Офіційний веб сайт

2016, Державні премії, нагороджена

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок
(Коментарів/Комментариев/Comments: 41)
р5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів/Комментариев/Comments: 46)
р13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
(Коментарів/Комментариев/Comments: 38)
р16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
(Коментарів/Комментариев/Comments: 40)
р17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
(Коментарів/Комментариев/Comments: 34)
р23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
(Коментарів/Комментариев/Comments: 26)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів/Комментариев/Comments: 7)
р34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму
(Коментарів/Комментариев/Comments: 18)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
р19 Енциклопедія історії України (у 10 томах)
(Коментарів/Комментариев/Comments: 34)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
р18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів/Комментариев/Comments: 39)
р30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів/Комментариев/Comments: 22)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
п1 Фармакологія
(Коментарів/Комментариев/Comments: 179)
Всього коментарів: 546