Офіційний веб сайт

2019, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 6)
м3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м8 Теоретичні засади прогнозування та попередження про несанкціонований доступ в спеціальних інформаційних мережах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
м9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
м10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
м18 Апріорні оцінки для еволюційних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, що активовані тривалентними елементами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
м36 Розробка твердих напівпровідникових плівок та покриттів на основі силіцидів та боридів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м43 Модифікація та синтез функціональних матеріалів висококонцентрованими потоками енергії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м44 Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м47 Розробка термоелектричних приладів для медицини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 40)
м53 Розроблення суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів надійного функціювання інфраструктури електронних бізнесів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
м11 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м19 Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання
(Коментарів/Комментариев/Comments: 11)
м21 Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст
(Коментарів/Комментариев/Comments: 29)
м24 Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м38 Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м42 Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
м49 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з покращеною теплопровідною структурою
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 7)
м14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
м15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м22 Магнітокерований синтез штучних біокристалічних захисних структур типу "ультра/нанорозмірні неорганічні частки - полімерна матриця" для потреб медицини та косметологічної хірургії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
м40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м51 Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м55 Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м58 Метод визначення розміру крововтрати при гострих та масивних кровотечах різного етіопатогенезу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м4 Державна фінансова політика суспільного розвитку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 9)
м5 Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м17 Історія церковного права України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м25 Мотивування процесуальних рішень слідчого
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
м27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 25)
м29 Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста
(Коментарів/Комментариев/Comments: 11)
м30 Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м31 Моральні засади правомірної поведінки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc
(Коментарів/Комментариев/Comments: 35)
м41 Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України в умовах внутрішніх трансформацій і глобальних викликів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 4)
м46 Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження
(Коментарів/Комментариев/Comments: 31)
м48 Кримськотатарська мова в етнокультурному середовищі Криму
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м52 Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м54 Юридичні факти в доктрині приватного права України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м56 Непідприємницькі юридичні особи в приватному праві України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
М59 Протидія злочинам у сфері державних закупівель
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м60 Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 53)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
м33 Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м37 Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
м45 Шляхи покращення стану агроценозу кукурудзи в умовах забруднення важкими металами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 25)
м50 Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м57 Створення селекційного матеріалу кукурудзи за ознаками посухостійкості та підвищеного вмісту каротиноїдів в зерні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
Всього коментарів: 395