Офіційний веб сайт

Аудит

п5

Представлено Кіровоградським національним технічним університетом.

 

Автори: Давидов Г.М., Кужельний М.В., Назарова Г.Б., Пугаченко О.Б., ФомінаТ.В., Шалімова Н.С., ШелковніковаО.В.

 

Аудит: 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2009. - 495 с.

 

Загальний тираж підручника складає 1000 примірників.

 

У сучасних умовах розбудови вищої освіти в Україні, входження в загальноєвропейський науковий простір, науково-педагогічний процес має забезпечувати формування у студента комплексне розуміння особливостей розвитку аудиту та аудиторської діяльності, їх місця в системі соціально-економічних відносин та національного фінансового контролю.

Метою створення даного підручника є комплексне викладення теоретичних основ аудиту та аудиторської діяльності, організаційних та методичних положень виконання аудиту та інших аудиторських послуг в умовах застосування Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту. Підручник розрахований на студентів економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, аудиторів-практиків в сфері незалежного та державного аудиту.

Новизна підручника полягає в тому, що вперше розглянуті не лише вимоги Міжнародних стандартів аудиту, а комплексно вимоги Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та етики.  Аудит та аудиторська діяльність представлена як комплексна система, що поєднує в собі наступні складові: вид підприємницької діяльності, професія, галузь економічної науки; розкриті організаційні і методичні положення виконання не лише завдань з аудиту, а всього комплексу аудиторських послуг з урахуванням введення поняття «завдання з надання впевненості» та його елементів.

Практична значимість підручника полягає в тому, що запропоновано удосконалені організаційні та методичні підходи до виконання завдань з аудиту окремих об’єктів, які полягають в стандартизованому представленні основних їх елементів та можуть бути використані при розробці рекомендацій з подальшого вдосконалення організаційно-методичних засад практики виконання аудиту, інших видів завдань з надання впевненості, супутніх та інших послуг.

Надіслати коментар

Коментарі

Цуркан Анна Дмитриевна

В книге очень доступно и понятно изложен порядок аудиторской проверки крупных и малых предприятий, ведение документации, методы проведения аудиторской проверки, основные вопросы, на которые следует обращать внимание при аудите предприятия.
Затронуты все финансовые аспекты аудиторского контроля по учету средств, финансовому обороту и финансовой отчетности.
В конце книги очень удачная глава, которая описывает сопутствующие аудиторские услуги.
Материал изложен очень интересно, такая книга пригодится одинаково и владельцам предприятий и бухгалтерам, и тем, кто занимается непосредственно аудитом.

Карпов Иван

Хорошая, познавательная книга!
На много проще разобраться во многих аспектах аудита.
Благодарен авторам за то что предоставили этот незаменимый в вопросах бухгалтерии помощник.

Студент ЦНТУ

Настольный помощник в работе. Написана простым, понятным, деловым языком. Если бы не эта книга, я бы так и не разобрался в основах аудита и аудиторской деятельности. спасибо!

Бытяк Роман

Добрый день!
Делал курсовую работу по дисциплине *Учет и аудит*.
Учебник *Аудит* за редакцией Г.М.Давидова стал моим *спасением*.
Благодаря информации, которая изложена в разделе 5, а именно *Аудит готівкових операцій* и *Аудит операцій із запасами* я смог сделать свой курсовой проект.

Понедельник Марина

Очень познавательная книга, которая помогла разобраться во многих вопросах аудита.
Очень благодарен авторам за это произведение!!!!
Очень полезной будет для людей планирующих заниматься бухгалтерским учётом и аудитом.

Пушкаренко Любов

З підручника "Аудит" я, як студентка спеціальності *Облік та аудит* знайшла для себе багато нового та корисного! Дізналася про різні тонкощі аудиту та аудиторської діяльності, про які на парах нам не розповідали.
Дякую авторам за цю книгу та інформацію, що розміщена в ній!
На мою думку, ця книга підійде, як людям, які тільки почали вивчати аудит, але й тим, хто вже давно опановує цю дисципліну!

