Ви є тут

Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2012)


Номер роботи - P 2 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автори:

Ворона В.М., Головаха Є.І., Паніна Н.В., Шульга М.О., Злобіна О.Г., Костенко Н.В., Макеєв С.О., Чурилов М.М., Саєнко Ю.І., Вишняк О.І.

Представлена Інститутом соціології НАН України

Розроблено систему показників, яка вможливлює відстежування як загальних тенденцій змін, що відбуваються в українському суспільстві, так і особливостей соціальних процесів у різних сферах життя людей і суспільства. Розробку впроваджено у щорічний соціологічний моніторинг (1992–2012 рр.).

Поряд із прямими індикаторами до системи показників включено низку стандартизованих тестових методик, які вможливлюють проведення точнішого вимірювання деяких особливостей масової свідомості, що мають серйозне значення в періоди соціальних трансформацій.

Створено та успішно впроваджено Інтегральний Індекс Соціального Самопочуття (ІІСС) на базі шкали соціального самопочуття, яка охоплює 44 пункти, котрі стосуються різноманітних соціальних благ, кожне з яких оцінюється суб’єктом у плані того, вистачає чи бракує йому цього блага. Створено та успішно впроваджено Індекс Дестабілізаційності Протестного Потенціалу (ІДПП), шкала якого включає перелік акцій соціального протесту, серед яких людина відзначає лише ті, в яких вона готова брати особисту участь. Цей показник дає підстави судити про рівень стабільності системи влади, чинної на момент вимірювання.

Про світовий рівень української розробки свідчить той факт, що подібний за масштабністю проект – Європейське соціальне дослідження – був започаткований лише через десять років (у 2002 р.).

Кількість публікацій: 201, в т.ч. в 36 монографій, 133 статті у фахових журналах (в т.ч. 6- зарубіжних). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 132 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5.

За даною тематикою захищено 10 докторських та 28 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  25  вересня 2013 року о 15 годині  на засіданні вченої ради Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна.