Офіційний веб сайт

2017, Премії Президента, нагороджена

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою
(Коментарів/Комментариев/Comments: 47)
м12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції
(Коментарів/Комментариев/Comments: 36)
м16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам
(Коментарів/Комментариев/Comments: 35)
м31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 28)
м47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 8)
м52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 16)
м58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
м62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
м65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 13)
м68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів/Комментариев/Comments: 31)
м72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 16)
м76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
м80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням
(Коментарів/Комментариев/Comments: 15)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
м8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
м21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
м30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 24)
м37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози
(Коментарів/Комментариев/Comments: 17)
м39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 10)
м41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 23)
м53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
м45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота
(Коментарів/Комментариев/Comments: 13)
м67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів
(Коментарів/Комментариев/Comments: 9)
м73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
м77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
м1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
м4 Маркетинг у механізмах державного управління
(Коментарів/Комментариев/Comments: 63)
м5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики
(Коментарів/Комментариев/Comments: 41)
м10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства
(Коментарів/Комментариев/Comments: 43)
м23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття
(Коментарів/Комментариев/Comments: 33)
м56 Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
м7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації
(Коментарів/Комментариев/Comments: 20)
м13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
м28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
м55 Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту
(Коментарів/Комментариев/Comments: 12)
Всього коментарів: 948