfortu życiowego społeczeństwa nie tylko Ukrainy ale i jej sąsiadów także.

Prof. dr hab. inż. Jan Sikora
Instytut Elektrotechniki w Warszawie

prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik

Współcześnie istotna część zużywanej energii przypada na cele oświetleniowe. Poszukiwanie nowych, wysokowydajnych czy energooszczędnych źródeł oświetlenia stanowi ważne zagadnienie nie tyko badawcze, ale i użytkowe. Prezentowany przez Autorów kierunek prac, w których do budowy struktur emitujących światło wykorzystuje się materiały organiczne, jest bardzo ciekawy i mający szanse na ich upowszechnienie. Prowadzone badania są niewątpliwie innowacyjne nie tylko na skalę Ukrainy, ale i światową.
Uważam, że praca zasługuje na uhonorowanie jej Państwową Nagrodą Ukrainy.

prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik
Dyrektor Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Lubelska
Polska

Шлюсар А.Р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мастер МЕМ"(м.Львів) здійснює комплексні електромонтажні роботи в житлових та виробничих приміщеннях, в тому числі систем освітлення. Використання запропонованих джерел дасть змогу суттєво зменшити навантаження на електричні мережі та забезпечить значну економію кабельних матеріалів.
Автори створили та впровадили нові ефективні джерела світла, які мають великий попит на ринку.
Роботу підтримую і пропоную розширювати виробництво такої продукції.

Директор ТзОВ "Мастер МЕМ" А.Шлюсар

Сергієнко М.М.

Технологія створення фізіологічно обгрунтованого освітлення - це надзвичайно затребуваний науково-технічний напрямок у сучасному суспільстві.
Робота «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» заслуговує на підтримку з низки міркувань:
По-перше, продукція ефективної світлогенеруючої продукції створить в країні більш сприятливі умови на підприємствах і в побуті.
По-друге, нова технологія може викликати зацікавленність за кордоном і стати базою для науково-технологічного та комерційного співробітництва.
По-третє, розвиток вітчизняного виробництва створить товар, прийнятний в ціновому відношенні для споживачів в Україні. Небажана затримка у впровадженні представленої нової технології дозволить розвинути подібну технологію за кордоном, а ми будемо змушені купувати продукцію за захмарними цінами.
Висловлюю своє переконання, що представлена ​​робота «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки 2016 року.

Професор кафедри офтальмології НМАПО ім. П.Л.Шупика,
член-кореспондент НАН України, професор М.М.Сергіенко.

Чурюмов Геннадій Іванович

Останнім часом проблема економії електричної енергії набуває особливої ​​актуальності і значення з урахуванням постійно зростаючого її споживання в усьому світі в різних галузях промисловості, транспорту і т.п., а також розширенні її застосування в побуті і різних соціальних проектах. Основна ідея вирішення завдання підвищення енергоефективності при реалізації такого підходу грунтується не на збільшенні обсягів генерації електричної енергії, а на її економному витрачанні. У цьому плані пропонована робота "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи", представлена ​​на Державну премію України в галузі науки і техніки 2016 року, дозволяє в державному масштабі реалізувати впровадження світлодіодних технологій в різні сфери життя нашого суспільства. Тому не може бути сумнівів у її актуальності і життєвої необхідності для України впроваджувати нові енергозберігаючі технології на ринку споживання електричної енергії.
Упевнений, що такий підхід дозволить в рамках держави щорічно економити значні матеріальні ресурси, а з іншого боку, дасть можливість розширити і спростити процеси автоматизованого управління розподілом і споживанням електричної енергії з метою її економії.
Велика робота, яку провели автори заслуговує на присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі "Фізико-технічні і математичні науки".

Доктор фізико-математичних наук, професор, Senior Member of IEEE, професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Г.І. Чурюмов

Кучак Є.В.

