Ви є тут

Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві


Номер роботи - P 30 ПОДАНА

Р30

Автори:

Онищенко О.Г., Пічугін С.Ф., Онищенко В.О., Семко О.В.,

Стороженко Л.І., Ємельянова І.А., Ландар О.М.

 

Представлена Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка МОН України.

 

Высокоэффективные  технологии и  комплексные  конструкции  в  строительстве

Авторы: Онищенко А.Г., Пичугин С.Ф., Онищенко В.А., Семко А.В.,

Стороженко Л.И., Емельянова И.А., Ландар О.М.

Нighly effective technologies and composite structures in engineering

Authors: Onyshchenko A.G., Pichugin S.F., Onyshchenko V.A., Semko A.V.,
Storogenko L.I., Jemelianova I.A., Landar A.M.

 

Створено і впроваджено в будівництво будівельні конструкції нового покоління  – надійні комплексні сталезалізобетонні конструкції (СЗБК), які поєднують кращі властивості металевих і залізобетонних (збірних та монолітних) конструкцій, де разом працюють сталеві та залізобетонні елементи.

В єдиній технологічній системі розроблено і впроваджено механізовані комплекти обладнання для виготовлення і зведення запропонованих конструкцій. Вирішена проблема нормування навантажень та методів розрахунку надійності нових типів конструкцій. Прийнято державні будівельні норми, розроблені проекти низки державних норм, які проходять редагування та затвердження.

Створено нове покоління засобів механізації бетонних і опоряджувальних робіт. Ці механізми забезпечують зниження трудомісткості, матеріало- та енергоємності будівельних робіт і дозволяють суттєво скоротити витрати ручної праці та зменшити час будівництва.

Аналіз техніко-економічних і соціальних показників ґрунтується на застосуванні методів теорії актуарних страхових ризиків, які дозволили розвинути організаційні методи керування проектами і промислово-будівельний менеджмент нових типів комплексних СЗБК у промислових і цивільних будівлях та спорудах.

Результати роботи відображені в 41 монографії, понад 550 наукових працях. Новизна розробок захищена 140 авторськими свідоцтвами та патентами.

Економія сталі при застосуванні комплексних збірно-монолітних СЗБК складає до 5 – 8 кг/м2, а бетону 0,06 – 0,09 м32 порівняно з будівлями зі сталевими та залізобетонними каркасами. Сумарний економічний ефект від упровадження результатів в будівництво складає 137,5 млн. гривень.

При загальних обсягах будівництва об'єктів із застосуванням збірного залізобетону в Україні 6,9 млрд. грн. за рік (2007 р.) потенційний економічний ефект від впровадження високоефективних технологій і комплексних конструкцій становитиме 1,32 млрд. грн./рік.