Ви є тут

Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Представлено ДУ "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України".

Автори: д.м.н. Маланчук В.О., д.м.н. Шнайдер С.А., д.м.н. Дєньга О.В., д.м.н. Мазур І.П., д.м.н. Дрогомирецька М.С., д.м.н. Лихота А.М.,  к.м.н. Рибачук А.В.

Авторами  проведено комплексні дослідження епідеміологічних показників здоров’я порожнини рота і стоматологічних хвороб у населення різних регіонів України та створено банк стоматологічної захворюваності на тлі соматичної патології, різних біогеохімічних особливостей та антропогенного навантаження населення країни з метою обґрунтування  та впровадження високотехнологічних методів надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час.

В експерименті та клініці розкрито нові механізми патогенезу основних стоматологічних захворювань, розроблено експериментальні моделі патології пародонта.

Розроблено ефективні біологічно обґрунтовані методи реконструктивно-відновних операцій на лицевому черепі людини, сучасної дентальної імплантації в Україні, з урахуванням метаболізму та регенераторного потенціалу кісткової тканини. Запропоновано нові матеріали з біологічно-активною дією для хірургічного лікування травматичних переломів і дефектів кісток. Розроблена сучасна схема діагностики зубощелепних аномалій для оптимізації ортодонтичного лікування.

Створено набір стоматологічний польовий (НСП)  для надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям, пересувний стоматологічний кабінет в спеціальному модульному блоці з рентгенівським обладнанням. 

Науково обґрунтовано Національну програму профілактики основних стоматологічних хвороб, що покращує здоров’я порожнини рота та організму в цілому, зменшує витрати на систему стоматологічної допомоги в Україні та підвищує якість життя людей.

Результати досліджень впроваджено в навчально-педагогічних процес у вищих навчальних закладах України та практичну систему охорони здоров’я України.

Кількість публікацій: 16 монографій, 10 підручників, 28 посібників, 4 довідники,  665 статей (84 – у зарубіжних виданнях), 5 інформаційних листів про нововедення. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 440/7; Scopus – 115/4; Google Scholar – 3216/21.  За даною тематикою захищено 18 докторських та 75 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 18 вересня 2019 року о 10 годині на засіданні Вченої ради Української медичної стоматологічної академії  за адресою: м.Полтава, вулиця Шевченка, 23, аудиторія №5.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.