Ви є тут

Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій


Номер роботи - M 0

М19

Автор: Діренко Г.О.

 

Представлена Київським національним університетом будівництва і архітектури.

 

Решение проблемы экологической безопасности окружающей среды при очистке поверхностного стока с урбанизированных территорий

Автор: Диренко А.А.

 

Solution of problem of ecological safety of environment at cleaning of runoff stormwater From the urbanized territories

Author: Direnko A.

 

Кількість публікацій:12 наукових робіт (11 статей, в т.ч. 6 одноосібних, 1 теза доповідь).

 

Робота спрямована на вдосконалення наукових основ, технологій і методів забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій, запобігання забрудненню навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів шляхом впровадження повторного використання очищених вод і мінімізації необхідної площі під будівництво очисних споруд, що особливо актуально для м. Києва, зважаючи на цінність земельних ресурсів.

Проведено аналіз впливу поверхневого стоку з урбанізованих територій на екологічну ситуацію в районі будівництва очисних споруд та сформульовано методологічні принципи та наукові закономірності мінімізації впливу і досягнення екологічно безпечного стану навколишнього середовища при їх експлуатації.

Для м. Києва науково обґрунтовано та експериментально доведено необхідність комплексного вирішення проблеми очистки поверхневого стоку з урбанізованих територій з урахуванням даних формування, забруднення та особливостей дощових і талих вод.

Розроблено принципово нову конструкцію інженерної споруди біоплато для доочистки поверхневого стоку, в якій завдяки її конструктивним особливостям можна попередити забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі у випадку аварійних ситуацій, та здійснити повне відновлення споруди із запуском її в експлуатацію на якісно новому рівні.

Розроблено та реалізовано в практику технології забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій в місті Києві.