Ви є тут

Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc (Кількість коментарів: 40)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 20)
M33 Правове регулювання державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M33 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 23)
M33 Система сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення (Кількість коментарів: 12)
M33 Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку» (Кількість коментарів: 0)
M34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України (Кількість коментарів: 41)
M34 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв (Кількість коментарів: 0)
M34 Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: теорія та методологія управління (Кількість коментарів: 17)
M34 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 20)
M35 Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави" (Кількість коментарів: 1)
M35 Цикл наукових праць “Сільські території України в період економічних трансформацій: проблеми та шляхи забезпечення розвитку” (Кількість коментарів: 17)
M36 Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики" (Кількість коментарів: 0)
M36 Кооперативна модель національного господарства (Кількість коментарів: 14)
M36 Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга (Кількість коментарів: 1)
M36 Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України (Кількість коментарів: 44)
M36 Бібліометричні дослідження української періодики (Кількість коментарів: 20)
M37 Моніторинг та регулювання ринку праці України (Кількість коментарів: 42)
M38 Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері (Кількість коментарів: 19)
M38 Здоров’язбережувальні засади використання програмно-апаратних засобів в освітньому процесі 5–9 класів (Кількість коментарів: 55)
M38 Цикл наукових праць "Боротьба за українську державність у 1917-1921 рр.: політичні та соціальні аспекти" (Кількість коментарів: 4)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав" (Кількість коментарів: 0)
M39 Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі XIX – XX століть (Кількість коментарів: 0)
M39 Цикл наукових праць "Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки" (Кількість коментарів: 12)
M39 Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні" (Кількість коментарів: 16)
M39 Концептуальні засади забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації (Кількість коментарів: 19)
M40 Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні (Кількість коментарів: 2)
M40 Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку (Кількість коментарів: 0)
M40 Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону (Кількість коментарів: 37)
M40 Цикл наукових праць « Господарсько-правове забезпечення функціонування електроенергетичного комплексу України» (Кількість коментарів: 4)
M41 Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку (Кількість коментарів: 0)
M41 Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання (Кількість коментарів: 37)
M41 Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров’я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів (Кількість коментарів: 8)
M42 Сучасна концепція кримінально-правової протидії організованій злочинності. (Кількість коментарів: 102)
M42 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 31)
M42 Організаційно-економічний механізм інвестування АПК (Кількість коментарів: 0)
M42 Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів (Кількість коментарів: 0)
M42 Цикл наукових праць «Договірні зобов’язання з виконання робіт у цивільному праві України» (Кількість коментарів: 0)
M42 Розвиток державного регулювання меценатської діяльності в Україні (Кількість коментарів: 0)
M43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби" (Кількість коментарів: 0)
M43 Модернізація системи екологічної безпеки: складові та інструментарій досягнення (Кількість коментарів: 13)
M43 Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України (Кількість коментарів: 31)
M44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен) (Кількість коментарів: 7)
M44 Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики" (Кількість коментарів: 33)
M46 Цикл наукових праць "Оніми в літературній мові українського народу" (Кількість коментарів: 2)
M46 Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження (Кількість коментарів: 82)
M46 Формування дивідендної політики акціонерного товариства (Кількість коментарів: 0)
M46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій (Кількість коментарів: 34)
M46 Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння" (Кількість коментарів: 3)
M47 Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України (Кількість коментарів: 0)
M47 Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація” (Кількість коментарів: 39)
M48 Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади (Кількість коментарів: 99)
M48 Кримськотатарська мова в етнокультурному середовищі Криму (Кількість коментарів: 0)
M48 Єдність судової влади (Кількість коментарів: 7)
M48 Оптимізація інвестицій в проекти та програми соціально-економічного розвитку регіону (Кількість коментарів: 0)
M49 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 12)
M50 Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України" (Кількість коментарів: 11)
M50 Монографія "Запитання соціологічної анкети: методологічні проблеми конструювання" (Кількість коментарів: 4)
M51 Творча взаємодія батьків і дітей як чинник гармонізації сімейних стосунків (Кількість коментарів: 0)
M51 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 20)
M51 Етнічні групи Галичини міжвоєнного періоду: міжетнічне (спів)життя та соціокультурні трансформації. (Кількість коментарів: 0)
M52 Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні (Кількість коментарів: 106)
M52 Регіональна промислова політика в стратегії забезпечення економічної безпеки України (Кількість коментарів: 0)
M52 Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону (Кількість коментарів: 7)
M53 Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем (Кількість коментарів: 22)
M53 Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні" (Кількість коментарів: 13)
M54 Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України" (Кількість коментарів: 21)
M54 Юридичні факти в доктрині приватного права України (Кількість коментарів: 54)
M55 Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи” (Кількість коментарів: 2)
M56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки (Кількість коментарів: 22)
M56 Непідприємницькі юридичні особи в приватному праві України (Кількість коментарів: 0)
M56 Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії (Кількість коментарів: 19)
M57 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 2)
M57 Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні" (Кількість коментарів: 8)
M57 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України» (Кількість коментарів: 7)
M58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації (Кількість коментарів: 0)
M59 Динаміка особових імен Центральної Донеччини (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) (Кількість коментарів: 1)
M59 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M59 Розвиток регіонального ринку нерухомості в рекреаційних територіях України (Кількість коментарів: 4)
M59 Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу (Кількість коментарів: 0)
M60 Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (Кількість коментарів: 68)
M60 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M60 Цикл наукових праць "Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії" (Кількість коментарів: 0)
M61 Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін" (Кількість коментарів: 0)
M61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності (Кількість коментарів: 4)
M61 Цикл наукових праць "Звернення до Європейського суду з прав людини як реалізація права на правосуддя" (Кількість коментарів: 3)
M61 Цикл наукових праць "Проблеми юрисдикції Суду Європейського Союзу" (Кількість коментарів: 0)
M62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть (Кількість коментарів: 0)
M62 Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України" (Кількість коментарів: 3)
M63 Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів з врахуванням нозологій (Кількість коментарів: 96)
M63 Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання (Кількість коментарів: 0)
M63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин (Кількість коментарів: 18)
M63 Формування механізму реструктуризації аеропортів (Кількість коментарів: 0)
M64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України) (Кількість коментарів: 9)
M64 Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз" (Кількість коментарів: 10)
M64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування (Кількість коментарів: 0)
M65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України (Кількість коментарів: 0)
M66 Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження (Кількість коментарів: 0)

Сторінки