Ви є тут

за ״Атлас української мови״: Т.1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і суміжні землі.— К.: Наукова думка, 1984; Т.2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі.— К.: Наукова думка, 1988; Т.3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня Наддніпрянщина, Причорномо

  • МАТВІЯСУ  Івану Григоровичу – докторові філологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту української мови НАН України
  • ПРИЛИПКО Надії Павлівні – кандидатові філологічних наук, колишньому старшому науковому співробітникові Інституту української мови НАН України
  • ГРИГОРЧУК Лідії Михайлівні – докторові філологічних наук, колишньому старшому науковому співробітникові Інституту українознавства імені І.Крип’якевича НАН України
  • ЖИЛКУ Федоту Трохимовичу – докторові філологічних наук (посмертно)
  • ЗАКРЕВСЬКІЙ Ярославі Василівні – докторові філологічних наук (посмертно)
  • ВАРЧЕНКУ Івану Олексійовичу – кандидатові філологічних наук (посмертно)
  • ЗАЛЕСЬКОМУ Антону Миколайовичу – кандидатові філологічних наук (посмертно)
  • МАРЧУК Ніні Йосипівні – кандидатові філологічних наук (посмертно)
  • НАЗАРОВІЙ Тетяні Вікторівні – кандидатові філологічних наук (посмертно);

2006 Указ Президента України про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки від 20 грудня 2006 року №1103/2001

2006 Державні премії