Ви є тут

2002 Указ Президента України від 24 грудня 2002 року № 1209/2002. Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2002 року

За цикл робіт "Нові підходи подолання лікарської резистентності пухлинних клітин шляхом індукції CD 95-опосередкованого апоптозу".
Цикл праць "Збереження in situ та ex situ біорізноманіття рідкісних видів рослин".
За монографію "Чорне море: проблеми і пошуки їх вирішення".
За цикл робіт "Методи дослідження якісних та аналітичних характеристик динамічних систем та їх застосування".
За математичні методи та програмне забезпечення для розв’язання деяких класів задач захисту навколишнього середовища.
За розробку методів дослідження статичних і динамічних характеристик космічних апаратів із просторово розвиненими периферійними елементами.
За цикл робіт "Динаміка магнітного потоку в масивних надпровідниках".
За цикл наукових праць "Роль структурного фактора при формуванні пасток і покладів вуглеводнів Чорноморського шельфу".
За розробку формоутворюючої кінематики високоефективної обробки керамічних куль підвищеної прецизійності для машино- та приладобудування.
За розробку та дослідження цеолітів, каталізаторів та композиційних матеріалів на їх основі.