Ви є тут

за підручники: "Кримінальне право України: Загальна частина." –К.:-- Юрінком Інтер; Х.: –Право, 2001. – 416 с.; "Кримінальне право України: Загальна частина" 2-е вид., перероб. і доп. –К.: Юрінком Інтер, 2004. – 480 с.; "Кримінальне право України: Особлив

  • ПАНОВУ Миколі Івановичу – докторові юридичних наук, проректорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  • СТАШИСУ Володимиру Володимировичу – професорові, першому проректорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  • БОРИСОВУ Вячеславу Івановичу – докторові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  • КРИВОЧЕНКО Людмилі Миколаївні – кандидатові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  • ЛОМАКУ Володимиру Андрійовичу  кандидатові юридичних наук, професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
  • БАУЛІНУ Юрію Васильовичу – докторові юридичних наук, директорові  Інституту вивчення проблем злочинності
  • ТИХОМУ Володимиру Павловичу – докторові юридичних наук, завідувачу лабораторії Інституту вивчення проблем злочинності
  • БАЖАНОВУ Марку Ігоровичу – докторові юридичних наук (посмертно);

2006 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 2006 року №1103/2001

2006 Державні премії