Ви є тут

Премії Президента

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M78 Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”. Семантика й поетика. (Кількість коментарів: 0)
M78 Нечіткі концептуальні моделі та методи інтерпретації природно-мовної текстової інформації (Кількість коментарів: 0)
M79 Фінанси холдингових компаній (Кількість коментарів: 2)
M80 Цикл наукових праць " Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства" (Кількість коментарів: 10)
M80 Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (Кількість коментарів: 44)
M81 Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика (Кількість коментарів: 0)
M81 Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні (Кількість коментарів: 43)
M81 Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні" (Кількість коментарів: 30)
M82 Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект (Кількість коментарів: 6)
M82 Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків. (Кількість коментарів: 1)
M84 Цикл наукових праць «Проблеми правового регулювання передвиборної агітації в Україні» (Кількість коментарів: 0)
M84 Цикл наукових праць "Модернізація системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку України" (Кількість коментарів: 24)
M85 Релігійна традиція у праві (Кількість коментарів: 22)
M85 Інноваційні технології у судовій балістиці (Кількість коментарів: 28)
M85 Наукова періодика України в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 14)
M86 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини" (Кількість коментарів: 24)
M86 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 22)
M86 Психокультура та інтеракція в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі (Кількість коментарів: 31)
M86 Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку (Кількість коментарів: 0)
M87 Цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики" (Кількість коментарів: 31)
M91 Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ" (Кількість коментарів: 23)
M92 Цикл наукових праць "Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню насильницькій злочинності" (Кількість коментарів: 2)
M93 Світоглядні виміри демократичного соціуму (Кількість коментарів: 89)
M97 Історична довідка про військово-терористичну діяльність ОУН - УПА (Кількість коментарів: 32)
M97 Цикл наукових праць "Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні" (Кількість коментарів: 8)
M98 Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України (Кількість коментарів: 8)
M100 Цикл наукових праць "Оптимізація цивільного судочинства в Україні" (Кількість коментарів: 19)
M101 Цикл науковихї праць "Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект" (Кількість коментарів: 0)
M102 Цикл наукових праць «Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні» (Кількість коментарів: 0)
M105 Цикл наукових праць "Удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади в процесі реалізації управлінських функцій" (Кількість коментарів: 19)
M108 Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві (Кількість коментарів: 29)
M112 Цикл наукових праць "Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи" (Кількість коментарів: 0)
M113 Цикл наукових праць "Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M114 Цикл наукових праць "Організаційно-економічний механізм управління водними ресурсами в Україні" (Кількість коментарів: 0)
M115 Цикл наукових праць "Розвиток українського судноплавства як чинник прискорення економічного зростання України" (Кількість коментарів: 0)
M116 Цикл наукових праць "Управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми" (Кількість коментарів: 1)
M117 Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників (Кількість коментарів: 30)
M118 Цикл наукових праць "Етнокультурний потенціал мікротопонімів Українських Карпат" (Кількість коментарів: 0)
M119 Цикл наукових праць "Європейський досвід організації та діяльності публічної адміністрації" (Кількість коментарів: 0)
M120 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини" (Кількість коментарів: 36)
M125 Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю (Кількість коментарів: 15)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M1 Технології раціонального використання солонцевих ґрунтів та підвищення їх родючості (Кількість коментарів: 24)
M2 Біотехнологія оцінки та контролю вмісту амілози у зерні при створенні сортів пшениці з крохмалем амілопектинового типу (Кількість коментарів: 6)
M3 Екологічно безпечні та ресурсозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур (Кількість коментарів: 28)
M4 Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України (Кількість коментарів: 29)
M4 Фізіолого-біохімічна оцінка впливу важких металів на організм в системі рослина-тварина-продукція харчування (Кількість коментарів: 38)
M5 Цикл наукових праць "Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України" (Кількість коментарів: 46)
M5 Науково-технологічні засади виготовлення органо-мінеральних добрив та їх застосування для підвищення родючості грунтів та продуктивності сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 13)
