Ви є тут

1970 Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1970 року(від 21 грудня 1970 р. №634)

Розробка методів математичного моделювання рівнянь еліптичного типу та їх впровадження в різні галузі народного господарства
Робота "Електронні явища на поверхні напівпровідників"
Відкриття і розвідка Південно-Білозірського та Переверзівського родовищ високоякісних багатих залізних руд у Запорізькій області /1956-1968 рр./
Створення і впровадження комплексу машин для програмних випробувань на втому матеріалів та конструкцій
Розробка та впровадження в народне господарство комплексу електронних вимірювальних пристроїв високої точності
Розробка, освоєння та широке промислове впровадження нового високопродуктивного процесу одночасної прокатки двох злитків на крупнихобжимних станах
Розробка та впровадження системи управління радіотехнічним підприємствоммасового виробництва - системи "Львів"
Докорінне вдосконалення методів підземної розробки потужних рудних родовищ
Тритомна праця "Українська РСР у Великій Вітчизняній війні РадянськогоСоюзу /1941-1945 рр ./"