Ви є тут

Державні премії

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P19 Енциклопедія історії України (у 10 томах) (Кількість коментарів: 38)
P21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 3)
P24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. (Кількість коментарів: 13)
P27 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 124)
P28 Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти) (Кількість коментарів: 21)
P29 Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету (Кількість коментарів: 1)
P29 Дослідження в сфері охорони культурної спадщини: історичні міста та історико-культурні заповідники України (Кількість коментарів: 4)
P30 Реалізація та захист прав корінних народів України в сучасних умовах (Кількість коментарів: 179)
P36 Цикл монографічних праць "Визвольний рух за незалежність України у 1944-1991 роках" (Кількість коментарів: 0)
P37 Цикл наукових праць „Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості” (Кількість коментарів: 23)
P37 Цикл монографічних праць "Політико-правові засади становлення Української державності" (Кількість коментарів: 25)
P38 Цикл наукових праць "Гончарний здвиг Донбасу" (Кількість коментарів: 0)
P39 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 5)
P40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку" (Кількість коментарів: 47)
P40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 0)
P41 Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва». (Кількість коментарів: 26)
P45 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства (Кількість коментарів: 16)
P45 Соціальна етика та екологія. Гідність людини-шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с. (Кількість коментарів: 0)
P45 “Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах (Кількість коментарів: 5)
P46 Цикл наукових праць "Україна в Європі: контекст міжнародних відносин" (Кількість коментарів: 41)
P47 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні (Кількість коментарів: 0)
P48 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні" (Кількість коментарів: 2)
P49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки (Кількість коментарів: 1)
P50 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України (Кількість коментарів: 65)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 0)
P1 Створення і впровадження у виробництво сучасних ресурсоощадних технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 37)
P1 Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку агропромислового комплексу (Кількість коментарів: 59)
P1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві (Кількість коментарів: 0)
P1 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 62)
P2 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 156)
P2 Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво (Кількість коментарів: 10)
P2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель (Кількість коментарів: 41)
P2 Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 54)
P3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 42)
P3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 65)
P3 Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід (Кількість коментарів: 1)
P4 Розробка та випуск енергозберігаючих кормоприготувальних агрегатів серії АКГСМ "Мрія" (Кількість коментарів: 32)
P4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 42)
P4 Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення (Кількість коментарів: 70)
P5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 85)
P6 Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів (Кількість коментарів: 45)
P6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії (Кількість коментарів: 17)
P6 Створення роторів турбін великої потужності (Кількість коментарів: 52)
P6 Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали (Кількість коментарів: 38)
P6 Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі (Кількість коментарів: 69)
P7 Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання (Кількість коментарів: 31)
P7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів (Кількість коментарів: 0)
P7 Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні (Кількість коментарів: 57)
P8 Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 46)
P8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах (Кількість коментарів: 0)
P9 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 79)
P9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 57)
P10 Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України (Кількість коментарів: 50)
P10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві (Кількість коментарів: 17)
P10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості (Кількість коментарів: 18)
P10 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 0)
P10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції) (Кількість коментарів: 0)
P11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 49)
P12 Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості (Кількість коментарів: 0)
P12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 25)
P13 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан-148-100 (Кількість коментарів: 9)
P13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення (Кількість коментарів: 8)
P13 Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України (Кількість коментарів: 39)
P13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 30)
P13 Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості (Кількість коментарів: 0)
P13 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 80)
P13 Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 85)
P14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв (Кількість коментарів: 36)
P15 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 78)
P16 Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування (Кількість коментарів: 25)
P16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 21)
P17 Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами (Кількість коментарів: 41)
P18 Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети носія «Вега» (Кількість коментарів: 30)
P18 Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58) (Кількість коментарів: 24)
P18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 118)
P18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 40)
P19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження (Кількість коментарів: 36)
P19 Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої (Кількість коментарів: 40)
P20 Акустико-емісійна cистема моніторингу сховищ аміаку (Кількість коментарів: 3)
P20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P20 Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво) (Кількість коментарів: 79)
P20 Теорія та практика створення, досягнення та рекорди спортивних автомобілів марки «ХАДІ» (Кількість коментарів: 15)
P21 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 0)
P22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень (Кількість коментарів: 53)
P24 Система ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки (ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ) (Кількість коментарів: 0)
P25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 23)
P26 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 23)
P26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб" (Кількість коментарів: 29)
P26 Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей (Кількість коментарів: 39)
P26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 84)
P27 Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів (Кількість коментарів: 1)
P27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України (Кількість коментарів: 42)
P29 Формування екологічно стабільних агроландшафтів як основа продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 3)
P30 Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань (Кількість коментарів: 1)
P30 Розробка та впровадження системи безперервного моніторингу сховищ і технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку (Кількість коментарів: 17)
P30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій (Кількість коментарів: 33)
P30 Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління (Кількість коментарів: 20)
P30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 22)

Сторінки