Робота Р-23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» представлена на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016р.на даний час є дуже актуальною й необхідною,навіть якщо відкинути високі ціни на електроенергію, енергоефективні світлові системи можуть позитивно вплинути на те, щоб не перенавантажувати електромагістралі, що в свою чергу приводить до не бажаного відключення електроенергії.А також нижче використання енергоресурсів позитивно впливає на навколишнє середовище. Тим більше великий строк служби !!!
Робот а є корисною і заслуговує відповідної уваги!
Заступник начальника служби диспетчерсько-технологічного управління ПАТ"Закарпаттяобленерго" Кучак Є.В.

Кожушко Григорій Мефодійович

Робота авторського колективу Сорокіна В.М., Рибалочки А.В., Корнаги В.І,, Готри З.Ю., Мартировосої В.Г., Пастуха І.І. Щиренка В.В, Нікітської Г.І. «Енергоефективні світлодіодні оствілювальні системи», яка представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАНУ на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 р. в розділі «Фізико-технічні і математичні науки» є надзвичайно актуальною.
Освітлення – це велике і швидкозростаюче джерело споживання електроенергії. В глобальному енергоспоживанні на штучне освітлення витрачається близько 20 % усієї виробленої електроенергії, тому у програмі ЄС проти зміни клімату підкреслена важливість економії електроенергії на освітлення. Одним із основних шляхів зниження споживання електроенергії на освітлення є використання світлодіодних ламп та світильників. Головний аргумент на користь освітлювальної техніки на основі світловипромінювальних діодів – високі світлова віддача, строк служби, надійність, більш висока в порівнянні з розрядними лампами якість світла, значно вищі, ніж у інших засобів освітлення функціональні можливості.
Використання світлодіодних ламп і світильників замість світильників з розрядними лампами вирішує і таку важливу проблему як утворення і накопичення відходів розрядних ламп, що вміщують ртуть.
У представлені роботі на основі проведених фундаментальних і прикладних досліджень отримані нові наукові результати і створено цілий ряд нових технологій та виробів, які дозволили організувати промислове виробництво освітлювальної техніки з використанням сучасних світловипромінювальних діодів в Україні. В результаті виконання державної цільової науково-технічної програми «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі» було також розроблено та впроваджено в економіку країни 15 національних стандартів на світлодіодні лампи, світильники, пристрої живлення та методи вимірювання їх параметрів, впроваджено цілий ряд пілотних проектів, які підтвердили ефективність виконаної роботи та переглянута стратегія розвитку енергоекономічної світлотехніки в Україні.
Робота «Енергоефективні світлодіодні оствілювальні системи» заслуговує присудження державної премії в галузі науки і техніки 2016 р в розділі «Фізико-технічні і математичні науки»

Голова Технічного комітету зі стандартизації ТК 137 «Лампи та відповідне обладнання», д.т.н., професор Кожушко Г.М., м. Полтава

Паракуда Василь Васильович

Робота «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» є актуальною, комплексною, перспективною в галузі нових енергоощадних освітлювальних технологій. Це особливо важливо сьогодні, коли витрати електричної енергії на освітлення в Україні в 1,7 разів більші від середньоєвропейських. Підтримую роботу в присуджені Державної премії в галузі науки і техніки.
Директор Державного підприємства "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем", к.т.н., доцент Паракуда В.В., м.Львів.

Гриценко М.І.

Робота Р-23 "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки є надзвичайно актуальною.
Розробка, виробництво та застосування світлодіодних систем освітлення має значний економічний та соціальний ефект. Слід налагодити ще більше тиражування для забезпечення освітлювальними системами промислових, соціальних, медичних та інших закладів.
В роботі представлено також новітні розробки органічних світловипромінювальних структур. Це дозволить ще більш ефективне використання електроенергії. За ним велика перспектива.
Робота заслуговує на Державну премію України.

Завідувач кафкдри фізики та астрономії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор Гриценко М.І.

Когут І.Т.

Представлена авторським колективом робота р23 "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" була, є і буде надзвичайно актуальною для України, оскільки спрямована на суттєве зменшення енерговитрат повязаних з освітленням та вирішення багатьох інших соціальних проблем. Заощаджені енергоресурси можуть бути використані для інших галузей, напр., розвиток електротранспорту, теплоенергетики та ін.
Робота є компдексною і має системний підхід.Окрім економії енергоресурсів, її широке впровадження дало б змогу відновлювати і розвивати в Україні високотехнологічні, в першу чергу, мікроелектронні виробництва.

Вважаю, що дана робота заслуговує присудження Державної премії України в галузі науки і техніки у 2016 році. Проте, за суттю роботи, її доцільніше представляти у розділі "Енергетика та екологія".

Д.т.н., проф., зав. кафедри
компютерної інженерії та електроніки
ДВНЗ "Прикарпатський НУ ім.В.Стефаника", Когут І.Т.
reCAPTCHA

Тернопільська міська лікарня №2,головний лікар В.Кміта

Колектив лікарні визнає актуальність проблеми і висловлює свою вдячність вченим, які розробили світлодіодні освітлювальні системи та виробнику корпорації Ватра, м.Тернопіль. Лікарня має досвід користування світлодіодними світильниками 1,5 року.За цей час встановлені світильники в одному з корпусів лікарні, що дало значну економію електроенергії до 25%. Пропонуємо забезпечити бюджетні організації світлодіодними світильниками, що відповідно зменшить видатки бюджету.

Падун В.В.

Приватне підприємство „ЕКО-М”(м.Київ) здійснює комплекс робіт щодо утилізації комп’ютерної техніки, електронного обладнання та приладів. На даний час в експлуатації знаходиться велика кількість світлотехнічних елементів на основі економічних ртутних джерел денного світла, переробка яких вимагає вирішення ряду екологічних проблем. Тому заміна таких джерел на сучасні світловипромінюючі структури на основі напівпровідників є актуальною задачею.

Автори розробили та впровадили в серійне виробництво нові високоефективні джерела світла та пристрої на їх основі, а це суттєво зменшить забруднення навколишнього середовища.

Роботу підтримую.

Директор ПП «ЕКО-М» В.Падун

Оксанич Анатолій Петрович

Питання підвищення енергоефективності джерел освітлення е дуже актуальною. Особливо це стосується джерел освітлення великої потужності які використовуються для освітлення доріг та великих будівель. Вирішенню цієї задачі присвячена робота р23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи». Безумовно тема актуальна і важлива для України, і це підтверджено низкою об'єктів на яких вже впроваджено результати роботи.
Вважаю що колектив авторів заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі «ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ»
Д.т.н. проф. завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградсько
Оксанич А.П.

Павлов Сергій Володимирович

Робота за темою "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" (автори: Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Корнага В.І., Готра З.Ю., Мартиросова В.Г., Пастух І.І., Щиренко В.В., Нікітський Г.І.), яка представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України є актуальною, оскільки створення енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем дозволяє зменшити витрати електроенергії в різних галузях промислового виробництва і житлово-комунального господарства «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи»
В Україні для освітлення витрачається близько 30 відсотків загального обсягу електроенергії, що споживається. Постійно зростаючі потреби в освітленні вимагають збільшення обсягів виробництва електроенергії, що в свою чергу потребує додаткових капіталовкладень для створення нових потужностей з виробництва електроенергії, добування паливних копалин та утилізації відходів. Розвиток нових технологій освітлення визнаний урядом пріоритетним напрямком не тільки науково-технічної, але й економічної діяльності.. До 2020 року 80% освітлювальних приладів в Україні базуватимуться на світлодіодах. Протягом останнього десятиріччя в розвинутих країнах на основі світлодіодів зроблено прорив в створенні нових високоефективних енергозберігаючих джерел світла. В США, Японії, Кореї, країнах Європейського Союзу прийняті державні програми заміни малоефективних та ресурсозатратних лампових джерел світла (з ККД 5–15 %) на світлодіоди, які мають ККД 60–80 % та заощаджують третину енергоресурсів. Суперлюмінесцентні світлодіоди і лазери базуються на багатокомпонентних твердих розчинах арсенідів-фосфідів-нітридів галію, індію та алюмінію, на яких нами вперше було виявлено високоефективне випромінювання завдяки вирощуванню нанокластерних гетероструктур квантових ям, квантових точок та оптичних мікрорезонаторів.
У роботі на основі проведених фундаментальних і прикладних досліджень розроблені: нові методи та засобів побудови інтелектуальних систем освітлення з керованим спектральним складом; методи керування просторовим розподілом випромінювання та створення оптичних систем на їх основі; нові способи створення органо-неорганічних люмінофорів для білих джерел світла з високим індексом кольоропередачі; нові органічні світловипромінюючі структури як перспективні елементи пласких освітлювальних систем майбутнього десятиліття; нові підходи до дослідження впливу оптичного випромінювання на здоров’я людини; нові методи діагностики світловипромінюючих структур та освітлювальних приладів на їх основі;
Розроблені технології: поверхневого монтажу багатоелементних світловипромінюючих модулів різної потужності з наступним нанесенням шарів люмінофорів; теплових труб для охолодження потужних світлодіодних кластерів; теплопровідних керамік та пластмас як альтернативи алюмінієвим системам охолодження світлодіодів; оптичних систем для широкої гами світлодіодних освітлювальних приладів; електронного забезпечення світлодіодних освітлювальних систем.
Організовано виробництво: систем освітлення для автомобільних доріг категорій А, Б, В; світлодіодних ламп на заміну ламп розжарювання та компактних люмінесцентних ламп; освітлювальних систем для бюджетної і промислової сфер; енергоощадних систем освітлення для об’єктів житлово-комунального господарства; ілюмінаційних адаптивних багатокольорових блочно-модульних систем; автономних систем освітлення на основі сонячних батарей, світлодіодних світильників та накопичувачів енергії; вибухобезпечних світлотехнічних виробів для шахт і рудників, вибухонебезпечних об’єктів нафтогазової та хімічної промисловості.
Вважаю, що робота «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року, але рекомендую її представляти в розділі «ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ».
Проректор з наукової роботи Вінницького національного технічного університету, професор, д.т.н., академік Міжнародної Академії прикладної радіоелектроніки Павлов С.В.

прес-служба Львівської політехніки

Національний університет “Львівська політехніка”
контактний телефон — (032) 258 27 28 прес-служба
керівник — Ярослав Мельник e-mail:presslp@ukr.net

Професор Львівської політехніки Зенон Готра увійшов до авторського колективу на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2016 року

