Ви є тут

За роботу "Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення деяких іонів іммобілізованими на кремнеземі фталексонами":