Ви є тут

2015 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №705/2015 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2015 року

За Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів"
За Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу
За Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів"
За Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини
За Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів"
За Фінанси холдингових компаній
За Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань”
За Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів"
За Нанотехнології отримання концентратів лактози
За Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій
За Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук"
За Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів
За Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні"
За Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації
За Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування
За Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу
За Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем
За Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини
За Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів"
За Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю
За Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
За Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні
За Цикл наукових праць «Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку»
За Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв"
За Цикл наукових праць «Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю»

Сторінки