Офіційний веб сайт

2018, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
м3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
м6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
Всього коментарів: 0