Ви є тут

Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України


Номер роботи - M 37 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Применение эмброгенетических методов сохранения и использования биоразнообразия в животноводстве УкраиныАвтор:ЩербакО.В. Implementation of embryogenetic means of saving and using of biodiversity into animal-breeding of UkraineAuthor: Shcherbak O.V.


 

Автор: Щербак О.В., к.с.г.н.

 

Представлений Інститутом розведення і генетики тварин.

Одержано нові наукові дані щодо генетичних аспектів гаметогенезу ссавців за комплексної характеристики епідидимальних сперматозоїдів бугаїв і кнурів. Узагальнено роль методів ембріологічної генетики, які ґрунтувались на вивченні реалізації генетичної інформації під час формування ембріонів великої рогатої худоби і свиней in vitro і аналізі цитогенетичних характеристик їх розвитку.

Запропоновано спосіб кріоконсервування епідидимальних сперматозоїдів кнурів, який ґрунтується на якісному стерильному вилученні гамет тварин із хвостової частини придатка сім’яника та заморожуванні у формі відкритих гранул. Встановлено, що зниження температури зберігання до +4°С запобігає деструктивним змінам у епідидимальних сперматозоїдах кнурів і забезпечує виживаність не менше 10 діб із середньою активністю гамет 35 %.

 Проведено комплексний аналіз раннього ембріогенезу великої рогатої худоби і свиней з використанням епідидимальних сперматозоїдів у системі біотехнологічної селекції та програмах збереження біорізноманіття.

Інтенсивне впровадження в практику селекційної роботи з великою рогатою худобою в господарствах України запропонованої нової технології використання кріоконсервованих епідидимальних сперматозоїдів забезпечує економічний ефект на рівні 124 тис. грн. на рік.

Кількість публікацій:   12 наукових  публікацій,в т.ч. 8 статей, 4 тези доповідей, 1 патент.