В Національному університеті “Львівська політехніка” проходить обговорення комплексна робота “Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи”, яку висунуто на здобуття Державної премії України у галузі науки і техніки 2016року. Її висунула вчена рада Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.
Про актуальність і значимість цієї праці може засвідчити той факт, що ще 2008 року розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено концепцію державної цільової науково-технічної програми “Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальх систем на їх основі”.
До сьогодні широко розповсюджено освітлення, що базується на використанні ламп розжарювання. При цьому лише 5-7% електроенергії, яка споживається такою лампою, перетворюється на світло, решта трансформується у тепло та інші види випромінювання. Альтернативою лампам розжарювання за останні 10 років стали компактні люмінісцентні лампи, енергетична ефективність яких у 2,5-3 рази вища. Але такі лампи, не зважаючи на значну енергоекономічність, є вакуумними і містять ртуть. Це має негативні екологічні наслідки. Застосування твердотільних світлодіодів дає змогу значно зменшити витрати електроенергії для освітлення, підвищити екологічну безпеку, спростити створення автоматизованих систем керування мережами освітлення та світлосигнальною апаратурою.
За розрахунками фахівців, заміна в Україні 30% ламп розжарювання на світлодіодні джерела світла дозволяють заощадити майже 13,8 мільярда кіловат-годин електроенергії на рік та зменшити викиди в атмосферу 7,8 млн. тонн вуглецю.
У роботу, висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, включено результати фундаментальних та прикладних досліджень. Нині реалізується низка пілотних проектів, зокрема, з освітлення автомобільних доріг, вулиць парків, об'єктів житлово-комунального господарства, станцій метрополітенів, художньої-декоративного освітлення та підсвічування будинків, пам'ятників та архітектурних споруд.
Ми поспілкувалися із номінантом на премію завідувачем кафедри електронних приладів, доктором технічних наук, почесним професором Львівської політехніки Зеноном Готрою і попросили розповісти про його внесок у колективну працю.
За його словами, він займається розробкою новітніх світлодіодних приладів на основі органічних з'єднань, так званих оледів. Якщо світлодіодні освітлювальні прилади на основі неорганіки, які нині широко застосовуються, випромінюють світло точково, то органічні дають світло з поверхні цілої площі.
З цієї тематики під керівництвом професора Готри троє науковців захистили кандидатські дисертації і троє — докторські. А на загал він виплекав 55 кандидатів і докторів наук.
Зенон Готра та його колеги працюють над створенням мікроелементів та світловипромінювальних нанорозмірних структур. Це — надзвичайно перспективний напрям світової науки. Скажімо, у Німеччині за останні 10 років на дослідження оледів витрачено майже 100 мільйонів євро. Значні кошти на цю мету виділяють уряди США, Китаю, Південної Кореї та інших країн. Справжнім проривом в електроніці і електротехніці стане отримання органічних світлодіодних приладів, які випромінюють біле світло.
Тому дана робота, висунута на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, є актуальна та підтримується науковою спільнотою.

Прес-служба Національного університету “Львівська політехніка”

Круковський С.І.

Робота «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» є актуальною для України, оскільки спрямована на розвиток та вровадження в народне господарство нових енергоощадних освітлювальних систем.Робота є комплексною, бо її основні результати включають технології поверхневого монтажу світлодіодних модулів, їх метрологічне забезпечення, дослідження фізіологічного впливу світлодіодних джерел на людину. Слід зазначити практичну реалізацію результатів роботи до якої залучена низка вітчизняних підприємств.
Робота заслуговує присудження Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі «Фізико-технічні і математичні науки».

Нач. відділу НВП "Карат" ДП ПАТ "Концерн-Електрон", д.т.н., с.н.с., Круковський С.І.

Крилошанський Є.І.

Робота на тему "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є Лашкарьова НАН України є актуальною, оскільки створення енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем дозволяє зменшити витрати електроенергії в різних галузях промислового виробництва і житлово-комунального господарства. ПрАТ "СКБ мікроелектроніки в приладобудувнні" розглядає питання використання результатів даної роботи в дослідно-конструкторських проектах. Роботу повністю підтримую і вважаю, що вона заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки. Авторам бажаю успіхів у продовженні досліджень і впровадженні результатів в серійне виробництво.
Заступник директора з наукової роботи ПрАТ "СКБ мікроелектроніки в приладобудувнні",
к.т.н. Крилошанський Є.І.

Новіков О.О.

Тема актуальна і важлива. Підтримую авторів теми і рекомендую на присудження премії.
Д.х.н. проф. завідувач кафедри Інформаційно-вимірювальних технологій електроніки та інженерії ХНТУ, Академік академії прикладної радіоелектроніки, член європейської академії Natural History

Лисецький Лонгін Миколайович, д.ф.-м.н., проф.

