Ви є тут

Вплив обробки плівкоутворювальною композицією на якість і зберігання тепличних томатів


Номер роботи - M 53 ПОДАНА

Автори:


 Влияние обработки пленкообразующей композицией на качество и сохраняемость тепличных томатов"Медведкова И.И. "Influence of treatment by film-forming composition on quality and preservation ability of  glass-raised tomatoes"MedvedkovaI.I.


 

Автор: Медведкова І.І., к.т.н.

 

Представлена Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Роботу присвячено науково-експериментальному обґрунтуванню збереженості свіжих тепличних томатів із застосуванням обробки плівкоутворювальною композицією, яка дозволяє знизити втрати їхньої маси, збільшити вихід товарної продукції та подовжити термін зберігання за різних температурно-вологісних режимів.

 Оптимізовано склад плівкоутворювальної композиції, розроблено та  обґрунтовано технологічні процеси обробки та зберігання тепличних томатів.

Проведено товарознавчу оцінку якості свіжих тепличних томатів, оброблених плівкоутворювальною композицією, які закладені на зберігання. Доведено, що в оброблених томатах за рахунок обмеження газо- та паропроникності шкірочки формується модифікований внутрішньотканинний газовий склад, знижується інтенсивність дихання. Ці фактори обумовлюють меншу активність протікання обмінних процесів та втрати поживних речовин.

 

Кількість публікацій:   60  наукових публікацій,в т.ч. 3 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник,   15 статей, 40 тез доповідей.