Ви є тут

2005 Указ Президента України від 09 грудня 2005 року № 1724/2005. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2005 року

За роботу "Удосконалення діагностичних та лікувальних критеріїв парапсоріазів на основі вивчення імунологічних, морфологічних і біохімічних змін"
За роботу "Гетерополіядерні комплекси перехідних металів: прямий синтез, будова та властивості"
За роботу "Фрактальний аналіз сингулярних розподілів ймовірностей та перетворення, що зберігають розмірність Хаусдорфа-Безиковича"
За роботу "Остеоартроз: рання та диференційна діагностика, профілактика та лікування"
За роботу "Функціональні властивості та регуляція об’ємзалежної аніонної провідності нормальних та злоякісно-перероджених клітин простати"
За роботу "Дослідження функціонально-алгебраїчних та диференціально-геометричних структур, асоційованих з деякими моделями механіки і математичної фізики"
За роботу "Аналітичні методи дослідження нелінійних еволюційних систем"
За роботу "Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні"
За роботу "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям"
За роботу "Наукові засади спалювання вугілля у киплячому шарі при атмосферному та підвищеному тиску"
За монографію "Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством" і навчальний посібник "Фінансове право"
За монографію "Селекційно-генетичні дослідження мутантних форм томата"
За роботу "Фізичні механізми водневої крихкості металічних матеріалів"
За роботу "Створення нових конкурентоспроможних сортів пшениці – вирішальний напрямок стабілізації виробництва зерна в Україні"
За роботу "Створення та впровадження моніторингу технічного стану обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій"
За роботу "Система автоматичного контролю процесу спікання агломерату"
За роботу "Сучасний стан найпоширеніших груп прісноводних молюсків фауни України: видовий склад, систематика, екологічні особливості і стратегія охорони"
За роботу "Енергетичні закономірності роботи фурменої зони доменної печі та реалізація їх на практиці"
За роботу "Молекулярні особливості структури тубуліну як основа стійкості рослин до абіотичних факторів"
За роботу "Роль холецистокініна та його рецепторів у розвитку експериментального цукрового діабету та корекція ендокринної функції підшлункової залози за допомогою синтетичного холецистокініна"
За роботу "Теоретичні основи систем високонадійного і ресурсозберігаючого кріплення гірничих виробок в умовах шахт України"
За роботу "Антропогенне забруднення шельфу Чорного моря важкими металами"
За роботу "Фітоіндикація та моніторинг антропогенно трансформованого середовища"
За роботу "Методика формування біологічних понять про надорганізмові рівні організації живої природи"
За цикл наукових робіт "Методи обробки великих наборів даних"