Ви є тут

За підручник „Комп’ютерна дискретна математика”. – Видання друге, доп. і випр. – Харків: "Компанія СМІТ", 2004. – 480 с.