Ви є тут

Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні


Номер роботи - M 9 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл работ «Зарождение и развитие журналистиковедческих исследований в Украине»


Автор: Трачук Т.А.


 


 


А series of works «The origin and development of journalism studies in Ukraine»


 Author: Trachuk T.A.


Автор: Трачук Т.А, к.ф.н.

 Представлена Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

В роботі проаналізовано найбільш вагомі журналістикознавчі праці за понад столітній період розвитку української науки про журналістику.

Розглянуто початковий етап зародження і розвитку журналістикознавчих досліджень, здійснено аналіз засад, на яких вибудовувалися перші праці про українську пресу, її історію і теорію, досліджено питання методології, яка використовувалася українськими вченими у різні часи, показано формування історико-журналістського напряму дослідження, визначено основні напрями наукових пошуків у теорії журналістики, охарактеризовано найпомітніші досягнення діаспорних дослідників преси.

Запропоновано періодизацію історії української науки про журналістику, оглянуто основні напрями розвитку науки про журналістику (на нових методологічних засадах) у перші десятиліття української незалежності, проаналізувано дослідницький доробок найвидатніших сучасних журналістикознавців.

 Кількість публікацій:  28,  в т.ч.  2 монографії, 2 методичні рекомендації, 22 статті.