Офіційний веб сайт

Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків

м39

Представлено Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Автор: к.м.н. Юхта М.С.

В роботі розроблено нову модель дегенеративно-дистрофічного пошкодження міжхребцевого диску (МХД) у щурів, яка у порівнянні із травматичним способом за механізмом розвитку і характером змін відповідає тим, що відбувається у людини дегенеративних процесів в МХД. Новизна моделі підтверджена видачею патенту України.

На основі аналізу результатів моделювання дегенеративно-дистрофічного пошкодження МХД у щурів встановлено, що фіксація хвостового відділу хребта у зігнутому положенні впродовж 60 діб призводить до виражених дегенеративно-дистрофічних змін, найбільш вираженим компонентом яких є центральний вогнищевий некроз фіброхондроцитів з утворенням щілин фіброзного кільця (ФК).

Порівняно два шляхи введення суспензії кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин (кММСК) -   широко розповсюджений ін'єкційний та розроблений і запатентований автором метод на желатиновій губці. Спосіб введення на желатиновій губці забезпечував значно кращі результати порівняно з ін'єкційним шляхом. Встановлено, що ефективність ведення кММСК кісткового мозку знаходиться в прямій залежності від кількості введених клітин.

При дослідженні динаміки відновлювальних процесів встановлено, що кММСК, локально введені у зону дегенеративно зміненого МХД при експериментальному компресійному пошкодженні, чинить регенеративний ефект на пошкоджену хрящову тканину ФК з відновленням цілісності колагенових волокон, відновленням висоти ФК та рентгенологічна щільність ФК МХД на 90 добу терапії.

Кількість публікацій: 40, у т.ч. за тематикою роботи монографія, 14 статей, 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 17 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 3 патенти України на корисну модель.

Коментарі

Малахов Володимир Олександрович, д.м.н., професор

Актуальність циклу наукових праць Юхти М.С. не викликає сумнівів, адже дегенеративно-дистрофічні процеси, що розвиваються у міжхребцевих дисках, представляють досить серйозну проблему сучасної медицини у зв’язку з ростом кількості хворих серед осіб працездатного віку, складним і довготривалим процесом лікування, яке не забезпечує повного відновлення структури і функції хребта. У наведеній роботі вирішено коло взаємопов’язаних завдань, з огляду на які можна стверджувати про успішне вирішення поставленої задачі – удосконалення методу терапії дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків. Коректне використання автором методів дослідження стало підґрунтям отримання результатів, які містять наукову новизну та мають практичну цінність. Безперечно цикл наукових робіт Юхти М.С. на тему «Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків» заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

Доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою
лікувальної фізкультури, спортивної медицини та реабілітації,
лікар-невролог вищої категорії, президент асоціації спеціалістів
відновлювальної медицини Харківської медичної спільноти
В.О. Малахов

Сорокіна Ірина Вікторівна

Серія наукових праць Юхти М.С., що подається на премію Президента України для молодих вчених, є закінченою науково-дослідною роботою, в якій вперше експериментально досліджена ефективність використання кріоконсервованої суспензії алогенних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку для відновлення дегенеративно-дистрофічно ушкодженої грубоволокнистої хрящової тканини міжхребцевого диску. Це э підставою для подальших доклінічних досліджень ефективності цього нового методу. Саме тому практична значимість і теоретична цінність подібного роду досліджень не викликають сумнівів, а серія наукових праць Юхти М.С. заслуговує на присудження премії Президента України для молодих вчених.

В/о завідуючого кафедрою патологічної анатомії
Харківського національного
медичного університету,
академік інтернаціональної академії патології,
доктор медичних наук,
професор І. В. Сорокіна

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.