Офіційний веб сайт

2018, Державні премії

5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
р1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення
(Коментарів/Комментариев/Comments: 37)
р10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
р18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів/Комментариев/Comments: 118)
р22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 53)
р30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
р42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату
(Коментарів/Комментариев/Comments: 68)
р5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 85)
р8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
р11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
р14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків
(Коментарів/Комментариев/Comments: 107)
р15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 69)
р17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
р21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 40)
р26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві
(Коментарів/Комментариев/Comments: 99)
р37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
Р43 Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика
(Коментарів/Комментариев/Comments: 13)
р6 Підручник "Педіатрія"
(Коментарів/Комментариев/Comments: 156)
р7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 307)
1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
р12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів/Комментариев/Comments: 23)
р16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
(Коментарів/Комментариев/Comments: 24)
р19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 49)
р20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей
(Коментарів/Комментариев/Comments: 28)
Р23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
р24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
р25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях
(Коментарів/Комментариев/Comments: 49)
р28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 46)
р29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань
(Коментарів/Комментариев/Comments: 79)
р34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
р35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору
(Коментарів/Комментариев/Comments: 38)
р36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел
(Коментарів/Комментариев/Comments: 34)
р38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики
(Коментарів/Комментариев/Comments: 30)
р4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
р2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р27 Правова доктрина України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 124)
р3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 15)
р40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст.
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави"
(Коментарів/Комментариев/Comments: 67)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номеріконка для сортування Назва роботи Презентація
р31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 110)
р32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг
(Коментарів/Комментариев/Comments: 53)
р33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 89)
р39 Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях
(Коментарів/Комментариев/Comments: 41)
р41 Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
Всього коментарів: 2402