Ви є тут

Вибухові змінні зорі на пізніх стадіях еволюції


Номер роботи - M 49 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Взрывные переменные звезды на поздних стадиях эволюции"


Авторы:  Антонюк О.И., Бабина Ю.В., Бакланов А. В., Литвинчова А.А.


 


 


Cataclysmic variable stars at late stages of evolution"


Authors:  Antoniuk O.I., Babina Yu.V., Baklanov A.V., Litvinchova A.A. 


 

Автори:  Бакланов О.В., к.ф.-м.н., Антонюк О.І.,  Бабіна Ю.В.,  Литвинчова Г.А.

 

Представлена Науково-дослідним інститутом "Кримська астрофізична обсерваторія".

 

Метароботи –вивчення пізньої еволюції різних вибухових змінних зорь методами фотометрії.

Роботазаснована на нових унікальних високоточних спостереженнях великої кількості об'єктів, що охоплюють інтервали від декількох діб до декількох років, аналіз яких дозволив зробити нові відкриття в області астрофізики.

Проведено широкі фотометричні спостереження вибухових зорь. Виявлено та вивчено невідомі раніше фотометричні властивості ряду подвійних систем. Створено унікальну базу фотометричних спостережень обраних вибухових змінних зірок.

Вперше визначено деякі фізичні характеристики у MN Dr, V1504 Cyg, V725 Aql, SDSS J0804, V1108 Her, BY Cam. Для 17 систем фізичні характеристики уточнено.

Результати роботи можуть бути використані у астрономічних установах, де займаються проблемою дослідження тісних подвійних.

 

Кількість публікацій: 74, в т.ч.за темою роботи 32 (11 у міжнародних журналах). Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 106.