Соловйова Вікторія, студентка ЦНТУ

Дуже задоволена цим підручником! Інформацію викладено доступно і зрозуміло, а головне цікаво. Знайшла для себе багато нової та цікавої інформації, яка точно стане в пригоді в майбутній професійній діяльності. Особливої уваги заслуговує розділ 4, в якому я докладно розібралася в таких важливих темах як виявлення помилок і шахрайства та ведення аудиторської документації. Рекомендую до прочитання кожному менеджеру, знайдете для себе багато цікавої інформації!

Карнаух Анастасия, студентка

Этот учебник помог в написании реферата по предмету "Аудит". Благодаря нему защитила реферат на 5, на все возникающие вопросы ответила с легкость, так как информация была очень понятно и доступно написана. Спасибо авторам этой книги за помощь !

Ева Бродзянская

Книга мне понравилась тем, что она написана живым и понятным для "наивных" в аудиторской деятельности читателей. При этом абсолютна ясна внутренняя логика и структура содержания текста. Авторы показывает, что каждый читатель, который хочет лучше понимать об аудите, может начать это делать. А также книга подводит к тому, что читатель самостоятельно мог начать разбираться в аудите

Студентка ЦНТУ

В этой книге есть все , что нужно и ничего лишнего. Во-первых читается очень легко, на одном дыхании , во-вторых все коротко и ясно , без всяких лишних слов, в- третьих очень понятно написано . Вообщем выучил к экзамену аудит по этому учебнику. В нем есть ВСЕ ЧТО НУЖНО. ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ. Советую :)

Студентка гр.Ме-14, ЦНТУ

мне нравятся эта книга, потому что она глубоким и одновременно всесторонним охватом сути. Но нельзя сказать, что в ней сплошная теория - много и практических примеров. Думаю, для предпринимателей и руководителей, которые заинтересованы работать над качеством, а не просто "вырвать с мясом и забыть" эта книга поможет упорядочить в голове и в своих действиях многочисленные нюансы в работе над созданием качества, ведь на него всегда влияет персонал.

Бухгалтер Ирина

В силу того, что я достаточно давно работаю в данной области, посещала специализированные курсы и изучила немало пособий подобной тематики, для меня книга не является руководством к действию. Для новичков в этой области, книгу можно почитать в качестве дополнительного пункта в «багаже знаний».

Дігтяров Олег, ЦНТУ

Дуже цікава книга, яка допомагає у навчанні.
Дуже сподобалось те, що все написано зрозуміло для звичайного студента, але одночасно і дуже професійно.
Використовуються професійні терміни, які на перший погляд незрозумілі, але варто прочитати ще сторінку, як все відразу стає легким для сприйняття.

Мішкевич Сергій

Доброго дня! Я розпочав вивчати таку дисципліну, як *Аудит*, але не міг знайти такий підручник, який би так легко розкривав питання усі, що стосуються аудиту та аудиторської діяльності. Але відшукавши книгу *Аудит* за редакцією Г.М. Давидова та М.В. Кудельного я дуже швидко почав освоювати цю дисципліну і на кожній сторінці цієї книги я знаходив корисну інформацію. Дякую!

Лобанова Ірина

Хочу виразити подяку усім авторам підручника "Аудит". Завдяки цій книзі кожен студент економічного напряму зможе підготувати реферат, доповідь або статтю про аудит та аудиторську діяльність.
В цьому підручнику автори розкривають питання змістовно , чітко та логічно. Інформація, що подана в цьому підручнику є зрозумілою та доступною для кожного студента.

Акимов Александр

Полагаю, что книга будет полезна молодым, начинающим специалистам, которые делают первые шаги, и тем, кто только задумывается о получении образования по направлению "Аудит".
Отдельная благодарность авторам книги!

