Офіційний веб сайт

Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів

м9

Представлено Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка НАН України.

Автор: к.б.н. Шевчик Л.З. 

Метою роботи є екологічна оцінка нафтозабруднених ґрунтів з використанням рослинних тест-об’єктів та розробка науково-практичних заходів фіторемедіації ґрунтів, забруднених нафтою. Встановлено, що льон звичайний, соняшник та гречка посівна є чутливими до нафтового забруднення на ранніх стадіях проростання (5 доба) у широкому діапазоні концентрацій полютанта 0-20 %. Залежності між концентрацією нафти і ростовими параметрами цих рослин близькі до лінійних, а  тому можуть використовуватися для біотестування нафтозабруднених ґрунтів.

 Виявлено високу чутливість гречки посівної до нафтового забруднення ґрунту, навіть на рівні орієнтовно допустимої концентрації нафти у ґрунті. Розроблено шкалу токсичності нафтозабруднених ґрунтів, в якій відображено зв’язок між фітотоксичністю та вмістом нафти у ґрунті. Здійснено апробацію розробленої методики екологічної оцінки нафтозабруднених ґрунтів на забруднених нафтою відвальних ґрунтах озокеритової шахти м. Борислава та доведено її ефективність.

Визначено оптимальні умови для проведення фіторемедіації. Доведено доцільність використання обліпихи крушиновидної для фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів, яка успішно адаптується до несприятливих умов забруднених нафтою ґрунтів, забезпечує високий рівень очищення до 93 %, покращує фізичні, хімічні і біологічні властивості ґрунту. Проведено еколого-економічну оцінку фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів при використанні обліпихи крушиновидної.

Кількість публікацій: 29, у т.ч. за тематикою роботи 8 статей (1 – у зарубіжному виданні), 19 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 14 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2 . Отримано 2 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Джура Наталія Миронівна

Нафтове забруднення ґрунтів є значною екологічною проблемою сьогодення. Негативний вплив нафтовидобутку зумовлений як безпосередньою деградацією ґрунтового покриву на ділянках розливу нафти, так і впливом її компонентів на суміжні середовища біосфери екосистему загалом. Сучасний екологічний моніторинг при нафтовому забрудненні має включати не лише дослідження рівня нафтохімічного забруднення та змін фізико-хімічних властивостей ґрунтів, а й екологічну оцінку, проведену методами біотестування. Тому актуальність досліджень Шевчик Л.З. не викликає сумніву.Підтримую висунення циклу робіт Шевчик Л.З. на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології Львівського національного університету імені Івана Франка Н.М.Джура

Пахомов Олександр Євгенович

Фіторемедіація забруднених нафтою ґрунтів допомагає прискорити процеси відновлення порушених ділянок, оптимізувати витрати на відновлення біологічного різноманіття порушених територій. Дослідження Шевчик Л.З. дозволяють адаптувати до вітчизняних умов поширені у світі методики, оцінити їх ефективність в різних екологічних умовах і обрати для практичного застосування в Україні найефективніші. Цілком підтримую висунення циклу робіт Шевчик Л.З. на здобуття Премії Президента України для молодих вчених.
Д-р біол. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара О. Є. Пахомов

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.