Ви є тут

Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Защита от электрокоррозии и электрообработка бетонов, изделий и конструкций из них


Авторы:Плугин Ал.А., Борзяк О.С., Мартынова В.Б., Халюшев А.К.


 


Protection from electrocorrosion and electroprocessing of concrete, products and constructions of it


Authors:PluginO.A., BorziakO.S., MartinovaV.B., KhaljushevO.K


 

Автори: Плугін О.А., к.т.н, Борзяк О.С., к.т.н., Мартинова В.Б., к.т.н,  Халюшев О.К., к.т.н.

 Представлена Українською державною академією залізничного транспорту

 Робота присвячена розвитку уявлень про електричні впливи на бетон, зокрема, деструктивний вплив на бетон експлуатованих конструкцій і конструктивний модифікуючий вплив на бетонну суміш або цемент, та їх застосуванню в технології виробництва і захисті від електрокорозії бетонних і залізобетонних конструкцій.

Встановлено, що тривала дія на бетон пульсуючого однонаправленого електричного потенціалу, характерна для конструкцій та споруд електрифікованих постійним струмом залізниць і т.п., при їх обводненні обумовлює електрокорозію бетону, яка полягає в інтенсивному вилуговуванні із цементного каменю гідроксиду кальцію. Встановлено також, що дія високовольтного електричного поля на бетонну суміш або цемент за рахунок поляризаційних явищ обумовлює зміну характеру та інтенсивності взаємодії між частками і прискорення гідратації цементу. На основі положень колоїдної хімії і фізико-хімічної механіки дисперсних систем і матеріалів розроблено фізико-математичні моделі цих явищ, які добре узгодились з експериментальним даними і дозволили розв’язати актуальні науково-технічні проблеми: захисту від електрокорозії бетону і підвищення довговічності обводнених конструкцій та споруд на ділянках залізниць, електрифікованих постійним струмом; економії енергоресурсів за рахунок електроактивування бетонної суміші або цементу, яке забезпечує отримання газобетону без автоклавування, досягнення малоклінкерним композиційним цементом показників якості бездобавочного портландцементу і т.п.

Результати досліджень впроваджено при розробці нормативних та інструктивних документів, капітальному ремонті об’єктів Південної залізниці та на підприємствах донецького регіону.

 

 Кількість публікацій: 108, у т.ч. за темою роботи  монографія, 61  стаття (у т.ч. в зарубіжних виданнях – 5), 11 нормативних, інструктивних та рекомендаційних документів, 7 навчально-методичних праць, отримано 7 патентів