Ця робота, без перебільшення, є видатним явищем на нинішньому складному етапі розвитку української науки. Створення світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі дуже важливо як з точки зору енергозбереження, так і для розвитку в Україні наукомістких високотехнологічних виробництв. Треба особливо відзначити, що в роботі пройдено повний шлях - від суто наукових результатів з нових органо-неорганічних люмінофорів та досліджень просторового розподілу освітлення до організації виробництва низки видів комерційно привабливих продуктів на українських підприємствах. І науково-технічне, і економічне, і соціальне значення роботи не викликають сумнівів. Автори - широко відомі вчені світового рівня. Робота заслуговує найвищих оцінок та всебічного заохочення для її успішного продовження.

Доктор фіз.-мат.наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Лисецький Лонгін Миколайович

Махній В.П.

Робота р23 "Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи" є своєчасною та актуальною для України у зв’язку з тим, що вирішує низку важливих питань пов’язаних з енергозабезпеченням, екологією та виробництвом дешевих джерел освітлення. Враховуючи практичне впровадження результатів роботи та їх інтелектуальний захист, вважаю, що вона безперечно заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі «Фізико-технічні і математичні науки».

Професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор ф.-м.н.
В.П.Махній

А.В. Яцишин

Робота р23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» дуже потрібна і актуальна для нашої країни. Всі, хто використовує світлодіодні джерела світла бачить реальну економію в грошовому еквіваленті. Хочу зазначити, що використання таких джерел світла веде до зменшення викидів в атмосферу вуглецю, а це - покращення екологічного стану навколишнього середовища.
Приємно вражає значна кількість провадження комплексних систем освітлення на значущих соціальних об’єктах.
Вважаю, що робота р23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» заслуговує на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі «ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ».

Провідний науковий співробітник відділу проблем екологічної безпеки ДУ «ІГНС НАН України», доктор технічних наук
А.В. Яцишин

Горбунова Н.О.

Останнім часом поширеною практикою в багатьох населенних пунктах України стало відключення світла на вулицях, на сходах багатоквартирних будинків. Це призводить не тільки до виникнення певних незручностей, а й зростання ризиків для здоров'я і життя. Чудовою альтернативою відключенням є заміна ламп розжарювання на енергоефективні. Тому вважаю, що представлена робота є надзвичайно актуальною.
К.х.н., ст. викл. кафедри хімії ЖНАЕУ, Горбунова Н.О.

Ткачук Р.А.

Робота Р-23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» представлена на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016р. є надзвичайно своєчасною і потрібною для застосування новітніх технологій в енергетиці та створення перспективних діагностичних технічних систем медичного призначення. На мою думку, представлена робота має перспективу і заслужену високу оцінку фахівців. Отримані результати є вагомі і заслуговують на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі "Фізико-технічні і математичні науки".
Завідувач відділу медичного приладобудування ТНТУ імені Івана Пулюя, д.т.н.,проф. Ткачук Р.А.

Ткачук Р.А.

Ткачук Р.А.

Робота Р-23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» представлена на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016р. є надзвичайно своєчасною і потрібною для застосування новітніх технологій в енергетиці та створення перспективних діагностичних технічних систем медичного призначення. На мою думку, представлена робота має перспективу і заслужену високу оцінку фахівців. Отримані результати є вагомі і заслуговують на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі "Фізико-технічні і математичні науки".
Завідувач відділу медичного приладобудування ТНТУ імені Івана Пулюя, д.т.н.,проф. Ткачук Р.А.

Ткачук Роман Андрійович

Робота Р-23 «Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи» представлена на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016р. є надзвичайно своєчасною і потрібною для застосування новітніх технологій в енергетиці та створення перспективних діагностичних технічних систем медичного призначення. На мою думку, представлена робота має перспективу і заслужену високу оцінку фахівців. Отримані результати є вагомі і заслуговують на здобуття Державної премії в галузі науки і техніки 2016 року в розділі "Фізико-технічні і математичні науки".
Завідувач відділу медичного приладобудування ТНТУ імені Івана Пулюя, д.т.н.,проф. Ткачук Р.А.

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.