Ви є тут

Закономірності генезису вторинних екосистем посттехногенних ландшафтів Криворізького залізорудного басейну


Номер роботи - M 0

М74

Автори: Сметана С.М, Сметана О.М.

 

Представлена Інститутом проблем природокористування та екології НАН України.

 

Закономерности генезиса вторичных экосистем посттехногенних ландшафтов криворожского железорудного бассейна

Авторы: Сметана А.Н., Сметана С.Н.

Secondary ecosystems genesis regularities of postindustrial landscapes of kryvyi rih iron ore basin

Authors: Smetana А., Smetana S.

 

Кількість публікацій: 77 наукових публікацій (3 монографії, 22 статті, 52 тези доповідей).

 

Авторами створено екологічну класифікацію техногенних ландшафтів як основи для обґрунтованого вибору заходів з відновлення екосистем – підбору параметрів екосистем та цілеспрямованого формування оптимальних показників біорізноманіття.

Розроблено літогеохімічні критерії диференціації екотопів як базового компоненту комплексної системи управління відновленням земель в індустріальному Кривбасі. Обґрунтовано метод визначення динамічної стійкості біогеосистем техногенно порушених територій через взаємодію літогеохімічних потоків та біотичної складової, виявлені закономірності формування рослинного покриву та його диференціації в умовах техногенезу.

Запропоновано низькозатратний спосіб відновлення ландшафтних екосистем із заданим ступенем складності з метою наступного їх цілеспрямованого використання. Розроблено метод прискореного формування екосистем заданого типу, здатних до розвитку за рахунок використання структури техногенного рельєфу та програмованого створення літогеохімічних контурів в межах посттехногенних ландшафтів для їх комплексного використання.

Розроблений спосіб відновлення вторинних екосистем на посттехногенних ландшафтах апробовано на підприємствах Криворізького залізорудного басейну та прийнято до випробувань асоціацією "Укррудпром".

Запланований економічний ефект від впровадження розробок і виконання робіт складає 31 млн. грн.