M5 Особливості обміну речовин та розвиток їх порушень у високопродуктивних корів за різних періодів утримання та фізіологічних станів (Кількість коментарів: 0)
M6 Обґрунтування адаптивних механотронних систем прецизійного цільового поділу та відбору насіннєвого матеріалу соняшника (Кількість коментарів: 30)
M7 Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі (Кількість коментарів: 0)
M7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації (Кількість коментарів: 20)
M8 Формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (Кількість коментарів: 27)
M8 Підвищення ефективності виконання процесів очищення та транспортування зернових матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M8 Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва" (Кількість коментарів: 5)
M9 Селекційні та біотехнологічні аспекти створення нових генотипів кукурудзи, адаптованих до зони Степу України (Кількість коментарів: 19)
M9 Ноземоз бджіл (поширення та методи профілактики) (Кількість коментарів: 27)
M12 Управління безпечністю та якістю борошняних кондитерських виробів з органічної сировини (Кількість коментарів: 34)
M13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 26)
M13 Розробка інноваційних біотехнологічних процесів виробництва ентомологічних препаратів для біологічного захисту рослин при виробництві органічної продукції (Кількість коментарів: 5)
M15 Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів" (Кількість коментарів: 6)
M15 Регулювання розвитку аквакультури у штучних водоймах України (Кількість коментарів: 0)
M17 Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки (Кількість коментарів: 12)
M18 Нанотехнології отримання концентратів лактози (Кількість коментарів: 0)
M22 Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні (Кількість коментарів: 6)
M22 Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro (Кількість коментарів: 0)
M23 Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур (Кількість коментарів: 28)
M24 Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій (Кількість коментарів: 11)
M24 Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України (Кількість коментарів: 28)
M24 Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей (Кількість коментарів: 0)
M25 Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка (Кількість коментарів: 24)
M25 Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику (Кількість коментарів: 8)
M25 Інноваційна технологія булочних виробів з використанням цукрозамінної сировини (Кількість коментарів: 0)
M25 Інноваційні технології маффінів функціонального призначення (Кількість коментарів: 0)
M26 Інноваційна технологія хліба з безглютенової сировини для хворих з порушеним обміном білкових речовин (Кількість коментарів: 0)
M27 Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю (Кількість коментарів: 8)
M27 Наукове обґрунтування автентифікації органічної молочної продукції та способів підвищення вмісту есенціальних нутрієнтів (Кількість коментарів: 11)
M28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні (Кількість коментарів: 12)
M30 Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні (Кількість коментарів: 9)
M30 Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів (Кількість коментарів: 28)
M31 Ефективність сучасної системи удобрення за максимального залучення побічної продукції і ощадливого використання промислових агрохімікатів у польовій сівозміні Лісостепу (Кількість коментарів: 5)
M32 Застосування маркерних ознак, генів самофертильності та насичуючих схрещувань в селекції люцерни (Кількість коментарів: 0)
M33 Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика (Кількість коментарів: 24)
M34 Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини (Кількість коментарів: 2)
M35 Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних (Кількість коментарів: 7)
M35 Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України (Кількість коментарів: 2)
M36 Розробка технології ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго (Кількість коментарів: 0)
M37 Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України (Кількість коментарів: 17)
M37 Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них (Кількість коментарів: 38)
M37 Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку (Кількість коментарів: 20)
M38 Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях (Кількість коментарів: 0)
M43 Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур (Кількість коментарів: 44)
M44 Інноваційні технології підвищення врожайності та якості продукції рослинництва в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 4)
M45 Екологічна стійкість та продуктивність імунних до парші сортів яблуні (Кількість коментарів: 21)
M45 Шляхи покращення стану агроценозу кукурудзи в умовах забруднення важкими металами (Кількість коментарів: 26)
M46 Розробка вдосконаленої системи фітосанітарного оздоровлення суниці садової від білої плямистості в умовах Правобережного Лісостепу України (Кількість коментарів: 1)
M47 Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів (Кількість коментарів: 6)
M50 Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур (Кількість коментарів: 15)
M50 Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику (Кількість коментарів: 0)

Сторінки