Ви є тут

Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС


Номер роботи - P 38

Автори:


Обеспечение безопасности при внедрении новой технологии сухого хранения отработанного ядерного топлива на промышленной площадке ОП ЗАЭСРудычев В.Г., Лазурик В.Т., Письменецкий С.А., Алёхина С.В., Климов С.П., Лучная А.Е., Седнев В.А., Тищенко В.А., Толочный С.С. Safety ensuring during the introduction new technology for the dry storage of spent nuclear fuel at the industrial yard of ZNPPRudychev V.G., Lazurik V.T., Pismenetskiy S.A., Alyokhina S.V., Klimov S.P., Luchna G.E., Sednev V.A., Tyshchenko V.O., Tolochny S.S.


Автори:

Рудичев В.Г., Лазурик В.Т., Письменецький С.О., Альохіна С.В.,

Клімов С.П., Лучна Г.Є., Сєднєв В.А., Тищенкл В.О., Толочний С.С.

 

Представлена Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна.

 

Метою роботи є розв’язання науково-технічних проблем, пов’язаних зі створенням необхідних умов безпеки експлуатації комплексу сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-1000 на відкритому майданчику в межах території ВП «Запорізька АЕС».

Авторами вирішено комплекс задач із забезпечення умов безпечного довготривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива з мінімальними експлуатаційними витратами і мінімальним радіаційним впливом сховища на персонал і навколишнє середовище. Зберігання відпрацьованого ядерного палива здійснюється у вентильованих контейнерах зберігання, які забезпечують багатоешелоновану систему захисту.

Розроблена теоретична база оцінки параметрів безпечності сховища має високий науковий рівень та може бути використана при створенні подібних сховищ для відпрацьованого ядерного палива на інших АЕС України.

Сховище розраховано на зберігання 9120 відпрацьованих тепловиділяючих збірок реакторів ВВЕР-1000, які накопичаться за весь період експлуатації станції.

Економічний ефект від використання і впровадження роботи  становить 3,5  млрд. грн.

За  результатам роботи опубліковано 42наукові праці, розроблено 17 виробничих та нормативних документів. Загальний індекс цитувань робіт авторів складає 26.