Офіційний веб сайт

2017, Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р7 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
р20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
р23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ
(Коментарів/Комментариев/Comments: 2)
р28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
р4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології
(Коментарів/Комментариев/Comments: 29)
р10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
р13 Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ
(Коментарів/Комментариев/Comments: 5)
р15 Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р16 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
р31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
(Коментарів/Комментариев/Comments: 6)
р14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
р22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів/Комментариев/Comments: 3)
р27 Хірургічне лікування патології грудної аорти
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
(Коментарів/Комментариев/Comments: 11)
р6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
(Коментарів/Комментариев/Comments: 44)
р8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави
(Коментарів/Комментариев/Comments: 51)
р9 Шевченківська енциклопедія
(Коментарів/Комментариев/Comments: 11)
р21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
р3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
(Коментарів/Комментариев/Comments: 19)
р19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження
(Коментарів/Комментариев/Comments: 6)
р25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів/Комментариев/Comments: 14)
р26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
р33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення
(Коментарів/Комментариев/Comments: 1)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
п1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
(Коментарів/Комментариев/Comments: 83)
п2 Технічна термодинаміка
(Коментарів/Комментариев/Comments: 6)
п3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
п4 Гроші та кредит
(Коментарів/Комментариев/Comments: 0)
п5 Аудит
(Коментарів/Комментариев/Comments: 139)
Всього коментарів: 439