Ви є тут

Збір та утилізація метану з полігону твердих побутових відходів в м. Луганську


Номер роботи - P 28 ПОДАНА

Автори:

 


Сбор и утилизация метана с полигона твердых бытовых отходов в г. Луганске


Авторы:


Волков С.С., Гриценко А.В., Северин А.С., Недава О.А., Арапов А.А., Кононов Ю.А.


 


Collection and recycling of methane from solid waste landfill in Luhansk


Authors:


Volkov S.S., Gritsenko A.V.SeverinO.S., Nedava O.A., Arapov O.A., Kononov Y.O.


 

 

Автори:

Волков С.С., Гриценко А.В., Северин О.С., Недава О.А., Арапов О.А., Кононов Ю.О.

 

Представлена  Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем Міністерства екології та природних ресурсів України.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему впорядкування старих запущених звалищ твердих побутових відходів (ТПВ) та утилізації звалищного метану в контексті механізмів Кіотського протоколу на прикладі першої черги Луганського полігону ТПВ в м. Олександрівськ Луганської області, та обґрунтовано нові прогресивні принципи, методи та підходи і сучасні технології утилізації біогазу.

Розроблено наукові засади та методологію створення систем утилізації біогазу на полігонах ТПВ як проектів спільного впровадження згідно з вимогами статті 6 Кіотського протоколу, концепцію найбільш ефективного економіко-екологічного способу використання звалищного метану з першої черги Луганського полігону ТПВ, визначено  найбільш прийнятні технології спорудження, відновлення та рекультивації полігонів ТПВ та надано рекомендації для повторення проекту на інших полігонах Луганської області.

Розроблено і впроваджено технічні вимоги на спорудження системи збору та утилізації біогазу Луганського полігону ТПВ та природоохоронні заходи від негативного впливу Луганського звалища.

Про світовий рівень свідчать схвалення даної роботи Національним агентством екологічних інвестицій України в якості проекту спільного впровадження Кіотського протоколу, та іі відповідність принципам Водної рамкової Директиви ЄС.

Середня ефективність зниження викидів парникового газу в еквіваленті CO2 за період з 2010 р. по 2019 р. становить 21 тис. т CO2/рік або 47 тис. т CO2 до 2012р. та 166 тис. т CO2 до 2019р. Річний розмір збитків від негативного впливу викидів забруднюючих речовин до впровадження установки становив 96 тис. грн., після – 52 тис. грн.

 

Наукові результати роботи  викладено в монографії та 22 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами.