Ви є тут

Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M9 Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (Кількість коментарів: 23)
M10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (Кількість коментарів: 43)
M10 Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (Кількість коментарів: 17)
M12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування (Кількість коментарів: 5)
M12 Упровадження електронних відкритих журнальних систем в науково-педагогічній діяльності (Кількість коментарів: 39)
M13 Інноваційні засоби психологічної допомоги особистості в умовах гібридної війни (Кількість коментарів: 18)
M13 Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп" (Кількість коментарів: 1)
M14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект (Кількість коментарів: 2)
M14 Формування та реалізація стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 33)
M16 Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України» (Кількість коментарів: 9)
M16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України (Кількість коментарів: 1)
M17 Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки (Кількість коментарів: 0)
M17 Історія церковного права України (Кількість коментарів: 62)
M18 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі (Кількість коментарів: 0)
M19 Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання" (Кількість коментарів: 6)
M20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування" (Кількість коментарів: 2)
M20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки (Кількість коментарів: 33)
M20 Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління (Кількість коментарів: 21)
M21 Контролінг в управлінні торговельними мережами. (Кількість коментарів: 32)
M21 Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика (Кількість коментарів: 0)
M22 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом (Кількість коментарів: 0)
M22 Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України" (Кількість коментарів: 5)
M22 Політика сусідства Європейського Союзу та Україна: теоретичний і практичний виміри (Кількість коментарів: 7)
M22 Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу" (Кількість коментарів: 16)
M23 Еліта слобідської України (Кількість коментарів: 9)
M23 Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств (Кількість коментарів: 121)
M23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах (Кількість коментарів: 7)
M23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття (Кількість коментарів: 33)
M24 Доступність правосуддя та гарантії його реалізації (Кількість коментарів: 0)
M24 Теорія публічних послуг: адміністративно-правова складова (Кількість коментарів: 46)
M24 Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства (Кількість коментарів: 0)
M24 Формування та реалізація стратегії впровадження економіки замкненого циклу в Україні у рамках екологізації Європейського простору (Кількість коментарів: 9)
M25 Мотивування процесуальних рішень слідчого (Кількість коментарів: 2)
M26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах (Кількість коментарів: 40)
M26 Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні (Кількість коментарів: 0)
M26 Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів" (Кількість коментарів: 0)
M27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 80)
M28 Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 0)
M28 Сучасна концепція правової протидії адміністративній деліктності в Україні в умовах євроінтеграції (Кількість коментарів: 25)
M29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення" (Кількість коментарів: 16)
M29 Цикл наукових праць «Естетична імперативність культури та цивілізації: здобутки та поразки соціуму» (Кількість коментарів: 3)
M29 Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку" (Кількість коментарів: 29)
M30 Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу (Кількість коментарів: 0)
M30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр." (Кількість коментарів: 0)
M30 Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України (Кількість коментарів: 1)
M31 Християнська теологія та екзистенціалізм (Кількість коментарів: 12)
M31 Моральні засади правомірної поведінки (Кількість коментарів: 56)
M31 Цикл наукових праць "Стратегія підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічності середовища " (Кількість коментарів: 0)
M31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 32)
M31 Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій" (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M32 Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc (Кількість коментарів: 40)
M32 Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці. (Кількість коментарів: 0)
M33 Правове регулювання державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M33 Система сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення (Кількість коментарів: 12)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 20)
M33 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 23)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 0)
M34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України (Кількість коментарів: 41)
M34 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (Кількість коментарів: 0)
M34 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 20)
M34 Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: теорія та методологія управління (Кількість коментарів: 17)
M35 Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави" (Кількість коментарів: 1)
M35 Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку” (Кількість коментарів: 17)
M36 Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики" (Кількість коментарів: 0)
M36 Бібліометричні дослідження української періодики (Кількість коментарів: 20)
M36 Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України (Кількість коментарів: 44)
M36 Кооперативна модель національного господарства (Кількість коментарів: 14)
M36 Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга (Кількість коментарів: 1)
M37 Моніторинг та регулювання ринку праці України (Кількість коментарів: 42)
M38 Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів (Кількість коментарів: 55)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M38 Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти" (Кількість коментарів: 4)
M38 Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері (Кількість коментарів: 19)
M39 Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі XIX – XX століть (Кількість коментарів: 0)
M39 Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" (Кількість коментарів: 16)
M39 Цикл наукових праць "Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки" (Кількість коментарів: 12)
M39 Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації (Кількість коментарів: 19)
M40 Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону (Кількість коментарів: 37)
M40 Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку (Кількість коментарів: 0)
M40 Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні (Кількість коментарів: 2)
M40 Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України» (Кількість коментарів: 4)
M40 Аудит як імперативний інструмент оптимізації витрат підприємства на маркетингові комунікації (Кількість коментарів: 0)
M41 Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку (Кількість коментарів: 0)
M41 Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання (Кількість коментарів: 37)
M41 Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів (Кількість коментарів: 8)
M42 Розвиток державного регулювання меценатської діяльності в Україні (Кількість коментарів: 0)
M42 Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів (Кількість коментарів: 0)
M42 Організаційно-економічний механізм інвестування АПК (Кількість коментарів: 0)
M42 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 31)
M42 Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності. (Кількість коментарів: 107)
M42 Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України» (Кількість коментарів: 0)
M43 Оптимізація процесів переробки сільськогосподарської сировини із застосуванням системи ключових показників ефективності (Кількість коментарів: 3)
M43 Модернізація системи екологічної безпеки: складові та інструментарій досягнення (Кількість коментарів: 20)
M43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби" (Кількість коментарів: 0)
M43 Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України (Кількість коментарів: 31)
M44 Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики" (Кількість коментарів: 33)

Сторінки