Ви є тут

За роботу «Особливості цереброваскулярних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу залежно від добового ритму артеріального тиску та особливостей ремоделювання міокарда»