Кадлецова Олена

Хочу виразити подяку авторам цього підручника, яким вдалося розкрити найбільш значимі періоди становлення та здійснення аудиторської діяльності. Завдяки підручнику "Аудит" я дізналась про аудиторську діяльність у середньовіччі, про формування аудиту у сучасності. Також я дізналась про відомих вчених, які зробили великий внесок в розвиток аудиторської діяльності.

Голованенко Андрей

Книга "Аудит" Давыдова - это пример классического учебника по бухгалтерскому учету. Учебник написан хорошим, понятным академическим языком, много примеров по составлению проводок, нет лишней воды и ухода в наукообразность. Вся терминология четко и по делу. Учебник составлен по принципу- от простого к сложному. В начале рассматриваются основные принципы работы, основные законодательные акты, необходимые бухгалтеру в работе, объясняются правила составления проводок, рассматриваются основные принципы работы бухгалтера. Далее подробно рассматривается ведение учета на каждом участке бухгалтерского учета и правила составления бухгалтерского баланса. Учебник рекомендован тем, кто серьезно относится к получаемым знаниям, язык сухой, деловой, так как бухгалтер должен уметь воспринимать только факты, иметь холодную голову.

Акимова Светлана

Большое спасибо за эту книгу , в которой есть очень много нужной информации , что касается аудита и аудиторской деятельности . Эта книга очень помогает студентам в написании курсовых работ, рефератов , а так же дипломных работ . В нем есть теоретический материал и практические примеры , что пригодиться не только для учебы , а и для будущей профессии . Большое спасибо авторам за обширный труд !!!

Подкуйко Иван

Приобрел данный учебник как только поступил в институт. И совершенно не прогадал. Преподаватели хоть и читают лекции, но все равно данного материала бывает не достаточно. В особенности это ощутимо в период сессий-экзаменов.
Купил книгу по принципу - "понравилось содержание". Материал изложен в простой, а главное доступной форме, сложностей с восприятием не возникнет. Все четко и точно расписано до мелочей, приведены конкретные примеры решения тех или иных задач.
Был моим верным помощником при написании курсовых, а в последствии и дипломной, работ. Да и сейчас, работая бухгалтером, периодически его перелистываю, дабы освежить свои знания.

Баранова Катерина, студентка групи МЕ-14, ЦНТУ

Саме завдяки підручнику *Аудит*, я змогла підготувати реферат за темою: "Організація аудиторської діяльності". Прочитавши розділи "Сертифікація аудиторів" ,"Організація роботи аудиторів" та "Реєстр аудиторських фірм і аудиторів України" я чітко зрозуміла усе, що автори хотіли донести. Дякую авторам за цю книгу, в якій вони легко і доступно донесли інформацію для мене, як для студентки економічного напряму!

Карпов Александр

Когда я устроилась работать бухгалтером, экономического образования у меня не было. Гл. бухгалтер обучать (разжевывать что да как) меня не собиралась. Поэтому я поступила в институт в надежде что там разжуют, но не тут то было. Так как образование второе, то предполагается что основы мы зали. Но для тех кто не знал посоветовали именно эту книгу.
И действительно. Учебник написан доступным языком. Все разложено по полочкам. Нет замудренных речевых оборотов.
Ну так вот образование я получила, учебник изучила. Считаю что он хорошо мне помог, чего и вам желаю.

Карпов Александр

На мой взгляд (далеко не специалиста по данной теме) написано как и оценил на "отлично".Особенно доступность изложения. Мало того, что понятно, даже начал зачитываться - стало интересно. Заметно, что автора старались для читателя. Если целью было написать книгу, которая может помочь тем, кто хочет выучить аудит, думаю цель достичь удалась на все 100%. 
  

