Ви є тут

Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

Бешта О.С., Гріньов В.Г., Дрібан В.О., Канін В.О., Пашковський П.С., Самуся В.І., Смоланов С.М., Старіков Г.П., Фельдман Е.П., Шнеєр В.Р.

 

Представлена Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України (УкрНДМІ НАН України)

 

Авторами встановлено механізми формування та еволюції напружено-деформованого стану масиву гірських порід і втрати його стійкості при розробці вугільних родовищ; описано процеси масоперенесення метану у вугільних пластах і його десорбції; виявлено закономірності формування ділянок підвищеної газонасиченості та руху метану у вугільній матриці.

На базі виконаних досліджень розробленоспособи активного управління напружено-деформованим станом гірських масивів; оптимальні параметри очисних вибоїв; методи прогнозування зон підвищеної газонасиченості; технології та засоби ефективного закріплення нестійких гірських масивів; інженерні рішення, що забезпечують надійну експлуатацію будівель і споруд; спеціальні мобільні системи для аварійно-рятувальних робіт, що забезпечує комплексний підхід до вирішення проблем техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ.

Результати впровадження розробок авторів дозволили отримати значний соціальний ефект за рахунок підвищення безпеки праці, досягти економічного ефекту в розмірі 218 млн. грн. Видобуто біля 5 млн. тонн вугілля під забудованими територіями без порушення будівель і споруд.

Кількість публікацій:  345, в т.ч. 18 монографій, 327 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 54 авторськими свідоцтвами і патентами. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 49 (згідно баз даних Scopus). 

Додаткові матеріали (MS Word)

 

Громадське обговорення роботи відбулося 30 серпня 2013 року о 10:00 в малому залі на  засіданні Вченої радиІнституту гірництва і геологіїї  Донецького національного технічного університету.