Ви є тут

За роботу "Гетерополіядерні комплекси перехідних металів: прямий синтез, будова та властивості"