Ви є тут

Європейська інтеграція правоохоронної сфери України в умовах правового режиму воєнного стану


Номер роботи - M 11 ПОДАНА

Представлено приватною науковою установою «Науково-дослідний інститут правових та соціальних наук».

Автори:
ЧУМАК Володимир Валентинович - доктор юридичних наук, професор, директор ПНУ «Науково-дослідний інститут правових та соціальних наук».

Автором здійснено комплексне дослідження актуальних теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції країн ЄС та України в умовах правового режиму воєнного стану.

Визначено основні поняття та ознаки базових категорій, серед яких: поліція, поліцейська діяльність, адміністративно-правові засади, адміністративно-правовий статус та адміністративна правосуб’єктність.

Проведено порівняльний аналіз правових засад застосування примусових заходів (фізична сила, спеціальні засоби, вогнепальна зброя) поліцейськими країн ЄС та України в умовах правового режиму воєнного стану.

Надано змістовну характеристику адміністративно-правових засад превентивної та інтервенційної діяльності поліції країн ЄС. Удосконалено зміст роз’яснювально-превентивної діяльності як складової соціального управління.

На основі аналізу наукових праць, законодавства країн ЄС, України та практики його реалізації визначено специфіку адміністративно-правових засад діяльності поліції країн ЄС, а також надано ґрунтовні пропозиції та рекомендації щодо шляхів використання позитивного зарубіжного досвіду для удосконалення адміністративно-правових засад діяльності органів Національної поліції України та впровадження в Україні новітніх стандартів поліцейської діяльності в умовах правового режиму воєнного стану.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

ЧУМАК Володимир: Web of Science – 5/0, Scopus – 2/0, Google Scholar – 78/6

Кількість публікацій: 1 одноосібна монографія, 2 колективних монографії (у т. ч. 2 – у зарубіжних виданнях), 2 підручники, 2 навчальних посібники, 8 методичних рекомендацій, 5 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т. ч. 4 – у зарубіжних виданнях), 62 статей у журналах, включених до категорії «Б», 56 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою, згідно з базами даних, складає відповідно: Web of Science – 5/0, Scopus – 2/0, Google Scholar – 272/9. Отримано 2 патенти на корисну модель.

Коментарі