Ви є тут

Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)


Номер роботи - P 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом соціології НАН України.

Автори: Ворона В.М., Головаха Є.І., Паніна Н.В., Шульга М.О., Злобіна О.Г., Костенко Н.В., Макеєв С.О., Чурилов М.М., Саєнко Ю.І., Вишняк О.І.

Розроблено систему показників, яка вможливлює відстежування як загальних тенденцій змін, що відбуваються в українському суспільстві, так і особливостей соціальних процесів у різних сферах життя людей і суспільства. Розробку впроваджено у щорічний соціологічний моніторинг (1992–2013 рр.).Поряд із прямими індикаторами до системи показників було включено низку стандартизованих тестових методик, які вможливлюють проведення точнішого вимірювання деяких особливостей масової свідомості, що мають серйозне значення в періоди соціальних трансформацій.

Зусиллями авторів створено та успішно впроваджено Інтегральний Індекс Соціального Самопочуття (ІІСС) на базі шкали соціального самопочуття, яка охоплює 44 пункти, котрі стосуються різноманітних соціальних благ, кожне з яких оцінюється суб’єктом у плані того, вистачає чи бракує йому цього блага.

Створено та успішно впроваджено Індекс Дестабілізаційності Протестного Потенціалу (ІДПП), шкала якого включає перелік акцій соціального протесту, серед яких людина відзначає лише ті, в яких вона готова брати особисту участь. Цей показник дає підстави судити про рівень стабільності системи влади, чинної на момент вимірювання.

Про світовий рівень української розробки свідчить той факт, що подібний за масштабністю проект – Європейське соціальне дослідження – був започаткований лише через десять років (у 2002 р.).

Кількість публікацій: 201, в т.ч. 54 монографії, 147 статей (6 у зарубіжних виданнях). Роботи авторів процитовано в більш ніж 157 наукових журналах, загальний індекс цитування публікацій складає 177 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5. За даною тематикою захищено 11 докторських та 32 кандидатських дисертацій.

 Громадське обговорення роботи відбудеться на розширеному засіданні вченої ради 22 вересня 2014 році з 11:00 у приміщенні факультету соціології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за адресою: м.Київ, пр.Академіка Глушкова 4д, к.504.

З примірником роботи можна ознайомитись у к. 510-б (пр.Академіка Глушкова 4д) у заступника декана факультету соціології з наукової роботи Куценко Ольги Дмитрівни у робочі дні з 14.00 до 17.00.