Гість

Радію що є професіонали які думають про майбутнє - це про авторів підручника аудит

Инна Мороз

Получила учебник в качестве презента от одного из авторов книги Назаровой Г. Б. и в очередной раз убедилась, что книга – лучший подарок. Учебник содержит не только содержательную теоретическую базу общих принципов проведения аудита, но и прикладную часть: раздел 5 «Методика аудита отдельных объектов», которая является очень полезной не только для студентов, но и для практикующих специалистов. Учебник стал для меня, практикующего аудитора, а в последствии - финансового менеджера, незаменимым подспорьем, как при проведении аудита, так и в последующем, при построении систем внутреннего контроля и организации внутреннего аудита в коммерческих организациях.

Гість

Підтримую, гарний підручник.

Елена

Хорошая книга!

Ам

Молодці!!!пишаюсь і вітаю

Смірнов О.А., д.т.н., професор, завідувач кафедри ПЗІ ЦНТУ

Навчальний посібник прекрасно структурований, матеріал представлено логічно, чітко. Написаний доступною мовою, легко читаємий. На особливу увагу заслуговує з'єднання теоретичних і практичних досягнень авторського колективу. З точки зору спеціаліста з інформаційних технологій, особисто мені був дуже цікавий і корисний розділ 4.7 "Аудит у комп’ютерних середовищах".

Стежко З.В., к.ф.н., доцент

Викладачі філософії при розробці курсу «Філософія науки» для аспірантів стикаються з проблемою пошуку взаємозв’язків філософських положень та конкретного профілю факультетів. У студентів ця проблема опосередковується необхідністю ще й економічного обґрунтування професії – адже сучасний мейнстрім націлює молодь не лише на високі професійні досягнення, а й на створення економічного підґрунтя для їх реалізації, скажімо, організацію приватних клінік у студентів-медиків. В цьому аспекті підручник «Аудит» надає неоціненну допомогу. Звичайно його актуальність цим не обмежується, адже розвиток національної економіки не уявляється без оцінки її ефективності. Тож забезпечення навчального процесу підручниками з аудиту рівня міжнародних стандартів як ніколи на часі.
Рецензований нами підручник «Аудит» висвітлює аудит у всій його багатовимірності і, що важливо – у теоретико-методологічному та морально-етичному аспектах, що позитивно вирізняє його серед багатьох наявних у даній дисципліні. Імпонує запропонована авторами філософська концептуалізація змісту самої категорії «аудит» як узагальнення істотних рис його конкретних форм. Автори піднесли вивчення аудиту на рівень філософського методу єдності історичного та логічного. Кожна з наведених теорій аудиту висвітлюється в контексті обумовленості суспільно-економічними потребами, що надає цілісного розуміння аудиту як науки.
Не менш вагоме значення при вивченні курсу «Аудит» має і методичний рівень підручника, дидактична майстерність авторів. Автори виявили неабияку професійність у поданні теоретичних положень доступними для розуміння студентів засобами. Наводяться зразки оформлення результатів аудиту, широко використовуються таблиці як форми наочності задля зримого зіставлення різних моделей аудиту. Позитивно характеризує авторську методику і той факт, що кожне введене в обіг поняття не залишається без тлумачення його змісту.
Таким чином, є підстави стверджувати, що підручник «Аудит" авторського колективу вчених на чолі з Г.М.Давидовим та М.В.Кужельним дає глибокі, сутнісні знання про аудит і за теоретичним, методологічним та методичним рівнями цілком виправдовує задеклароване у передмові призначення – сприяти продуктивному формуванню економічної компетентності випускників університету та ефективному підвищенню кваліфікації аудиторів-практиків. Тож не буде помилкою визнати рецензований підручник наразі кращим на теренах України. Підтвердженням тому є широкий попит на підручник у колі викладачів та аудиторів-практиків, про що свідчить чергове його перевидання.
Стежко З.В., кандидат філософських наук, доцент, Донецький національний медичний університет

Залишити новий коментар

Вміст цього поля є приватним і не буде доступний широкому загалу.
CAPTCHA
Для запобігання від спаму, щоб залишити коментар введіть будь ласка символи,які зображені нижче. Дякуємо за розуміня.