Ви є тут

2018 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №419/2018 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2018 року

За Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів
За Лазерне відпалювання нестехіометричних нанокомпозитних плівок на основі кремнію
За Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг
За Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування
За Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
За Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв збагачення залізної руди
За Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ
За Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України
За Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект
За Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання
За Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд
За Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії
За Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу
За Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою
За Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам
За Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації
За Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа
За Екологія водно-болотних угідь і збереження їхнього біорізноманіття
За Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря
За Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
За Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
За Кооперативна модель національного господарства
За Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин
За Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану
За Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу

Сторінки